zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Theologia crucis

 • Amedeo Molnár
 • rok vydání: 2018
 • stran: 212
 • ISBN: 978-80-7017-258-2

Theologia crucis byla prof. Amedeo Molnárovi „centrální otázkou teologického přístupu k věcem a lidem“. Když 18. května 1989 zval těmito slovy studenty Komenského evangelické teologické fakulty v Praze na zatím jen chystanou přednáškovou řadu, netušil ještě, že...

Stoupenci proměn

 • Jiřina Šiklová
 • rok vydání: 2012
 • stran: 360
 • ISBN: 978-80-7017-175-2

Více než čtyřicet let stará nepublikovaná habilitační práce J. Šiklové.

Rozprava o nenávisti

 • André Glucksmann
 • rok vydání: 2011
 • stran: 280
 • ISBN: 978-80-7017-153-0

Z francouzského originálu Discours de la Haine (Plon, 2004), Tunis, Le Caire, Jerusalem: une lecon pour le monde entier (2011) a Israel (2007) přeložila Helena Beguivinová.

Situační etika / Nová morálka

 • Joseph Fletcher
 • rok vydání: 2009
 • stran: 248
 • ISBN: 978-80-7017-126

Situační etika Josepha Fletchera (1905–1991), významného amerického etika a průkopníka bioetiky, je útokem na tradiční etiku norem, která podle autora nepřihlíží ke konkrétním situacím lidského života, a proto vede ke zkostnatělosti. Fletcher odmítá lpění na liteře...

Tíže a milost

 • Simone Weilová
 • rok vydání: 2009
 • stran: 192
 • ISBN: 978-80-7017-123

První dílo francouzské filosofky, teoložky a odborářky představuje sborník zdánlivě neuspořádaných úvah, myšlenek a aforismů, které však tvoří promyšlený celek, tematicky rozdělený do 39 oddílů, jejichž základními stavebními kameny jsou zlo, láska, prázdnota,...

Fantazie a poslušnost

 • Dorothee Sölleová
 • rok vydání: 2008
 • stran: 136
 • ISBN: 978-80-7017-089

Je s podivem, že se v české překladové literatuře dosud neobjevilo ani jedno z četných děl mimořádně podnětné myslitelky, teoložky a spisovatelky Dorothee Sölle (1929–2003), která působila jako profesorka systematické teologie nejen v rodném Německu, ale více než dvanáct...

Čestně o Bohu – Debata pokračuje

 • John A. T. Robinson
 • rok vydání: 2006
 • stran: 248
 • ISBN: 80-7017-040-9

Druhé české vydání proslulé kontroverzní knížky (první vyšlo v roce 1969), jež každého čtenáře vyprovokuje k vlastnímu úsudku. Základní záměr knížky dále rozkrývá připojená Robinsonova padesátistránková stať, jež shrnuje debaty a polemiky o knize (česky...

Já a ty

 • Martin Buber
 • rok vydání: 2005
 • stran: 166
 • ISBN: 80-7017-020-4

"Tento spis, rozsahem poměrně nevelký (v německém znění v definitivní podobě jen osmdesát stran), je asi Buberova nejvýznamnější práce vůbec a jistě klíčová pro pochopení jeho myšlení. I tato kniha je velice hutná a nečte se snadno. Proto je jako doslov připojen...

Okamžik

 • Sören Kierkegaard
 • rok vydání: 2005
 • stran: 248
 • ISBN: 80-7017-015-8

Poslední Kierkegaardovo dílo, vydávané autorem časopisecky v roce 1855, je jeho nejvášnivější polemikou o významu a podobě tehdejšího křesťanství. "Okamžik potrvá v naší literatuře jakožto nejvlastnější a rozhodný čin Kierkegaardův, poněvadž podává nejkratší a...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít