zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Svět Jaroslava Šimsy

 • Šimsová, M. /Eman/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 622
 • ISBN: 978-80-86211-91-6

Obsáhlá životopisná freska, mapující životní souvislosti výrazné osobnosti první republiky, bytostného křesťana a demokrata, sekretáře Akademické Ymky a účastníka protinacistického odboje. Práce zpřístupňuje dosud nepublikované dokumenty z pozůstalosti i záznamy...

O svatosti milosrdného Boha

 • Skála, P. /Eman/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 128
 • ISBN: 978-80-86211-90-9

Pavel Skála (1956 - 2003) působil jako diakon a farář ve sborech českobratrské církve ve Strmilově, Miroslavi a Horní Krupé. K desátému výročí jeho úmrtí vychází výbor z jeho kázání. Editor Jiří Šimsa je sestavil do několika souvislých celků: na Mariino Magnificat,...

Vyznání nejistého chodce

 • Rejchrt, P. /Eman/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 288
 • ISBN: 978-80-86211-89-3

Skrze životní příběh Kamila Korejse bilancuje autor vlastní život, teologická studia, hledání víry i umělecké zápasy. Těžiště situuje do let šedesátých a na počátek sedmdesátých. Demaskuje klišé o době, církvi i víře. Opakovaně se vrací k otázce, co je...

Kořeny a květy biblických pojmů

 • Balabán, M. /Eman/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 112
 • ISBN: 978-80-86211-86-2

Ohledání a zpřístupnění vybraných biblických pojmů.

Není už rozdíl? Keine Unterschiede mehr? No more difference?

 • /Eman/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 128
 • ISBN: 978-80-86211-85-5

Sborník textů k pražské konferenci IEC nad tématy Společné zvládání bolestí minulosti a Kulturní, národní a křesťanská identita v Evropě

Řetěz bláznů

 • Břežina, Aleš /Eman/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 336
 • ISBN: 978-80-86211-78-7

A stalo se slovo...

 • /Eman/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 109
 • ISBN: 978-80-86211-77-0

Co se to děje, když čteme v bibli "stalo se slovo Hospodinovo"? Co znamená kázat - a poslouchat - slovo Boží v pohledu evangelické teologie i každotýdenní praxe? A co se to vlastně děje, když je vyřčeno slovo? A má vůbec slovo nějakou hodnotu?

Král na oslu

 • Nico ter Linden /Eman/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 236
 • ISBN: 978-80-86211-76-3

Příběhy z Nového zákona vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu nejznámější podobenství O marnotratném synu, O rozsévači, O nemilosrdném služebníku, příběhy o tom, jak Ježíš chodil po vodě, jak uzdravil malomocného nebo jak se pozval na návštěvu k...

Světlo tmou zjizvené

 • Pavel Rejchrt /Eman/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 175
 • ISBN: 978-80-86211-75-6

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít