Spřízněná nakladatelství  Eman

Jonáš

Štěpán Hájek /Eman/

Deset kázání o Jonášově útěku a cestě do Ninive se stává čtenáři překvapivě současným průvodcem na cestě, kde může nalézt své životní poslání a místo. Ilustrace mladé brněnské výtvarnice nepředstavují jen odpověď zaujatého posluchače, ale též další...

84.00 Kč 269.00 Kč

Dvakrát dvě je pět

Hebe Kohlbrugge /Eman/

Vzpomínky nizozemské protestantky na její angažmá v předválečném i poválečném Německu a v zemích komunistické východní Evropy. Dějiny Evropy od nástupu nacismu po pád komunismu. Napínavé vyprávění otevře moderní středoevropské dějiny „zevnitř“ i mladé...

42.00 Kč 248.00 Kč

Člověče, kde jsi ?-Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2010.

/Eman/

Příspěvky: Hana Pfannová (Úvodní bohoslužby), Milan Balabán (Fatální rozhodnutí proroka Jeremjáše), Tomáš Trusina (Člověk před boží tváří podle Žalmu 8), Petr Gallus (Teologicky o člověku), Anna Hogenová (Člověk v době postmoderní – filosoficky o člověku),...

42.00 Kč 49.00 Kč

Rozprava zvláštní / Samenspraak special

kol. autorů /Eman/

O tom, co se děje kolem Hanse van der Horsta / Hans van der Horst centraal. Rozpravy/Samenspraak 2009 Další sborník z ediční řady Rozpravy/Samenspraak je vydán jako dík za celoživotní úsilí, jež na poli česko-nizozemských církevních kontaktů vyvíjí Hans van der Horst. V...

71.00 Kč 83.00 Kč

Jdi a jednej také tak

/Eman/

Soubor přednášek z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2007 o předpokladech a soudobých výzvách křesťanské etiky. Obsahuje zásadní texty - Ježíš a etika (Petr Pokorný), Starý zákon a etika (Pavel Keřkovský), Islám a etika (Pavel Hošek) a přednášky konkrétním...

80.00 Kč 94.00 Kč

... nakonec bude spasen i ďábel

Zbořilová, J. /Eman/

Soubor kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů předčasně zesnulé evangelické kazatelky. Konfrontace syrových životních témat a nejhlubších východisek křesťanské zvěsti.

151.00 Kč 178.00 Kč

Prosečský obrozenský čtenář Josef Vávra

Josef Dvořák, Dana Dvořáková-Táborská, Velimír Dvořák /Eman/

42.00 Kč 49.00 Kč

Před tvým tajemstvím

Šlechta, J. /Eman/

Výbor z básnické tvorby evangelického faráře. Ohlasy biblických písní, příběhů i vlastní tvorba, odrážející duchovní zasazení 20. a 30. let minulého století.

42.00 Kč 112.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku