Spřízněná nakladatelství  Eman

Temno, doba Koniášova

Fiala, J. /Eman/

Kniha se věnuje českým dějinám první poloviny 18. století a působení proslulého jezuity Antonína Koniáše.

192.00 Kč 226.00 Kč

Boží okno-Meditace na cestu k velikonocům

Kohlbrugge, H. /Eman/

Meditace na cestu k velikonocům.

38.00 Kč 95.00 Kč

Tolerance jako podmínka života

Komárková, B. /Eman/

Kniha úvah Boženy Komárkové o dějinách a toleranci.

106.00 Kč 125.00 Kč

Jak bolí Bůh

/Eman/

Rozpravy 1998: Podněty biblické teologie pro liturgii

4.00 Kč 5.00 Kč

Přátelství mnohých

Komárková, B. /Eman/

64.00 Kč 75.00 Kč

Ve světě a ne ze světa

Komárková, B. /Eman/

Interpretace základních poloh křesťanství s ohledem na moderního člověka. Texty zásadní i příležitostné povahy.

68.00 Kč 80.00 Kč

Církev jako menšina

/Eman/

Rozpravy 1996: Může církev ve společnosti obstát jako menšina?

17.00 Kč 20.00 Kč

Bláznovství kříže

Souček, J. B. /Eman/

Trvale aktuální „badatelský esej“ o středu novozákonního svědectví.

34.00 Kč 40.00 Kč

Úděl a útěcha

Nechutová, J. /Eman/

Umírání a útěcha ve smrti v pohledu antiky, raného a středověkého křesťanství. Obsahuje studii autorky a antické, raně křesťanské a středověké texty, poprve přeložené do češtiny.

9.00 Kč 68.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku