zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Lutheranus 2009/2010

 • /Lutherova společnost/
 • rok vydání: 2010
 • stran: 180
 • ISBN: 978-80-903632-9-8

Sarah Hinlicky Wilson: Radostné výměny; Magdaléna Ševčíková: Prínos evanjelického učenia k oceneniu daru spovede; Daniel Peter Metzger: Kristus v žalmech; Michaela Pogányová: Božie predurčenie a pôvod zla; Ondřej Kolář: Smrt a posmrtná existence u...

Luteráni v českých zemích v proměnách staletí

 • Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor, Ondřej Matějka et al.
 • rok vydání: 2009
 • stran: 396
 • ISBN: 978-80-903632-8-1

Luterské církve dnes tvoří významnou součást celosvětové ekumény. Původní reformní hnutí, které započalo ve Vitemberku vystoupením zbožného augustiniánského mnicha Martina Luthera a v následujících desetiletích a staletích pronikavým způsobem proměnilo život...

Cesta k životu v umírajícím světě

 • Harold L. Senkbeil
 • rok vydání: 2009
 • stran: 188
 • ISBN: 978-80-903632-7-4

Co pro moderního člověka znamená Vtělení – to, že se Slovo stalo tělem? Jak mohou v životech lidí působit prostá voda, chléb, víno a lidská slova a měnit hříšníky v nová stvoření? Harold Senkbeil důkladně zkoumá tyto otázky a přináší detailní popis toho, jak...

Kdybych měl nekonečně světů… Výbor z díla I.

 • Martin Luther /Lutherova společnost/
 • rok vydání: 2008
 • stran: 234
 • ISBN: 978-80-903632-6-7

Kniha obsahuje odborný překlad do současné češtiny následujících Lutherových spisků z výmarské edice jeho díla: Německý výklad Otčenáše pro prosté laiky; Útěcha pro osobu ve velkých pokušeních; Napomenutí všem křesťanům, aby se měli na pozoru před povstáním...

Lutheranus 2007/2008. Sborník Lutherovy společnosti

 • /Lutherova společnost/
 • rok vydání: 2008
 • stran: 160
 • ISBN: 978-80-903632-5-0

Mária Hroboňová: Teológia kríža u Martina Luthera; Paul R. Hinlicky: Človek, ktorý stvoril svet: Lutherova neochalcedónska kristológia; Jerguš Olejár: Kristológia Martina Luthera a Cyrila Alexandrijského; Jiří Just: Blahoslavův překlad Nového zákona –...

O svátosti oltářní. Kniha o luterském učení o večeři Páně

 • Tom G. A. Hardt
 • rok vydání: 2007
 • stran: 80
 • ISBN: 978-80-903632-4-3

Studie švédského teologa Toma G. A. Hardta se zabývá problematikou přítomnosti Ježíše Krista ve večeři Páně u Martina Luthera, tedy tématem, v němž se luterská teologie po staletí zřetelně vymezovala jak vůči katolicismu, tak vůči reformované tradici.

Jsme žebráci. Martin Luther o umírání a smrti

 • Michael J. Albrecht /Lutherova společnost/
 • rok vydání: 2007
 • stran: 100
 • ISBN: 978-80-903632-3-6

Kniha vznikla na základě autorova bádání v Lutherových kázáních, dopisech a písních s cílem najít odpověď na otázku, jak Martin Luther pomáhal druhým lidem připravit se na smrt. A tak se zrodilo vyprávění o posledním období Lutherova života, které ukazuje, jak...

O mši a kněžském pomazání

 • Luther, M. /Lutherova společnost/
 • rok vydání: 2006
 • stran: 140
 • ISBN: 80-903632-2-9

V Překladu Jednoty bratrské z roku 1541 se studijní parafrází v současné češtině

Lutheranus 2006 – K Augsburskému vyznání. Sborník Lutherovy společnosti

 • /Lutherova společnost/
 • rok vydání: 2006
 • stran: 100
 • ISBN: 80-903632-1-0

Jaroslav Vokoun: Kázání k památce Augsburského vyznání; Ľubomír Batka: Živé svedectvo o moci evanjelia; Michal Valčo: Teologický odkaz augsburského vyznania; Bjarne W. Teigen: Lutherovo učení o svátosti Večeře Páně a jeho vztah k Augsburskému vyznání a...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít