zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Apologie pro opata Viléma

 • Bernard z Clairvaux /Oikoymenh/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 177
 • ISBN: 978–80–7298–246–2

Apologie patří mezi Bernardovy spisy, v nichž řeší otázky související s mnišstvím v užším slova smyslu. Základním námětem traktátu je polemika mezi tradičním pojetím mnišství a novými reformními směry. Podnětem k jejímu sepsání byly rozdíly mezi clunyjskými a...

Parrésia IX–X (2015–2016): Revue pro východní křesťanství

 • /Pavel Mervart/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 588
 • ISBN: 9788074652844

Předkládané dvojčíslo revue Parrésia přináší zcela unikátní studii sinologa V. Lišcáka, který se zaměřil na tzv. tchangské neboli „nestoriánské“ křesťanství v Číně a jeho jezuitskou reflexi v 17. století. Lišcákův překlad slavné bilingvní stély ze Si-anu...

Křižná studánka

 • Doležal, M. /Nezávislý podmelechovský spolek/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 128
 • ISBN: 978-80-906962-3-5

Příběhy léčivého místa v nitru Vysočiny (s kázáním P. Josefa Toufara). Jsou v českých zemích mnohá slavnější i starší poutní místa. Poutní místo Křižná studánka u Horní Paseky na Vysočině s kaplí Nejsvětější Trojice, pramenem léčivé vody a prastarými...

Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí

 • Rokyta, J. /CČSH/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 260
 • ISBN: 978-80-906490-6-4

Publikace přibližuje proměnu církve v čase počátku české reformace. Vymezuje se do druhé poloviny 15. století, a to v tématech Matěj z Janova, Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra, Chápání apoštolů a prvotní církve, Postoj českého reformního hnutí k nápravě církve skrze...

Jak katolická církev budovala západní civilizaci

 • Woods, T. E. /Res Claritatis/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 208
 • ISBN: 978-80-9041-433-4

Cílem autora, britského konzervativního historika, není nabídnout čtenáři dnes tak obvyklý zjednodušující obraz působení katolické církve v dějinách, který se dosud traduje v některých učebnicích a médiích. Woods před čtenářem odhaluje plastický a v mnohém...

Historie pravdivá Jana Augusty a Jakuba Bílka

 • Čejka, M. ed. /Susa/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 300
 • ISBN: 978-80-88084-14-3

Text Historie pochází z roku 1579 a je dochován asi ve čtyřech opisech, z nichž je pro edici relevantní vlastně jen jeden, a to rukopis z Cerroniho sbírky v Brně; je zřejmě nejstarší a byl pořízen anonymním bratrským opisovačem roku 1625. Dílo je nedocenitelným dokladem...

Český obrozenec překládá Písmo: Překladatelské dílo Františka Novotného z Luže

 • Bartoň, J. /Scriptorium/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 160
 • ISBN: 978-80-88013-72-3

V roce 2018 uběhlo 250 let od narození pozapomenutého českého obrozence Františka Novotného z Luže (1768–1826), činorodého kněze, historika a filologa, který spolupracoval s předními osobnostmi českého národního obrození, včetně J. Dobrovského a J. Jungmanna. Cílem této...

Poražení: Světová válka byla jen jedna

 • Doležalová, M. ed. /Ústav pro studium totalitních režimů/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 408
 • ISBN: 978-80-87912-83-6

Po zařazení agendy lidských práv do Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě nikdo nepředpokládal, že právě toto bude jedním z podstatných impulzů k rozkladu sovětského impéria. Vzniklo Helsinské hnutí, opoziční aktivisté se sdružovali s cílem...

Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století

 • Jirásko, F. /Nakladatelství Bor/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 148
 • ISBN: 978-80-87607-76-3

Tato kniha zachycuje úsek z dějin Slezska, země, s níž nás po staletí pojilo množství různých vazeb. Původně tvořilo součást polského království, ale od dob krále Václava II. bylo postupně připoutáváno k zemím Koruny České. Ve Václavově úsilí pokračoval manžel...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít