Nabízíme  Církevní dějiny

České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách

Buben, M. /Libri/

Řád maltézských rytířů (Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě) v Čechách působí od 12. století. Jeho historie je tedy dlouhá a bohatá a Milan Buben ji v knize mapuje včetně detailních informací o středověkých sídlech řádu...

247.00 Kč 290.00 Kč

Konkláve: Tajemství papežské volby

Wolf, H. /Prostor/

Volbu papeže, Kristova zástupce a následovníka apoštola Petra na jeho stolci, provázely v dějinách mnohé problémy. Jak zajistit, aby se na tento akt volitelé v klidu soustředili, jednali podle nejlepšího svědomí, pokud možno bez průtahů, aby se nerozutekli, kde je to pravé...

252.00 Kč 297.00 Kč

The Bohemian Reformation and Religious Practice 11

kol. autorů /Filosofia/

Publikace, na níž se podíleli odborníci aktuálně působící v Evropě, Americe i Asii, je rozčleněna do čtyř tematických bloků. První se věnuje Janu Husovi („The Person and Work of Jan Hus“), druhý se zabývá problematikou násilí a inkvizicí („Hussite Revolution and...

169.00 Kč 199.00 Kč

Bludiště pravé víry: Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Patschovsky, A. /Argo/

Soubor studií předního německého medievisty je věnován problematice pozdně středověké hereze, kacířství a husitské revoluce ve středověkých Čechách. Autor v nich rozkrývá proměnu pohledů středověkých teologů na herezi od konce 13. století. Zároveň si ale všímá...

253.00 Kč 298.00 Kč

Církevní dějiny – novověk

Drška, V.; Suchánek, D. /Grada/

Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Autoři předkládají komplexní syntézu...

509.00 Kč 599.00 Kč

Dějiny cisterckého řádu v Čechách (1142 - 1420): Svazek III-Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech

Charvátová, K. /Karolinum/

Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech představují doplněné a rozšířené vydání třetího dílu souboru Dějin cisterckého řádu v Čechách (1142–1420), který původně vyšel v roce 2009. Oproti prvnímu vydání byl tento svazek doplněn o výsledky dalšího studia...

340.00 Kč 400.00 Kč

Nerovný boj o víru: Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný (1600-1665)

Kadeřábek, J. /Karolinum/

Kniha „Nerovný boj o víru. Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný“ se zabývá proměnou identity slánských měšťanů v 17. století. Vypráví o postupné ztrátě hodnot, vlastní minulosti, paměti, léta budovaných sociálních vazeb a především vyznání, které museli...

315.00 Kč 370.00 Kč

Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku: Rozvoj tělesné kultury v letech 1918-1939

Tlustý, T. /Karolinum/

Monografie se zabývá historií tělesné výchovy a sportu v organizaci YMCA v Československu a Polsku. Sleduje převážně časové období od konce první do počátku druhé světové války. Její autor se snaží na příkladech čtyř československých a čtyř polských místních...

315.00 Kč 370.00 Kč

Jana z Arku

Beauneová, C. /Karolinum/

Důkladná znalost pramenů umožnila autorce vykreslit Janu z Arku s ohledem na dobové modely, jimiž se dívka sama řídila. Sleduje její osud od narození až po její rehabilitaci v roce 1456, a především uvádí čtenáře do světa, v němž svůj krátký a výjimečný život...

357.00 Kč 420.00 Kč
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít