Nabízíme  Církevní dějiny

Katolické političky: Český katolický feminismus (1896-1939)

Havelka, J. /NLN/

Z důvodu skepse a nedůvěřivosti české společnosti k tradičnímu náboženství, je katolicismus často obecně považován za synonymum pro nehybnost či zpátečnictví. Vzhledem k problematičnosti a spletitosti studia náboženství se zdá být užitečné, obrátit svou pozornost k...

220.00 Kč 259.00 Kč

Krypta: Kapitoly z dějin římské církve od středověku po dnešek

Wolf, H. /Vyšehrad/

Tradice církevního života se v jednotlivých zemích a později i světadílech utvářely už od doby apoštolské. Některé přetrvaly staletí, jiné zanikly, přestože mnohdy uchovávaly vzácné hodnoty. Právě jimi se ve své nové knize zabývá významný současný teolog a...

253.00 Kč 298.00 Kč

Hrad přepevný je Pánbůh náš

Šimková, T. /Univerzita J.E.Purkyně/

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Specifická situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území...

323.00 Kč 380.00 Kč

Slyšet slovo – kázeň ducha: Miscellanea jesuitica VI

/Refugium Velehrad Roma/

Šestý svazek Miscellanea jesuitica se shrnujícím označením Slyšet slovo – kázeň ducha obsahuje příspěvky: V části historické text Lamberta Klinkeho, Arcibiskup Eduard Profittlich SJ (1890–1942) a katolická církev v Estonsku 1930–1942, pojednává o mučedníkovi gulagu:...

230.00 Kč 270.00 Kč

Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520–1620. Prameny k českým dějinám 16.–18. století (Řada B, sv. VIII)

Hrdlička Josef, Just Jiří, Zemek Petr eds. /Nová tiskárna Pelhřimov/

Sousloví církevní řády (německy Kirchenordnungen) se používá jako souborné označení pro rozmanitá normativní ustanovení, jejichž vznik souvisel s potřebou vymezit pravidla různých oblastí církevního života. Přestože nověji jsou uvedeným pojmem označovány rovněž...

258.00 Kč 303.00 Kč

Jeroným Pražský: Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice

Pavlíček, O. ed. /Filosofia/

Jeroným Pražský (†1416) patřil k nejvýraznějším postavám počátků husitského hnutí. Jako mistr svobodných umění, myslitel, brilantní řečník a také diplomat svým počínáním ovlivnil směřování pražské univerzity i českých zemí a v důsledku i sousedících...

170.00 Kč 200.00 Kč

Petr Chelčický: Spisy z Kapitulního sborníku

Boubín, J. ed. /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů, Petra Chelčického (* kolem 1380 – + před 1460). Mimo...

527.00 Kč 620.00 Kč

Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries)

kol. autorů /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Monografie vydaná Historickým ústavem AV ČR ve spolupráci s Universität Stuttgart je věnována problematice náboženského násilí, k němuž docházelo během 15. – 18. století jak v českých zemích, tak také šířeji ve středoevropském prostoru. Obsahuje celkem 21 studií...

255.00 Kč 300.00 Kč

České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách

Buben, M. /Libri/

Řád maltézských rytířů (Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě) v Čechách působí od 12. století. Jeho historie je tedy dlouhá a bohatá a Milan Buben ji v knize mapuje včetně detailních informací o středověkých sídlech řádu...

247.00 Kč 290.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku