Nabízíme  Církevní dějiny

Ženy u oltáře. Nikdy?

Foletti, I. /Books & Pipes Publishing/

Jaká je a jaká byla role žen v církvi? Dnes se ženy, protože nemohou být svěceny, ocitají mimo církevní hierarchii, která sestává pouze z vysvěcených osob. Ale bylo tomu tak vždy? Na tuto otázku hledá odpověď kniha Ženy u oltáře. Nikdy? Autor zahrnuje do debaty...

169.00 Kč 199.00 Kč

Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství

Polehla, P.; Zouhar, J. /Pavel Mervart/

Kniha Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství je určena především čtenářům, kteří mají zájem blíže poznat dějiny církevního dějepisectví, a to od jeho počátků spojených se vznikem samotného křesťanství a teologie až do přelomu...

390.00 Kč 459.00 Kč

Světlo z Byzance: Řecká studia v renesanční Itálii, 1360–1534

Marcel, M. /Pavel Mervart/

Za svůj pozoruhodný rozvoj vděčí západní středověká a renesanční vzdělanost v mnoha aspektech vzdělancům a kulturnímu prostředí Druhého Říma, tedy Byzance. Předkládaná monografie se zaměřuje na kontext vzniku a obnovy řeckých studií v italském humanismu,...

382.00 Kč 449.00 Kč

Reverendissimum officium

Martínková Lenka /Vyšehrad/

Duchovní nebo byrokraté? "Dobří pastýři" nebo "černí četníci"? Kniha se zabývá na příkladu českobudějovické biskupské konzistoře dlouho diskutovaným problémem vztahu mezi katolickou církví a státní mocí v období zrodu moderní veřejné správy během...

211.00 Kč 248.00 Kč

Katolické političky: Český katolický feminismus (1896-1939)

Havelka, J. /NLN/

Z důvodu skepse a nedůvěřivosti české společnosti k tradičnímu náboženství, je katolicismus často obecně považován za synonymum pro nehybnost či zpátečnictví. Vzhledem k problematičnosti a spletitosti studia náboženství se zdá být užitečné, obrátit svou pozornost k...

220.00 Kč 259.00 Kč

Krypta: Kapitoly z dějin římské církve od středověku po dnešek

Wolf, H. /Vyšehrad/

Tradice církevního života se v jednotlivých zemích a později i světadílech utvářely už od doby apoštolské. Některé přetrvaly staletí, jiné zanikly, přestože mnohdy uchovávaly vzácné hodnoty. Právě jimi se ve své nové knize zabývá významný současný teolog a...

253.00 Kč 298.00 Kč

Hrad přepevný je Pánbůh náš

Šimková, T. /Univerzita J.E.Purkyně/

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Specifická situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území...

323.00 Kč 380.00 Kč

Slyšet slovo – kázeň ducha: Miscellanea jesuitica VI

/Refugium Velehrad Roma/

Šestý svazek Miscellanea jesuitica se shrnujícím označením Slyšet slovo – kázeň ducha obsahuje příspěvky: V části historické text Lamberta Klinkeho, Arcibiskup Eduard Profittlich SJ (1890–1942) a katolická církev v Estonsku 1930–1942, pojednává o mučedníkovi gulagu:...

230.00 Kč 270.00 Kč

Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520–1620. Prameny k českým dějinám 16.–18. století (Řada B, sv. VIII)

Hrdlička Josef, Just Jiří, Zemek Petr eds. /Nová tiskárna Pelhřimov/

Sousloví církevní řády (německy Kirchenordnungen) se používá jako souborné označení pro rozmanitá normativní ustanovení, jejichž vznik souvisel s potřebou vymezit pravidla různých oblastí církevního života. Přestože nověji jsou uvedeným pojmem označovány rovněž...

258.00 Kč 303.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku