Nabízíme  Církevní dějiny

Svatá hostina a svatý půst

Walker Bynum, C. /Argo/

Kniha Svatá hostina a svatý půst, napsaná v roce 1988, zevrubným způsobem pojednává o specifických podobách ženské zbožnosti především v období 13. a 14. století. Pronikavě přitom ukazuje, jak byla ženská zbožnost a ženská askeze provázána s ženským vztahem k jídlu,...

381.00 Kč 448.00 Kč

Dr. Karel Farský: I. patriarcha Církve československé (husitské).

Chadima, V. /Královéhradecká diecéze CČSH/

Výtečný teolog i rozený představitel radikálního katolického reformismu. V jeho necelých čtyřiceti letech v roce 1920 byla založena nová církev, jíž se stal Karel Farský výrazným představitelem. Následovalo sedm nesmírně vyčerpávajících let, ale i krásné a...

246.00 Kč 289.00 Kč

Víra, naděje, láska: počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské

Hraba, V. /Královéhradecká diecéze Církve československé husitské/

Publikace VÍRA, NADĚJE, LÁSKA, počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské se chce ohlédnout za téměř sty lety Církve československé husitské. Vrátit se ke kořenům společenství a v jisté zkratce je zasadit do širšího rámce dějin křesťanství....

57.00 Kč 67.00 Kč

Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě

Melmuková, E. ed. a kol. /VERBUM Publishing/

Publikaci Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě připravila k vydání doc. Phdr. Eva Melmuková – Šašecí. Je však kolektivním dílem týmu autorů komise pro toleranční přihlášky Poradního odboru Českobratrské církve evangelické. Sborník poskytuje...

424.00 Kč 499.00 Kč

Víra, zbožnost, mecenát: Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku

Soner, T. /UPOL/

V centru pozornosti této knihy stojí málo známý rod pánů z Ronova a Přibyslavi. Ten reprezentoval jednu z odnoží rozkošatělého rodového společenství Ronovců (erbu dvou černých zkřížených ostrví na zlatém štítě). Přestože dnes je rod prakticky neznámý, až do...

186.00 Kč 219.00 Kč

Dějiny kazatelské stanice v Mladé Boleslavi

Hájek, K.; Mašek, J. /Susa/

Evangelíci v Mladé Boleslavi založili roku 1897 kazatelskou stanici, která organizačně náležela ke sboru v Mělnickém Vtelně. Roku 1920 se z ní utvořil samostatný sbor Českobratrské církve evangelické. Už roku 1877, tedy dvacet let před založením kazatelské stanice bylo na...

119.00 Kč 140.00 Kč

Bílá vrána v černém šatě: Životní pouť Františka Jana Kroihera (1871–1948)

Cukr, J. /Veduta/

Senátor, poslanec, národohospodář, družstevní pracovník, publicista, mecenáš, filantrop, funkcionář mnoha spolků a organizací, církevní reformátor, arcibiskupský a biskupský kandidát, ale především katolický kněz na jihočeském venkově. Tím vším byl František Jan...

255.00 Kč 300.00 Kč

Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

Dragoun, M.; Homolková, M. ed. /Scriptorium/

V době těsně před vypuknutím husitské revoluce vznikl v Praze latinský traktát Mikuláše z Drážďan "Tabule veteris et novi coloris", který se pomocí kombinace obrazu a slova kriticky vyjadřoval ke stavu církve. O jeho popularitě svědčí řada opisů, mj. dva staročeské -...

327.00 Kč 385.00 Kč

Relikvie - odpustky - poutní odznaky: Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy

Hrdina, J. /Scriptorium/

Monografie přináší čtyři dílčí sondy do náboženského života Prahy Karla IV. a Václava IV., které více či méně spojuje bývalá kaple Božího Těla na dnešním Karlově náměstí. Jedná se o ukazování svatých ostatků při procesích, otázky dalšího zasvěcení kaple,...

131.00 Kč 154.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku