Nabízíme  Církevní dějiny

Víra, zbožnost, mecenát: Páni z Ronova a Přibyslavi a církev ve středověku

Soner, T. /UPOL/

V centru pozornosti této knihy stojí málo známý rod pánů z Ronova a Přibyslavi. Ten reprezentoval jednu z odnoží rozkošatělého rodového společenství Ronovců (erbu dvou černých zkřížených ostrví na zlatém štítě). Přestože dnes je rod prakticky neznámý, až do...

186.00 Kč 219.00 Kč

Dějiny kazatelské stanice v Mladé Boleslavi

Hájek, K.; Mašek, J. /Susa/

Evangelíci v Mladé Boleslavi založili roku 1897 kazatelskou stanici, která organizačně náležela ke sboru v Mělnickém Vtelně. Roku 1920 se z ní utvořil samostatný sbor Českobratrské církve evangelické. Už roku 1877, tedy dvacet let před založením kazatelské stanice bylo na...

119.00 Kč 140.00 Kč

Bílá vrána v černém šatě: Životní pouť Františka Jana Kroihera (1871–1948)

Cukr, J. /Veduta/

Senátor, poslanec, národohospodář, družstevní pracovník, publicista, mecenáš, filantrop, funkcionář mnoha spolků a organizací, církevní reformátor, arcibiskupský a biskupský kandidát, ale především katolický kněz na jihočeském venkově. Tím vším byl František Jan...

255.00 Kč 300.00 Kč

Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

Dragoun, M.; Homolková, M. ed. /Scriptorium/

V době těsně před vypuknutím husitské revoluce vznikl v Praze latinský traktát Mikuláše z Drážďan "Tabule veteris et novi coloris", který se pomocí kombinace obrazu a slova kriticky vyjadřoval ke stavu církve. O jeho popularitě svědčí řada opisů, mj. dva staročeské -...

327.00 Kč 385.00 Kč

Relikvie - odpustky - poutní odznaky: Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy

Hrdina, J. /Scriptorium/

Monografie přináší čtyři dílčí sondy do náboženského života Prahy Karla IV. a Václava IV., které více či méně spojuje bývalá kaple Božího Těla na dnešním Karlově náměstí. Jedná se o ukazování svatých ostatků při procesích, otázky dalšího zasvěcení kaple,...

131.00 Kč 154.00 Kč

Sáhnout si do ran tohoto světa: Perzekuce a rezistence Církve československé (husitské) v letech 1938-1945

Jindra, M. /Ústav pro studium totalitních režimů/

Kniha je první souhrnnou syntézou dějin Církve československé (husitské) v období druhé republiky a nacistické okupace. Primárně se zaměřuje na perzekuci a rezistenci tohoto po římskokatolické církvi druhého nejpočetnějšího církevního společenství v Protektorátu...

153.00 Kč 180.00 Kč

Komenského vlastní životopis: Autobiografie Komenského pro období 1628-1658

Komenský, J. A. /ALMI/

Komenského vlastní životopis zachycuje vzpomínky z let 1628-1658, od odchodu do exilu až po nalezení konečného útočiště v Amsterodamu. Tento poslední Komenského spis, vydaný až roku 1670 pod názvem Pokračování v bratrském napomínání, vznikl v obranné polemice jako...

237.00 Kč 279.00 Kč

Slovo ze srdce jejich...: aneb Nedělní kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční perikopní systém

Sládek, M. /Památník národního písemnictví/

Je až s podivem, jak malou pozornost dosud věnovali literární historici (a to nejen v Čechách) tradičnímu perikopnímu systému. Přitom evangelijní čtení na jednotlivé neděle a svátky přímo či nepřímo ovlivňovala tematiku většiny kázání. Právě na vazbách mezi danou...

332.00 Kč 390.00 Kč

Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo: osoba a dílo

Torrell, J.-P. /Krystal OP/

Osobnost a dílo svatého Tomáše Akvinského tvoří jeden celek. Když chceme pochopit jedno, musíme hledět k druhému. O takový komplexní pohled se pokouší důkladná studie francouzského teologa J.-P. Torrella OP. Torrell zde shrnuje výsledky svého celoživotního bádání a...

272.00 Kč 320.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku