Nabízíme  Církevní dějiny

9 tváří dominikánské svatosti

Bedouelle, G. /Krystal OP/

V návaznosti na Devět způsobů modlitby svatého Dominika představuje francouzský dominikánský teolog a historik Guy Bedouelle (1940–2012) devět cest dominikánského života a svatosti. Tak jako Dominikova modlitba nabývá viditelných podob v jeho postojích a gestech, tak se...

157.00 Kč 185.00 Kč

Malá cesta Terezie z Lisieux

Meester, C. de /Karmelitánské nakl./

Terezie prožila svůj dospělý život na několika metrech čtverečních, a přece se stala patronkou misií po celém světě. Její zrání k průzračné prostotě a důvěře nebylo jednoduché, prošla si mnohé duchovní krize a temnoty, a přitom je hlasatelkou Božího milosrdenství...

186.00 Kč 219.00 Kč

Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století

Stoklasová, H. /Univerzita Pardubice/

Narození, láska a umírání vymezují život člověka odpradávna a rituály spjaté s těmito mezníky patřily vždy k nejdůležitějším okamžikům života, jejichž prostřednictvím lidé navazovali na kontinuitu svých předků, formovali svou vlastní identitu, rodovou i...

519.00 Kč 610.00 Kč

Jan Ámos Komenský a východní Čechy 1623-1628

Rýdl, K. /Univerzita Pardubice/

Kniha poskytuje ucelený přehled o působení Jana Amosa Komenského na různých místech východních Čech v letech 1622 – 1628, kterého nepředstavuje jako pasivního a smířeného čekatele na ortel vyhoštění z vlasti, ale jako člověka, který po překonání osobních tragédií...

377.00 Kč 444.00 Kč

Eliška Pretschnerová a Duch Svatý

Nosková, Z. F. /Triton/

Každý světec je dílem Ducha Svatého – Ducha svatosti; on vytváří z lidí, kteří se mu plně odevzdají, Boží přátele, poklady církve, příklady ctností, dobrodince potřebných, světla v temnotách a zpřítomnění Ježíše a Boží lásky v našem světě. Sestra Eliška...

67.00 Kč 79.00 Kč

Zkáza templářů-Vzestup a pád křižáckých států

Haag, M. /Slovart/

Nová kniha Michaela Haaga líčí vzestup templářů a jejich zkázu na pozadí ideálu křižáckého života a jejich plánů na osídlení Svaté země. Území, kterému Evropané říkali Outremer („za mořem“), zůstávalo i po čtyřech staletích muslimské nadvlády osídlené...

280.00 Kč 329.00 Kč

Legenda o bratru Hroznatovi

Kubín, P. ed. /Togga/

Jedná se o kritickou edici legendy o bl. Hroznatovi, která byla sepsána v tepelském klášteře v polovině 13. století za účelem vytvoření jeho světeckého kultu. Hroznata Tepelský byl jedním z nejvýznamnějších šlechticů z přelomu české doby knížecí a královské....

332.00 Kč 390.00 Kč

V hodině velké zkoušky: Církevní politika státu v severovýchodních Čechách v letech 1948–1960

Kafka, J. /Pavel Mervart/

Kniha Jana Kafky je cennou sondou do prostředí církví v severovýchodních Čechách v období po nástupu komunistické moci a během jejího etablování. S hlubokým vhledem a značným porozuměním zachycuje nelehkou atmosféru doby 50. let 20. století. Obecně známé kroky státní...

306.00 Kč 360.00 Kč

František Reyl : kněz, vědec, politik

Havel, M. O. /Pavel Mervart/

František Reyl (1865–1935) byl ve své době jednou z nejvýraznějších postav regionálního i celonárodního katolicizmu, potažmo katolicizmu politického. Nesmírně inspirativní osobnost se však vlivem časového odstupu vytratila z povědomí veřejnosti (včetně katolické)....

203.00 Kč 239.00 Kč
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít