Nabízíme  Církevní dějiny

Karlštejn

Fišer, F. /Karmelitánské nakl./

Tato publikace je věnována největšímu souboru středověkých deskových maleb v zaalpské oblasti. Autor se zabývá nejen uměnovědnou stránkou tohoto souboru, ale hlavně přináší velmi cennou práci věnovanou duchovnímu rozměru tohoto celku. Právě v této části můžeme...

402.00 Kč 490.00 Kč

Křesťanský život v prvních staletích

Vittorino Grossi, Paolo Siniscalco /CDK/

Antologie textů církevních otců a dalších křesťanských autorů prvních sedmi staletí po Kristu se zasvěceným komentářem italských odborníků. Kniha je členěna do několika tematických okruhů (církev a stát, všední den a svátky, církev a příroda, církev a bible...).

Osudy českých patronů

Vlček, E. /Zvon/

Kniha představuje české patrony nejen jako výjimečné historické osobnosti, jejichž význam přesahuje církevní rámec. Díky antropologicko - lékařskému průzkumu se může čtenář seznámit i s jejich podobou, tělesnými vlastnostmi a zdravotním stavem. Výzkum pozůstatků...

128.00 Kč 150.00 Kč

Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi

Lášek, J. B. ed. /ČKA a HTF UK/

Sborník z mezinárodního sympozia v Bayreuthu v roce 1993.

119.00 Kč 140.00 Kč

Dějiny katolické církve I. - III.

Kadlec, J. /UPO/

Třídílná publikace vydaná Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultou v Olomouci, která mapuje postavení církevních dějin v dějinách světových, určená pro posluchače teologických fakult.

Svatý Jan Nepomucký

Polc, J. V. /Zvon/

Historická monografie věnovaná oslavě hrdinného života mlčenlivého světce Jana a jeho boji proti násilí páchanému na církvi světskou mocí. Poutavé čtení přináší mnoho zajímavých informací.

Kvítky slavného pána svatého Františka a jeho bratří

/Maur/

Biografie sv. Františka z Assisi (1182-1226), zakladatele františkánského řádu.

Devátá patristická čítanka - Evagrius Scholasticus: Církevní dějiny

Evagrius Scholasticus, Josef Novák (ed.) /Karolinum/

Klasický patristický text. Překlad, úvod a poznámky Josef Novák.

22.00 Kč 26.00 Kč

Přehled českých církevních dějin 1

Kadlec, J.

Kniha, která poslouží všem, kdo se zajímají o českou minulost a náboženské dějiny. Autor svůj přehled dovedl až do druhé světové války a sleduje v něm i dějiny nekatolických církví. Náboženskocírkevní poměry v českých zemích od příchodu křesťanství do...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku