Nabízíme  Církevní dějiny

Autobiografické spisy-Dějiny Duše

Terezie z Lisieux /Karmelitánské nakl./

Životopis sv. Terezie z Lisieux očištěný od pozdějších přídavků a oprav, který v upravené a přepracované verzi měl název Dějiny duše. Jde o tři od sebe oddělené autobiografické spisy, které Terezie napsala na žádost tří různých osob a v plném rozsahu nám dávají...

Kniha o zakládání

Sv. Terezie od Ježíše /Karmelitánské nakl./

Terezie v tomto svém osobitém textu popisuje snahu o zakládání nových klášterů.

169.00 Kč 199.00 Kč

Dějiny křesťanského mnišství

Frank, K. S. /Benediktinské arciopatství/

Klasická příručka dějin mnišského a řeholního života od počátků do konce 20. století. Karl Suso Frank (1933—2006) byl jihoněmecký františkán a významný církevní historik. Studoval v Sigmaringenu, Fuldě a Münsteru. V roce 1968 se v oboru starých církevních dějin a...

213.00 Kč 250.00 Kč

Unitas fratrum 1457–2007

uspořádal Martin Wernisch

Studie a texty 15 (2009/2) Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén

127.00 Kč 149.00 Kč

Protestantismus a první křesťané

Jean Zumstein

Ježíš, Pavel, tradice a víra

110.00 Kč 129.00 Kč

Církevní politika 1949

Otter, P.

Studie o přijímání tzv. církevních zákonů v r. 1949. Autor se soustředí zejména na způsob, jak na vnucované komunistické zákonodárství reagovaly nekatolické církve.

10.00 Kč 49.00 Kč

Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny

Koupil, O. /KLP/

Kniha propojuje do jednoho celku šíře koncipovanou studii o vztahu českých jezuitů 16. a 17. století k jazykové reflexi a reflexi češtiny (s. 5nn.), portréty jezuitů Ioanna Drachovia († 1644) a Matěje Steyera († 1692) a rozbory jejich mluvnic češtiny (s. 47nn.), přílohy s...

416.00 Kč 489.00 Kč

Trhlina v oponě

Horst, Klaas v. d.

O kontaktech mezi nizozemskými a českými protestanty v době studené války. Pro české čtenáře popularizoval Pavel Šebesta.

17.00 Kč 48.00 Kč

Církevní diskurz v širším společensko-historickém kontextu českého Těšínska

Publikace reflektuje aktuální podobu jazykové situace a církevního diskurzu, tedy jazykový a sociálně-historický rámec komunikace v církvích na českém Těšínsku. Autoři se věnovali především studiu historického vývoje Římskokatolické církve a Slezské církve...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít