Nabízíme  Církevní dějiny

Sv. Vojtěch - života smrt mučedníka

kol. autorů /Karmelitánské nakl./

Čechové na basilejském sněmu

Krchňák, A. /Trinitas/

Studie věnovaná basilejskému sněmu.

67.00 Kč 79.00 Kč

Laici a klérus?-Společenství Božího lidu

Neuner P. /Vyšehrad/

2000 let dějin proměn vnitřních vztahů v církvi. Kniha je určena teologům, historikům , sociologům a zájemcům o dějiny křesťanství.

59.00 Kč 69.00 Kč

Život svaté Bernadety

Laurentin, R. /Karmelitánské nakl./

Dne 16. dubna 1879 umírala v klášteře svatého Gildarda v Nevers sestra Marie Bernarda Soubirousová. Tato kniha vypráví příběh jejího života. Za toto dílo vděčíme jednomu z nejlepších současných znalců historie Lurd. Otec René Laurentin věnoval asi dvacet svazků...

Karlštejn

Fišer, F. /Karmelitánské nakl./

Tato publikace je věnována největšímu souboru středověkých deskových maleb v zaalpské oblasti. Autor se zabývá nejen uměnovědnou stránkou tohoto souboru, ale hlavně přináší velmi cennou práci věnovanou duchovnímu rozměru tohoto celku. Právě v této části můžeme...

402.00 Kč 490.00 Kč

Křesťanský život v prvních staletích

Vittorino Grossi, Paolo Siniscalco /CDK/

Antologie textů církevních otců a dalších křesťanských autorů prvních sedmi staletí po Kristu se zasvěceným komentářem italských odborníků. Kniha je členěna do několika tematických okruhů (církev a stát, všední den a svátky, církev a příroda, církev a bible...).

Osudy českých patronů

Vlček, E. /Zvon/

Kniha představuje české patrony nejen jako výjimečné historické osobnosti, jejichž význam přesahuje církevní rámec. Díky antropologicko - lékařskému průzkumu se může čtenář seznámit i s jejich podobou, tělesnými vlastnostmi a zdravotním stavem. Výzkum pozůstatků...

128.00 Kč 150.00 Kč

Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi

Lášek, J. B. ed. /ČKA a HTF UK/

Sborník z mezinárodního sympozia v Bayreuthu v roce 1993.

119.00 Kč 140.00 Kč

Dějiny katolické církve I. - III.

Kadlec, J. /UPO/

Třídílná publikace vydaná Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultou v Olomouci, která mapuje postavení církevních dějin v dějinách světových, určená pro posluchače teologických fakult.

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku