zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Kapačka, cévka, houkačka: Jak jsme zapomněli normálně stárnout a pokojně umírat

 • Hillman, K. /Cesta domů/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 208
 • ISBN: 978-80-88126-44-7

Respektovaný australský anesteziolog je autorem pozoruhodné knihy. S odborným vhledem i milým humorem připomíná, že lidé – všichni lidé – stárnou a umírají. Podivuje se, jak je možné, že tato prostá skutečnost pořád lidstvo překvapuje. Dodává odvahu k tomu, abychom...

Prameny křesťanské morálky: Její metoda, obsah, dějiny

 • Pinckaers, S. /Krystal OP/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 472
 • ISBN: 978-80-7575-039-6

Křesťanská morálka, která se po několik staletí soustředila jen na povinnosti, zatuhla jako kámen, jenž se staví do cesty všemu, co teče a prýští. Je třeba znovu nalézt v srdci morálky i křesťanské osobnosti místo, kde přebývá tajný pramen Ducha, a zbavit ho nánosu...

Morálka do kapsy

 • Schönborn, Christopher /Karmelitánské nakladatelství/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 124
 • ISBN: 978-80-7566-041-1

Znamená morálka jen příkazy a zákazy? A co život v plnosti, k němuž nás zve Ježíš Kristus? Knížečka vznikla jako úvod k třetí části Katechismu katolické církve, nazvané příznačně „Život v Kristu“. Autor nám ukazuje, že morálka není něco odtrženého od...

Pravdivý život: Víra a ekologie ve věku konzumerismu

 • Valeriová, R. /Triton/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 304
 • ISBN: 978-80-755-3424-8

Globalizace a konzumerismus ovlivňují každou oblast našeho života. Nejde jen o nakupování. Tyto mocné síly utvářejí i náš osobní život, ovlivňují, jak se k sobě navzájem chováme, jak se díváme na svět – a především mají zhoubný dopad na život chudých lidí a na...

Vina, láska, náhoda

 • Pacovská, K. /Pavel Mervart/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 296
 • ISBN: 978-80-7465-312-4

Co znamená odsoudit někoho za to, co učinil? Je vůbec možné „nenávidět hřích, ale milovat hříšníka“? Otázky po významu morálního soudu, vinění a zodpovědnosti otevírají v knize rozsáhlé zkoumání vztahu člověka a jeho pomíjivého, ale zároveň nezvratného...

Právo svobody: Nárys demokratické mravnosti

 • Honneth, A. /Filosofia/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 616
 • ISBN: 978-80-7007-544-9

Rozsáhlá kniha je opus magnum hlavního představitele současné kritické teorie společnosti Axela Honnetha (1949). Na Goethově iniverzitě ve Frankfurtu nad Mohanem je Honneth od roku 2001 ředitelem Institutu pro sociální výzkum, kde původně vznikla kritická teorie Frankfurtské...

Etika mezikulturního a mezináboženského dialogu

 • Červenková, D. /Karolinum/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 156
 • ISBN: 978-80-246-3911-6

Lidské jednání je spoluutvářeno teoretickými koncepty a názorovým systémem, který stojí v pozadí konkrétních etických postojů. Studie se soustředí na problematiku mezikulturního a mezináboženského soužití a zkoumá, co v této oblasti může nabídnout teologie a její...

Co je eutanazie: Studie k pojmu dobré smrti

 • Kuře, J. /Academia/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 300
 • ISBN: 978-80-200-2762-7

Monografie poskytuje úvod do problematiky eutanazie v medicínském i společenském kontextu. Vychází z mnohovýznamovosti termínu „eutanazie“, v níž se používá v současných diskurzech. Různě široké pojmové vymezení eutanazie totiž působí odlišné chápání eutanazie...

Spiritualita a psychosomatika

 • Kopecký, V.; Sládek, K. /Pavel Mervart/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 120
 • ISBN: 978-80-746-5287-5

Při psaní předkládané monografie si autoři – jeden spirituální teolog, druhý lékař – vytkli nelehký úkol, a sice představit fenomén psychosomatické terapie z pohledu křesťanské spirituality a psychoterapie. Teolog se ze své perspektivy více věnoval vědomým stavům...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít