Nabízíme  Filosofie

Mílétská filosofie jako aristotelská konstrukce: Studie o základních pojmech a představách

Hobza, P. /Pavel Mervart/

Vše, co se nám dochovalo od tří mílétských myslitelů (Thaléta, Anaximandra a Anaximena), jsou pouhá nepřímá svědectví, která pocházejí především ze dvou zdrojů: od Aristotela a jeho žáka Theofrasta. Kvůli nedostatku jiných zpráv jsou dochované informace většinou...

339.00 Kč 399.00 Kč

Vladimir Solovjov a jeho doba

Losev, A. F. /Pavel Mervart/

Kniha Alexeje F. Loseva představuje první ucelený životopis Vladimira Solovjova (1953–1900) – filosofa, teologa a nejvýraznějšího ruského myslitele 19. století. Autor podrobně rozebírá Solovjovovy filosofické, náboženské, sociální a politické názory, věnuje se jeho...

424.00 Kč 499.00 Kč

Athanasius Kircher, Philipp Jakob Sachs von Löwenheim a přírodní filosofie v českých zemích 17. století

Lelková, I. /Pavel Mervart/

Publikace se věnuje korespondenci barokního polyhistora a jezuity Athanasia Kirchera s korespondenty z českých zemí. Z četby dopisů vyvstává plastický obraz vzájemně propojené učenecké, aristokratické a církevní komunity, která hrála významnou roli nejen v rámci celé...

314.00 Kč 369.00 Kč

Antropologové v pasti?: Mezi přírodou a kulturou

Paleček, M. /Pavel Mervart/

Kniha nabízí přehledný a čtivý vhled do současné debaty ve filozofii společenských věd a v kulturní antropologii. Hlavním hrdinou je pojem kultura: autor ho sleduje od jeho vzniku až po současné trendy užití v kognitivních vědách. Kniha se ovšem neomezuje na jeho...

237.00 Kč 279.00 Kč

Schellingova metafyzika přírody

Karásek Jindřich /Pavel Mervart/

Záměrem předložené publikace je objasnit Schellingovu koncepci přírody, jak ji vypracoval v rámci svých soukromých přednášek, konaných ve Würzburgu v roce 1804. Svůj výklad přírodních fenoménů vsazuje Schelling do rámce spinozovsky inspirované ontologie absolutní...

212.00 Kč 249.00 Kč

Émilie Du Châtelet: femme de lettres

Pichová, D. /Dybbuk/

Monografie se věnuje diskuzi o filozofické a vědecké práci v první polovině 18. století, a to ze specifického pohledu femme de lettres, vzdělané ženy pocházející z aristokratického prostředí. Jakou strategii musela Émilie Du Châtelet zvolit, aby se prosadila ve filozofii a...

264.00 Kč 311.00 Kč

Dějiny filosofie IV.: Od Descarta k Leibnizovi

Copleston, F. /Refugium Velehrad-Roma/

Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných...

451.00 Kč 530.00 Kč

Člověk revoltující

Camus, A. /Garamond/

V rozsáhlém filozofickém eseji Člověk revoltující, který znamenal definitivní rozkol autora s J.-P. Sartrem a levicovými intelektuály, si autor klade dodnes znepokojující otázky: Jak se bouřit, revoltovat, revolučně měnit svět, popírat cizí moc a autoritu, a nestát se...

304.00 Kč 358.00 Kč

Mytologie

Barthes, R. /Dokořán/

Mytologie jsou jedním z nejvýznamnějších Barthesových děl. Úvodní část tvoří řada krátkých a snad až překvapivě zábavných, ovšem mimořádně dobře propracovaných úvah o některých dobových aspektech konzumní společnosti (wrestling, astrologie, kuchařské recepty v...

213.00 Kč 250.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku