Nabízíme  Filosofie

Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice

Svoboda, D. /Krystal OP/

Vztah je jedním ze základních filosofických pojmů. Vše, co existuje, se totiž k něčemu vztahuje. To nás zcela přirozeně vede k tomu, že začneme uvažovat o samotném vztahu. Co je vztah? Jaké jsou podmínky jeho existence? Jak existuje a jakým způsobem ho lze dělit? Proč je...

225.00 Kč 265.00 Kč

Tekuté zlo: život bez alternativ

Bauman, Z.; Donskis, L. /Pulchra/

Pomocí precizní definice „tekutého zla“ podávají autoři jedinečnou diagnózu aktuální geopolitické situace v Evropě, která se vyznačuje vratkostí, nejistotou, permanentními změnami, politickým populismem a prohlubujícími se rozdíly napříč společností. Tekuté zlo s...

297.00 Kč 349.00 Kč

Relativismus a (post)pravda v demokracii: Se třemi studiemi Ladislava Hejdánka

Šimsa, M. (ed.) / Univerzita J.E.Purkyně/

Kniha Relativismus a (post)pravda v demokracii se zaměřuje na klasickou i nově aktuální otázku pravdy, která je permanentně konfrontována, zpochybňována i negována relativismem, spekulací i postpravdou. Autoři se ptají, zda a jak se pravda vztahuje k dějinám a projevuje v nich,...

270.00 Kč 318.00 Kč

Příslib štěstí

Maarcuse, H.; Profant, M. ed. /Epocha/

Čtenáři se dostává do ruky šest studií Herberta Marcuse, nyní v českém překladu, z nichž nejstarší Nové prameny k založení historického materialismu pochází z roku 1932, nejmladší Represivní tolerance pak byla napsána v roce 1965, ale zásadně rozšířena v roce 1968....

310.00 Kč 365.00 Kč

Nový vědecký duch a další eseje

Bachelard, G. /Malvern/

První český výbor z Bachelardových epistemologických prací obsahuje čtyři zásadní Bachelardovy knihy: Nový vědecký duch, Filosofie ne, Aplikovaný racionalismus a Materiální racionalismus. Ve své epistemologické tvorbě se Bachelard snaží formulovat prostřední pozici mezi...

500.00 Kč 588.00 Kč

Nový vědecký duch a další eseje

Bachelard, G. /Malvern/

První český výbor z Bachelardových epistemologických prací obsahuje čtyři zásadní Bachelardovy knihy: Nový vědecký duch, Filosofie ne, Aplikovaný racionalismus a Materiální racionalismus. Ve své epistemologické tvorbě se Bachelard snaží formulovat prostřední pozici mezi...

500.00 Kč 588.00 Kč

Nebeské a ďábelské: Proměny lidství a Goethův Faust

Anderegg, J. /Malvern/

Jak se to má u Goetha s ďábelskostí? Zdá se nasnadě smést ďábla ze stolu stejně snadno jako peklo, vždyť ani on vlastně nevěří ve vlastní existenci – každopádně ne na tu s kopytem a rohy. Zde je však nutno vybídnout k obezřetnosti: Mefistova existence může být...

253.00 Kč 298.00 Kč

Příroda a duše

Jung, C. G.; Pauli, W. E. /Malvern/

Pauliho studie Vliv archetypických představ na tvorbu přírodovědeckých teorií u Keplera se zabývá možnostmi i komplementarity duše a přírody v díle Johannese Keplera a Roberta Fludda. V širším ohledu pak zkoumá, jakým způsobem lze pojmout spojení poznání s náboženským...

252.00 Kč 297.00 Kč

Pohyb a řád - pokus o fenomenologickou ontologii

Bednář Miloslav /Togga/

Základní hodnota knihy prof. Bednáře tkví dle mého názoru v tom, že je pokusem o původní, nikoli jen interpretační, filosofickou monografii, což je v posledních desetiletích v Čechách neběžný jev. Předkládá filosofické veřejnosti samostatný a svébytný koncept...

247.00 Kč 290.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku