Nabízíme  Filosofie

Mytologie

Barthes, R. /Dokořán/

Mytologie jsou jedním z nejvýznamnějších Barthesových děl. Úvodní část tvoří řada krátkých a snad až překvapivě zábavných, ovšem mimořádně dobře propracovaných úvah o některých dobových aspektech konzumní společnosti (wrestling, astrologie, kuchařské recepty v...

213.00 Kč 250.00 Kč

Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové

Patočka, J. /Oikoymenh/

Další svazek Sebraných spisů obsahuje úplný text knihy, za niž Patočka obdržel v roce 1964 od Československé akademie věd titul doktora věd (Dr. Sc.). Monografie staví Aristotela do souvislosti vývoje pojmu pohybu od presokratiků až po vznik moderní vědy, kdy je Aristotelés...

455.00 Kč 548.00 Kč

Sny křesťanských proroků

Šedina, M. /Oikoymenh/

Studie předkládané v této publikaci vycházejí z dosavadní práce autora nad Órigenovými texty. Zabývají se dvěma klíčovými tématy jeho myšlení: otázkou, jakou míru svobody zakouší lidská vůle ve světě ovládaném Boží prozřetelností, a na ni úzce navazujícími...

253.00 Kč 298.00 Kč

Vybrané spisy II

Hippokrtés /Oikoymenh/

Publikace navazuje na první svazek nových českých komentovaných překladů základních děl korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Tento druhý svazek obsahuje spisy, které v dějinách evropského myšlení sehrály...

534.00 Kč 628.00 Kč

O násilí

Arendtová, H. /Oikoymenh/

Autorka se v souboru tří esejů zabývá problémem násilí a politické moci v moderní společnosti.

102.00 Kč 128.00 Kč

Kantův morální zákon

Kuneš, Jan /Oikoymenh, Filosofický ústav AV ČR/

Tématem knihy je Kantův morální zákon jako základní princip Kantovy praktické filosofie. Autoři obou textů, Konrad Cramer a Michael Wollf, probírají problematiku morálního zákona především ve vztahu ke Kantově Kritice praktického rozumu, v níž byl zformulován jako...

151.00 Kč 178.00 Kč

Metodologie, sociologie a politika

Weber, M. /Oikoymenh/

Výbor z díla velkého německého sociálního myslitele je rozdělen do tří tematických částí: metodologické, sociologické a politologické.

318.00 Kč 398.00 Kč

Dionýské dithyramby

Nietzsche, F. /Oikoymenh/

V Nietzschových básních je takřka každé slovo prostoupeno ozvěnami jeho učení, a přesto v nich mnohdy vyvstává nezaměnitelný poetický tvar. I tam, kde básně nejsou postaveny na rytmu a rýmu, zbarvují je odstíny zvuku, srážejí se do aliterací, krystalizují v hříčky,...

194.00 Kč 228.00 Kč

Duše a tělo u Tertulliana: Dvě studie k Tertullianově antropologii

Kitzler, P. /Oikoymenh/

niha je věnována Tertullianovi z Kartága (3. stol. po Kr.), jednomu z prvních latinsky píšících raně křesťanských autorů, a jeho názorům na lidskou duši, jež byly do značné míry ovlivněny stoicismem. První studie se zabývá Tertullianovým pojetím lidské duše jako těla...

126.00 Kč 148.00 Kč
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít