Nabízíme  Filosofie

Úvod do současné filosofie

Petříček, M. /Herrmann & synové/

V cyklu přednášek autor představuje základní filosofické směry a problémy 20. století. Způsobem uchopení látky předvádí filosofický výkon přímo v proudu myšlení, ukazuje, jak se lze nad věcmi filosoficky zamýšlet. Věnuje se srovnání Platóna a Kanta, rozboru...

103.00 Kč 129.00 Kč

Úvod do filosofie-Dvanáct rozhlasových přednášek

Jaspers, K. /Oikoymenh/

Úvod do filosofie sestavený z rozhlasových přednášek z roku 1950 jednoho z nejvýznamnějších myslitelů filosofie existence (1883-1969).

118.00 Kč 148.00 Kč

Kierkegaard

Gardiner, P. /Argo/

55.00 Kč 69.00 Kč

Parmenidova filosofie

Kalandra, Z. /Herrmann & synové/

Svébytná interpretace myšlenkového odkazu jedné z nejvýznamnějších postav předsokratovské filosofie. Původně disertační práce levicově orientovaného filosofa a novináře, v procesu s Miladou Horákovou odsouzeného k trestu smrti, sepsaná koncem dvacátých let a zaměřená...

158.00 Kč 198.00 Kč

Filosofické myšlení hellenistického židovstva

Kovář, F. /Herrmann & synové/

Studie o projevech řeckého myšlení u jednotlivých literárních představitelů hellenistického židovstva, zejména Filóna Alexandrijského.

168.00 Kč 198.00 Kč

Apoteóza vykořeněnosti

Šestov, L. /Herrmann & synové/

Základní dílo ruského existencialisty. Dílo ruského spisovatele a filosofa spojovaného s existencialismem patří mezi spisy pojednávající o náboženství, racionalismu a vědě, v nichž se autor vyjadřoval prostřednictvím Nietzscheho aforistického stylu. Šestov byl myslitelem...

150.00 Kč 177.00 Kč

Výchova, zřejmost,vědomí

Kratochvíl, Z. /Herrmann & synové/

Pojetí výchovy se vyvíjí od prvních filosofických systémů, které se zabývaly možností poznání světa a tedy zobecnění zkušenosti, která se mohla dále předávat v generacích. Proto se kniha odvíjí od řeckého myšlenkového světa - od Platónovy noetické skepse přes...

103.00 Kč 129.00 Kč

Filosofie živé přírody

Kratochvíl, Z. /Herrmann & synové/

Z. Kratochvíl svůj text označuje jako „pokus o sestup na nejistou a bohatou půdu zkušenosti přírody - na půdu přirozené zkušenosti“. V úvodu autor podává etymologický výklad pojmu příroda, respektive přirozenost, a zabývá se jejími jednotlivými aspekty (co vše k...

72.00 Kč 144.00 Kč

O Solovjevově etice

Klíma, L. /Lege Artis, Pražská imaginace/

Jediná dochovaná delší filosofická monografie z Klímovy pozůstalosti v jediném doposud existujícím vydání. Pozoruhodný text kriticky polemizující s hlavním dílem nejvýznamějšího ruského křesťanského mystika.

46.00 Kč 54.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku