Nabízíme  Filosofie

Euthydémos, Menón

Platón /Oikoymenh/

Druhý svazek ediční řady Platónovy spisy. Čtvrté opravené vydání.

102.00 Kč 128.00 Kč

Svět Leibnizova myšlení

Moreau, J. /Oikoymenh/

Kniha uvádí do systému Leibnizovy filosofie v jeho vývoji od prvních náčrtů, klonících se k atomismu a mechanicismu, až po definitivní formulaci spirituálního dynamismu.  

202.00 Kč 238.00 Kč

Útěcha z filozofie

Rádl, E. /Votobia/

Don Quijote české filosofie Jeho poslední a nejznámější kniha, Útěcha z filosofie, kterou psal už v těžké nemoci a v depresi z politického vývoje, v obavách o budoucnost evropského lidstva, je velkým vyznáním věrnosti trvalým hodnotám pravdy a dobra

135.00 Kč 159.00 Kč

Světověk a časování

Palouš, R. /Vyšehrad/

Nové vydání Paloušova Světověku, tentokrát spolu s druhou částí nazvanou Časování. Autor v nových 12 úvahách před nás staví nové pojmy, jako jsou dnešní ,,poevropská„ doba ,,civilizační světovosti“ a ,,magický„ rok 2000.

42.00 Kč 49.00 Kč

Politika I.

Aristotelés /Oikoymenh/

Spolu s Platónovou Ústavou nejdůležitější kniha evropské tradice politické filosofie. Nový český překlad M. Mráze v zrcadlovém řecko-českém vydání, opatřený úvodní studií a poznámkami.

158.00 Kč 198.00 Kč

Světový étos pro politiku a hospodářství

Hans Küng /Vyšehrad/

Pokus o nalezení vazeb mezi křesťanskou tradicí a moderním světem. V této knize rozpracovává Hans Küng svůj základní projekt – Světový étos, a to v oblastech, ježjsou dnes více než jindy středem pozornosti lidského společenství. Východiskem je mu přesvědčení, že...

Tolerance jako podmínka života

Komárková, B. /Eman/

Kniha úvah Boženy Komárkové o dějinách a toleranci.

106.00 Kč 125.00 Kč

Dějiny sexuality I.-Vůle k vědění

Foucault, M. /Herrmann & synové/

První část vrcholného díla francouzského filosofa a historika, které představuje analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se stává předmětem vědění, vznikajícího na průsečíku medicíny, politiky, ekonomie a filosofie. Hlavním motivem první části s...

189.00 Kč 222.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku