Pozváni do Slezska

Edita štěříková

Rozsáhlé fundované dílo se zabývá českou náboženskou emigrací po roce 1741 do pruského Slezska a vznikem prvních čtyř exulantských kolonií v této oblasti. Kromě vypsání historie této exulantské vlny přináší také detailní seznamy emigrantských rodin, kopie dobových...

Pět okruhů Prahou po stopách české reformace

Jiří Otter

Nový tematický průvodce vede návštěvníka –matky měst české vlasti i rodné matky české reformace“ po pěti dobře určených městských okruzích. Provede jej tak Starým i Novým Městem pražským, Malou Stranou, Pražským hradem, Hradčany, Bílou horou. Obsahuje úctyhodný...

119.00 Kč 149.00 Kč

Co by měl každý vědět o židovství

Arnulf Bauman, Prudký

V krátkých, přehledných článcích, provázených dokumenty historického i liturgického rázu, poskytuje přehledně uspořádané minimum základních znalostí o židovství; přináší informace o Izraeli jako lidu, národu i státu; zabývá se židovskou vírou, modlitbou, obřady a...

Tři páteční pozvání k Večeři Páně

Sören Kierkegaard

Sevřené a naléhavé výklady evangelijních textů z poetického pera význačného, u nás dosud nedoceněného dánského myslitele 19. století, "otce existencialismu".

20.00 Kč 98.00 Kč

Boží trouba (Kázání)

Sváťa Karásek

Sbírka pětapadesáti kázání evangelického faráře S. Karáska, přednesených po r. 1997 v pražském kostele U Salvátora, je uspořádána podle církevního roku od adventu po díkčinění.

Oč mi v životě šlo

Jan Milič Lochman

Vzpomínkové dílo českého evangelického rodáka, později švýcarského teologa a rektora basilejské univerzity, nezůstává jen na osobní rovině, ale komentuje události a duchovní proudy 20. století.

165.00 Kč 195.00 Kč

Fünf Rundgänge durch Prag auf den Spuren der böhmischen Reformation

Jiří Otter

Druhé vydání tematického průvodce Prahou vede německy mluvícího návštěvníka –matky měst české vlasti i rodné matky české reformace“ po pěti dobře určených městských okruzích. Provede jej tak Starým i Novým Městem pražským, Malou Stranou, Pražským hradem,...

120.00 Kč 150.00 Kč

Myslet a věřit (Rozhovor)

Paul Ricoeur, Azouvi, de Launay

Knížka rozhovorů s "nejoriginálnějším filosofem naší současnosti" představuje pronikavé myšlení této osobnosti přístupnou, sdělnou formou.

50.00 Kč 216.00 Kč

Tvárnosti tušeného

Pavel Rejchrt

Reflexivní prózy a podobenství. Soubor desatera znamenitých básnických povídek. V textu reprodukce plastik Ivana Jilemnického.

15.00 Kč 234.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku