Spravedlnost Boží, Výklad epištoly Římanům

Josef B. Souček

Nevelký, ale jasný, odborně podložený výklad listu ap. Pavla Římanům výrazného českého biblisty a kazatele evangelia.

10.00 Kč 40.00 Kč

Síla víry

Jan Košťál

K potěšení nemocným. Knížka hodnotných úvah, modliteb a pobožností podaných srozumitelným způsobem.

Nad vřavou nenávisti

Přemysl Pitter, Fierzová

Soubor tří autentických literárních textů o životě a díle pozoruhodné osobnosti křesťanského humanisty, kazatele a vychovatele dětí Přemysla Pittra.

100.00 Kč 125.00 Kč

Krédo (Základy ekumenické dogmatiky)

Jan Milič Lochman

Základy ekumenické dogmatiky. Nejobsažnější díl trilogie se věnuje výkladu křesťanského vyznání víry zvaného Apoštolské.

Vlál za mnou směšný šos

Pavel Kolmačka

Nevelká sbírka duchovní lyriky vyšla již dvakrát a vzbudila zájem jak čtenářů dobré poezie, tak literární kritiky.

5.00 Kč 40.00 Kč

Galilejský, historické bádání o Ježíši formou vyprávění

Gerd Theissen

Ve snaze tlumočit základní zvěst Nového zákona, příběh Ježíše Krista, sepsal známý německý teolog a sociolog o Ježíši a jeho době vynikající románové dílo, postavené na nejnovějších odborných poznatcích.

Evangelium podle Matouše - ČÁST 1:kapitoly 1-9

Miloslav Hájek

Komentář k evangeliu podle Matouše (kap. 1­9) prozrazuje autorovu odbornost, je však srozumitelný i pro laika. Zabývá se stěžejními evangelijními oddíly, kupř. Modlitbou Páně a Kázáním na hoře.

10.00 Kč 30.00 Kč

Zpovzdálí se dívaly také ženy (Výzva feministické teologie)

Jana Opočenská

Výzva feministické teologie. První česká práce tohoto druhu.

5.00 Kč 20.00 Kč

Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči

Jan Kollár

Výbor z knihy kázání básníka, spisovatele a evangelického kazatele doby národního obrození svědčí o nadčasové platnosti věroučných a mravních otázek jedince i společnosti.

5.00 Kč 20.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku