Dcerka (O poznání cesty pravé k spasení)

Jan Hus

O poznání cesty pravé k spasení. V proslulém spisku, psaném ve vyhnanství, vykládá mistr Jan křesťanský životní názor a jeho důsledky pro praktickou morálku.

Můj život nepatří mně (Čtení o Přemyslu Pitterovi)

Pavel Kohn

Čtení o Přemyslu Pittrovi. Životopis muže, který se celý život rozdával a pomáhal druhým.

Duchovní revoluce v srdci Evropy

Přemysl Pitter

Pohled do dějin českého národa. Na významných postavách osvětluje autor základy české duchovní tradice.

Desatero (Směrovky ke svobodě)

Jan Milič Lochman

Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie.

Velký pražský rabi Jehuda Löw

František Kafka

Nová vyprávění z doby renesanční. Pověsti z tajemného světa pražského židovského ghetta spojené postavou proslulého, moudrého rabína.

Rosa na ratolestech 1/

Hynek Merta, Cejpová

1. sv. řady "Z odkazu evangelických kazatelů" obsahuje životopis kazatele, tematický soubor kázání a jejich rozbor.

Co je to? (Knížka hádanek)

Milada Motlová

Hádanky pro nejmenší, doprovázené půvabnými ilustracemi.

Bůh sestupující (pokus o christologii Starého zákona)

Jan Heller

Pokus o christologii Starého zákona. Známý biblista a religionista tu svými znalostmi osobně svědčí o Bohu, který se ve všech dobách sklání k člověku.

Veselá říkadla

Helena Kohoutová

Veršovaná abeceda pro malé děti provázená barvitými celostránkovými obrázky H. Pavlátové. První stupínek k vzdělanosti.

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku