Zapomenuté transporty

Lukáš Přibyl – Michal Plzák

Dokumentární filmy ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY vzbudily u diváků mimořádnou pozornost. Podařilo se v nich zachytit výpovědi několika málo svědků, kteří přežili transporty českých Židů do Lotyšska, Běloruska, Estonska a do oblasti Lublinu v Polsku. V rozhovoru, který...

150.00 Kč 287.00 Kč

Šimonovo mlčení

Vladimir Vertlib

Román Šimonovo mlčení (2012) je vyprávěním spisovatele, který byl všude a nepatří nikam. Na jeho cestě po Izraeli s ním v retrospektivách prožijeme tristní zkušenosti dítěte v tamní škole, vtipné historky nás zavedou na vídeňskou univerzitu v osmdesátých letech...

196.00 Kč 230.00 Kč

Modlitby

Jan Jun, Rut Kučerová

Nové vydání dlouho vyprodané sbírky modliteb.

192.00 Kč 240.00 Kč

Příběhy hravé a dravé

Xénia Hoffmeisterová

Dílo Xénie Hoffmeisterové se výrazově pohybuje mezi sarkasmem a ironií. Tato kniha představuje autorčiny výtvarné práce z posledních čtyř let – okruhy, které zdánlivě přijímají „hru“ současné společnosti. Umění Xénie Hoffmeisterové je zábavné, vtipné,...

629.00 Kč 899.00 Kč

Krédo (Základy ekumenické dogmatiky

Jan Milíč Lochman

Ekumenická dogmatika nazvaná Krédo byla napsána německy a přeložena do řady evropských i asijských jazyků. Dostalo se jí značné pozornosti v široké ekumeně. V autorově mateřštině vychází podruhé (1996 1 ) a také tentokrát završuje české vydání jeho „malé...

240.00 Kč 300.00 Kč

O ustanovení služebníků církve

Martin Luther

Osmý svazek studijní řady Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia uvádí překlad nejdůležitějšího textu, který vzešel ze styků reformátora Martina Luthera a českých utrakvistů na počátku dvacátých let 16. století. Lutherův dopis De instituendis ministris ecclesiae z...

96.00 Kč 120.00 Kč

Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414–1431 (Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů)

Dušan Coufal

Vyzrálá disertační práce mladého husitologa se komplexně zabývá jedním z nejpohnutějších odborných střetů českých duchovních dějin pozdního středověku: učenou polemikou o laickém přijímání eucharistie pod způsobou chleba i vína, jak ji vedli stoupenci římské...

280.00 Kč 350.00 Kč

Otčenáš / Křesťanský život ve světle modlitby Páně

Jan Milíč Lochman

Modlitba je něco víc než jenom nástroj a ventil zbožného sebeporozumění. Obnovuje se v ní samotný střed života víry, v modlitbě člověk přesahuje sebe sama, napřahuje se po tom, co ho zachraňuje, sahá po novém počátku. Těmito slovy charakterizuje křesťanskou...

192.00 Kč 240.00 Kč

Věřím (Výklad apoštolského vyznání víry)

Luděk Rejchrt

Knihu tvoří 365 úvah nad vybranými oddíly Starého a Nového Zákona. Autor se pokusil v biblických textech hledat „stavivové prvky“ křesťanského vyznání.

170.00 Kč 340.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku