zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Písně bratra Jana Augusty. Druhá tvář bratrské hymnografie

 • Baťová, E. /KLP/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 274
 • ISBN: 9788087773567

Zpěv Jednoty bratrské je tradičně znám na základě kancionálů vycházejících z redakce Jana Blahoslava (1523-1571), které byly tištěny po celou druhou polovinu 16. století. Blahoslav publikoval také řadu teoretických spisů, díky nimž jsme o přístupu ivančického biskupa k...

Exsultet: Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

 • Tichý, R. /Krystal OP/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 176
 • ISBN: 978-80-757-5031-0

Chvalozpěv na Velikonoční svíci nazývaný podle prvního slova Exsultet, Ať zajásá, je všeobecně znám zřejmě především díky „pilné včele“. Jedná se přitom o píseň nejen esteticky krásnou, ale také nesmírně bohatou na teologii a na podněty pro duchovní život. Je...

Tělo, čas a prostor v liturgii

 • Vlčková, M. /Malvern/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 168
 • ISBN: 978-80-753-0103-1

Studie se zabývá kategoriemi tělesnosti, časovosti a prostorovosti jako významnými a podmiňující pro jakoukoli mezilidskou komunikaci i pro liturgické slavení. V první části autorka pojednává o liturgii jako symbolickém jednání, snaží se poukázat na určité napětí v...

Hledání českobratrského výtvarnictví: Funkce a význam výtvarného umění v bohoslužebných interiérech Českobratrské církve evangelické od roku 1945

 • Mazáč, T. /CDK/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 148
 • ISBN: 978-80-7325-451-3

Publikace se vydává po stopách výtvarného umění v kostelech a modlitebnách Českobratrské církve evangelické, kde obvykle pro silný vliv reformované tradice výtvarná díla příliš neočekáváme, a kde přitom přesto můžeme objevit zajímavé umělecké počiny. Ve snaze...

Židovská modlitba

 • Sante, C. Di /Oikoymenh/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 262
 • ISBN: 978-80-7298-245-5

Originální pojednání o struktuře židovské liturgie, vypracované katolickým odborníkem zabývajícím se vztahem židovství a křesťanství.

Breviář-Denní modlitba církve

 • rok vydání: 2018
 • stran: 2247
 • ISBN: 978-80-719-2687-0

Toto jednosvazkové vydání Denní modlitby církve tzv. Breviáře, obsahuje všechny texty na celý rok pro ranní chvály, modlitbu uprostřed dne, nešpory a modlitbu před spaním; je určené pro ty, kdo nemají povinnost modlit se denně všechny části včetně modlitby se čtením....

Oremus-komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie

 • Tichý, R. /Krystal OP/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 188
 • ISBN: 978-80-7575-003-7

Vstupní modlitbě mešní liturgie nebývá věnována velká pozornost, tato průkopnická publikace však dokazuje, že je opomíjena neprávem. Je studnicí tradice a historie církve, v níž se obvykle skrývá hluboká teologická a duchovní moudrost. Autor ukazuje, že vstupní modlitby...

Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého

 • Mrňávek, T. /Pavel Mervart/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 232
 • ISBN: 978-80-7465-232-5

V našem prostředí dosud scházela publikace o svaté liturgii (mši svaté) konstantinopolské tradice, která by čtenáře uvedla do liturgické problematiky a seznámila jej se všemi podstatnými fázemi bohoslužebného procesu. Tato kniha mezeru vyplňuje. Užitá metodologie...

Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka

 • Vepřek, K. /Refugium Velehrad-Roma/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 272
 • ISBN: 978-80-7412-242-2

Pod názvem Hlaholský misál je znám soubor liturgických textů římskokatolického ritu v nové církevní slovanštině, který sestavil Vojtěch Tkadlčík ve spolupráci s předními českými i zahraničními teology a slavisty v druhé polovině 20. století. Oficiálně byly...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít