zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi

 • Beránek, O.; Cermanová, P.; Hrubý, J. ed. /Academia/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 824
 • ISBN: Vzdálenosti ve světě

Vzdálenosti ve světě 14. století byly větší než ty, které vnímá člověk dnes. Některé kontinenty o sobě ještě vzájemně nevěděly, komunikace byla otázkou týdnů, měsíců či let. Přesto je navýsost pozoruhodné zamyslet se, jak v jednotlivých částech světa v...

Wellington: Vítěz od Waterloo

 • Res, D. /Citadelle/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 456
 • ISBN: 978-80-907311-0-3

V České republice dlouho chybějící publikace na téma vojenské kariéry vévody z Wellingtonu, jednoho z největších vojevůdců všech dob. Arthur Wellesley, 1. vévoda z Wellingtonu, patří k největším postavám britských i světových dějin. Stal se jedním z...

Obnova národů - Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569-1999

 • Snyder, T. /Občanské sdružení PANT/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 348
 • ISBN: 978-80-906778-4-5

Kniha je jedinečnou a přesvědčivou studií historického vývoje etnických národů založeného na jazyce a identitě. Týká se čtyř východoevropských zemí. Timothy Snyder tvrdí, že „Tématy této knihy jsou transformace národních idejí, příčiny etnických čistek a...

Bitva na Bílé hoře 8. 11. 1620

 • Uhlíř, D. /Veduta/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 112
 • ISBN: 978-80-88030-29-4

Bitva na Bílé hoře bývá označována jako největší prohra českých dějin, jako národní tragédie nejhoršího dosahu. Málokteré bitvě byl přisuzován tak tragický význam jako této krátké vojenské srážce, která netrvala ani celé dvě hodiny. A to nejen proto, že...

Počátek českého knihtisku

 • Boldan, K. /Scriptorium/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 320
 • ISBN: 978-80-88013-69-3

Publikace našeho předního odborníka na počátky knihtisku a tzv. inkunábule (prvotisky) objasňuje historické souvislosti založení první plzeňské tiskárny ve druhé polovině 15. století a na pozadí evropské typografie 15. století seznamuje s podobou a obsahem nejstarších knih...

Ve službě Bohu a za čest krále: Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)

 • Staněk, K. /Scriptorium/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 504
 • ISBN: 978-80-88013-65-5

Podobně jak předchozí kniha K. Staňka o kolonizaci Šrí Lanky se i tato práce zabývá jednou kapitolou v budování portugalské zámořské říše - a to kapitolou první, totiž bojem o ovládnutí Maroka. Dobytí Ceuty v roce 1415 se obecně považuje za počátek evropského...

Třicetiletá válka 1618–1648 - Pod taktovkou kardinála Richelieu: II. díl 1630-1648

 • Fukala, R. /Veduta/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 240
 • ISBN: 978-80-880-3030-0

Druhý díl sleduje švédský nástup, začínající pohromy císaře v říšské politice a v neposlední řadě francouzské pojímání válečného dění, jež mu vtisklo širší mezinárodně-politický charakter. Toto bouřlivé období je úzce propojeno také s českou minulostí,...

Třicetiletá válka 1618–1648 - Pod vítězným praporem habsburské moci: I. Díl 1618-1629

 • Fukala, R. /Veduta/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 224
 • ISBN: 978-80-880-3026-3

Třicetiletá válka byla událostí, která s větší, či menší intenzitou zasáhla nejen regiony evropského kontinentu, ale měla ohlas i v zámoří. Základním problémem vojenské konfrontace bylo mocensko-politické střetnutí proti habsburskému univerzalismu a jeho tendencím na...

Nobilitas Iudaeorum - Židovská šlechta střední Evropy v komperativní

 • Županič, J.; Fala, M. /Agentura Pankrác/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 784
 • ISBN: 978-80-86781-35-8

Práce Jana Županiče a Michala Fialy je první komplexní studií zabývající se otázkou židovské šlechty ve střední Evropě: tedy osob židovské víry, které od konce 18. do počátku 20. století získali buď v habsburské monarchii, nebo v některé středoevropské zemi...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít