Nabízíme  Zlevněné knihy

Inspirace a pravda Písma svatého-Slovo, které pochází od boha a mluví o Bohu pro spásu světa

Papežská biblická komise /Karmelitánské nakl./

Podle víry církve jsou všechny spisy Písma svatého inspirovány, mají za autora Boha, který použil k jejich sepsání lidi, jež si sám vyvolil. Z důvodu své božské inspirace sdělují tyto knihy pravdu. Veškerá jejich hodnota pro život a poslání církve závisí na jejich...

51.00 Kč 199.00 Kč

Nejkrásnější židovské legendy

Malka, V. /Portál/

Antologie židovských legend, povídek i anekdot, které odrážejí ducha židovského lidu, svědčí o lásce Boha i člověka, o lásce k pravdě i k spravedlnosti. Legendy přinášejí čtenáři radost, potěšení a svědčí o tom, že je někdy dobré smát se sám sobě i druhým a...

84.00 Kč 99.00 Kč

Islám-Historie, současnost a perspektivy

Hillenbrandová, C. /Paseka/

Kniha renomované historičky Carole Hillenbrandové usiluje přispět k pochopení složité reality islámského světa a představit především jeho různorodost a pestrost. Čtivý a přehledný výklad, bohatě obrazově vybavený a určený všem zájemcům o danou problematiku, se...

374.00 Kč 440.00 Kč

Apoštolský nuncius v Praze-Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950

Šmíd, M. /CDK/

Předkládaná monografie rekonstruuje podrobný, komplexní a věrný svět apoštolského nuncia v Praze v letech 1920-1950. Do značné míry proto autor rozlišuje, z jakých poměrů a v jaké době do Československa přicházel, jaké diplomatické zkušenosti měl za sebou a jaké...

85.00 Kč 100.00 Kč

Proč jsou krkavci lepší rodiče

Bartram, A.; Rogge, J.-U. /Portál/

Angelika Bartram a Jan-Uwe Rogge, autoři řady bestsellerů na téma výchovy, ukazují rodičům, jak najít správnou rovnováhu mezi uvolněnou a autoritativní výchovou. Autoři se domnívají, že v současné době mnoho rodičů inklinuje k přílišné kontrole svých dětí a...

186.00 Kč 219.00 Kč

Šarmantní násilníci-Antimobbingová příručka

Beňo, P. /Portál/

-Kniha volně navazuje na autorův předchozí titul (Můj šéf, můj nepřítel?, 2003), více se však zaměřuje na skutečné příběhy z pohledu psychologa–antimobbingového poradce. Základ tak tvoří 10 kazuistik, které autor komentuje a vysvětluje. V knize jsou podrobněji...

110.00 Kč 299.00 Kč

Jak přežít nevěru-a zůstat spolu

Fauré, Ch. /Portál/

Stačí jedna SMS, a nevěra vyjde najevo. Po jejím odhalení dochází v manželském nebo partnerském vztahu ke zraněním a nastává „emocionální tsunami“. Otřes prožívá zrazený partner i ten, kdo se nevěry dopustil. V okamžiku se partnerský pár ocitne na rozcestí a je...

110.00 Kč 329.00 Kč

Mluvme s dětmi o sexu

Goldman, L /Portál/

O sexu není nikdy snadné mluvit otevřeně. Dospělí často jen obtížně hledají slova zvlášť tehdy, když se jich na toto téma ptají děti. Předkládaná kniha zkoumá myšlenky a pocity, které děti v souvislosti s tímto tématem vyjadřují, a nabízí rodičům a vychovatelům...

84.00 Kč 199.00 Kč

Jak s dětmi mluvit o smrti

Goldman, L. /Portál/

Smrt je náročné téma, zejména pokud s ním přicházejí děti. Autorka se zabývá myšlenkami na smrt a pocity, které v souvislosti s ní děti prožívají. Ať již se děti vyrovnávají se smrtí blízké osoby, domácího mazlíčka nebo samy žijí s nevyléčitelnou nemocí,...

149.00 Kč 175.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku