Nabízíme  Psychologie

O psychologii bytí

Maslow, A. H. /Portál/

Jednou z nejčastěji citovaných teorií v oblasti lidské motivace je bezpochyby hierarchie lidských potřeb Abrahama H. Maslowa. Podle tohoto autora jsou lidské potřeby uspořádány od nejnižších k nejvyšším. Vyšší motivy se objevují, až když byly uspokojeny potřeby nižší...

407.00 Kč 479.00 Kč

Výbor z díla III. - Osobnost a přenos

Jung, C. G. /Nadační fond Holar/

Revidované vydání třetího svazku „Výboru z díla C. G. Junga“. Kniha obsahuje Jungovy texty: Vztahy mezi já a nevědomím; Psychologie přenosu.

676.00 Kč 795.00 Kč

Kundaliní jóga a hlubinná psychologie

Jung, C. G. /Fontána/

Semináře o kundaliní józe, které přednesl Carl Gustav Jung v curyšském Psychologickém klubu v roce 1932, se obecně považují za milník v psychologickém chápání východního myšlení a symbolických transformací vnitřní zkušenosti. Jung našel v kundaliní józe model pro...

279.00 Kč 328.00 Kč

Charakter jako předpoklad úspěchu

Cloud, H. /Návrat domů/

Henry Cloud v této knize píše o podstatě charakterové celistvosti. Vysvětluje, jak se projevuje v každodenních situacích a co je nutno udělat, abychom byli vnímáni jako lidé s celistvým charakterem. Ústřední otázka zní, zda máme odvadu čelit realitě. Henry Cloud dokládá,...

247.00 Kč 290.00 Kč

Teorie a terapie neuróz

Frankl, V. E. /Portál/

Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní, iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz „noogenní neurózy“ odráží Franklovo přesvědčení, že i...

314.00 Kč 369.00 Kč

Přerámování v terapii: Umění vidět jinak

Tyrrell, M. /Portál/

Význam, který něčemu dáváme, nás může děsit nebo rozesmávat. V psychoterapii bývá základem klientova problému právě význam, který klient dává určité životní okolnosti. Z tohoto pohledu je přerámování – změna významu – jednou z ústředních metod efektivní...

183.00 Kč 215.00 Kč

Otázky soudobé psychoanalýzy: Tradice a současnost

Vavrda, V. /Portál/

Psychoanalýza je tradičně chápána jako způsob léčby psychických poruch „na kanapi“. Takové pojetí je však neúměrně zúžené a nepřesné. Psychoanalýzu můžeme chápat spíše jako způsob myšlení, jako přístup k chápání lidské existence a v neposlední řadě také...

314.00 Kč 369.00 Kč

Nenásilná komunikace a moc: V institucích, společnosti i rodině

Rosenberg, M. B. /Portál/

Nenásilná komunikace zná dva koncepty moci: moc nad někým a moc s někým. Moc nad někým má ten, kdo druhé kritizuje, obviňuje, zahanbuje, odměňuje či trestá a podobně. Moc s někým má člověk, který zná a uznává svoje hodnoty a potřeby i hodnoty a potřeby druhých lidí,...

203.00 Kč 239.00 Kč

Moudrost psychopatů: Svatí, špioni a sérioví vrazi

Dutton, K. /Portál/

Na své strhující cestě do života psychopatů a jejich vychytralého chování známý oxfordský psycholog Kevin Dutton odhaluje existenci stupnice „šílenství“, na níž má své místo každý z nás. S pomocí nejnovějších metod zobrazování mozku a rozvíjejících se...

361.00 Kč 425.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku