Nabízíme  Jazyky

Latinsko-český kapesní slovník

Čepelák, J. A.; Orberg, H. H. /Kava-Pech/

Latinsko-český kapesní slovník obsahuje slovní zásobu ve světě velmi oblíbené učebnice Lingua Latina se illustrata dánského autora H. H. Orberga, která se už přes 10 let používá i na českých školách. Obsahuje přes 1800 nejfrekventovanějších latinských slov a slovních...

94.00 Kč 110.00 Kč

Gramatika současné hebrejštiny: s praktickými příklady

/Lingea/

Zcela nová autorská hebrejská gramatika. Kromě přehledného výkladu hebrejské mluvnice a konkrétních příkladů z jazykové praxe zde najdete i praktické poznámky, upozorňující na výjimky a zajímavosti. U všech hebrejských slov uvádíme přepis, který co nejvíce odpovídá...

305.00 Kč 359.00 Kč

Hebrejsko-český česko-hebrejský praktický slovník

/Lingea/

První slovník moderní hebrejštiny, který u nás vyjde, původní autorské dílo. Zachycuje současnou psanou i mluvenou podobu starobylého jazyka, jenž byl v posledních sto padesáti letech znovu oživen a upraven. Nad rámec běžně užívaných slov obsahuje...

1,-97.00 Kč 1,290.00 Kč

Latinsko-český slovník

kol. autorů /Leda/

Nové, opravené vydání osvědčeného slovníku, který byl vytvořen kolektivem zkušených autorů, přináší asi 30 000 latinských slov a slovních spojení a 80 000 českých ekvivalentů. Slovník zahrnuje nejen latinu klasickou, ale rozšiřuje slovní zásobu i o výrazy z latiny...

509.00 Kč 599.00 Kč

Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem

Bauerová, H. /UPOL/

Šesté vydání skript staroslověnštiny. Soubor staroslověnských textů slouží studentům bohemistiky ke všestranným jazykovým rozborům.

Cvičebnice biblické hebrejštiny

Martin Prudký

První vydání této cvičebnice před dvaceti lety bylo limitováno tehdejšími možnostmi elektronického zpracování textu, nedostupností elektronické edice hebrejského textu bible, a zejména po grafické stránce nedopadlo příliš dobře. Předkládané druhé vydání nenabízí...

296.00 Kč 370.00 Kč

Latina-přehled gramatiky

/Fragment/

Praktický přehled gramatiky bude skvělým pomocníkem při studiu latiny – jazyka klasické vzdělanosti. Najdete v něm příklady všech důležitých jevů, základní pravidla pro výslovnost a syntax.

42.00 Kč 49.00 Kč

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění

Šimandl, J. /Karolinum/

Čítanka představuje pestrou paletu latinských textů, s nimiž je možné se setkat v oboru dějin umění. Užitek však přinese všem, kdo si chtějí aktivovat základní poznatky o latinské mluvnici na materiálu ne textů pro výuku zjednodušených, ale autentických, s nesnázemi...

140.00 Kč 165.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku