Nabízíme  Církevní právo

Teorie kanonického práva

Hrdina, A. I.; Szabo, M. /Karolinum/

Kniha Teorie kanonického práva přináší ucelený studijní materiál pro všechny, kteří se primárně na vysokých školách nebo sekundárně v různých církevněprávních institucích zabývají kanonickým právem. Publikace autorů přednášejících teorii práva, kanonické...

383.00 Kč 450.00 Kč

Církevní právo

Horák, Z.; Tretera, J. R. /Leges/

Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem. Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným srovnáním a vztahem ke světským právním předpisům, zejména k...

442.00 Kč 520.00 Kč

Konfesní právo

Horák, Z.; Tretera, J. R. /Leges/

Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí. Konfesní právo je součástí právních řádů jednotlivých států...

468.00 Kč 550.00 Kč

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

Čunderlík Čerbová, V. /Leges/

Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po sv. Tomáša Akvinského, pojednáva o prirodzenom zákone sv. Tomáša Akvinského až po novoveké teórie, rozpracováva...

298.00 Kč 350.00 Kč

Církve a právo. Miscellanea-Výběr drobných prací z díla

Tretera, J. R. /Leges/

Kniha Církve a právo je souborem miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího Rajmunda Tretery, vydaných u příležitosti jeho 75. životního jubilea . Jde o výběr drobných článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi...

587.00 Kč 690.00 Kč

Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva

Menke, M. /UPOL/

Církevní soudnictví slouží nejen ochraně spravedlnosti v církevním společenství. Soudní proces má být vnitřně zaměřen na spásu duší jako na nejvyšší zákon církve. Tato publikace rekapituluje situaci církevního soudnictví římskokatolické církve v české a...

189.00 Kč 210.00 Kč

Církve a náboženské společnosti. Správněprávní aspekty jejich vzniku a činnosti

Madleňáková, L. /Leges/

I přesto, že je Česká republika dávána za příklad jedné z nejateističtějších zemí Evropy, církve zde mají své místo. Jejich fungování upravuje samostatný zákon o církvích a náboženských společnostech. Je proto postavení církví výsadní? Zachází s nimi právní...

306.00 Kč 360.00 Kč

Slovník církevního práva

Horák, Z.; Tretera, J. R. /Grada/

Slovník církevního práva je prvním českým slovníkem specializovaným na vysvětlení pojmů souvisejících s organizací jednotlivých církví. Všímá si všech významnějších prvků jejich vnitřních systémů a právních ustanovení, srovnává užívání termínů v...

220.00 Kč 259.00 Kč

Ekumenismus a právo

Přibyl, S. /L. Marek/

Monografie z oblasti katolického církevního práva.

162.00 Kč 190.00 Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku