Bolest a naděje

Bolest a naděje

Plzáková, E. ed. /Eman/

  • ISBN: 978-80-88060-05-5
  • Stran: 100
  • Rok vydání: 2016
  •  
  • Dostupnost: skladem 
117.00 Kč
 cena 99.00 Kč

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2015. O utrpení, jeho důvodech i východiscích v pohledu Starého zákona, psychologie, paliativního lékaře. Doplněno o husovské téma pravdy a praktický přehled o konfirmaci. Obsahuje kázání Márie Meňkyové (Exodus 3) a přednášky Petra Slámy (Utrpení: Biblický, starozákonní pohled), Ondřeje Slámy (Několik poznámek k hledání „dobrého umírání“), Bohumily Baštecké (Smysl utrpení v životě z psychologického hlediska), Petra Galluse (Konfirmace včera, dnes – a zítra?), Věry Pokorné (Vývoj dětské sebereflexe a význam rozvoje řeči v předškolním věku), Martina Vaňáče (Katolíci o Husovi), Zbyňka Petráčka (Odpovědnost za pravdu v médiích).


Total 0 comments Comment
INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít