Spřízněná nakladatelství  Eman

Svět Jaroslava Šimsy

Šimsová, M. /Eman/

Obsáhlá životopisná freska, mapující životní souvislosti výrazné osobnosti první republiky, bytostného křesťana a demokrata, sekretáře Akademické Ymky a účastníka protinacistického odboje. Práce zpřístupňuje dosud nepublikované dokumenty z pozůstalosti i záznamy...

245,- Kč 288,- Kč

O svatosti milosrdného Boha

Skála, P. /Eman/

Pavel Skála (1956 - 2003) působil jako diakon a farář ve sborech českobratrské církve ve Strmilově, Miroslavi a Horní Krupé. K desátému výročí jeho úmrtí vychází výbor z jeho kázání. Editor Jiří Šimsa je sestavil do několika souvislých celků: na Mariino Magnificat,...

139,- Kč 163,- Kč

Vyznání nejistého chodce

Rejchrt, P. /Eman/

Skrze životní příběh Kamila Korejse bilancuje autor vlastní život, teologická studia, hledání víry i umělecké zápasy. Těžiště situuje do let šedesátých a na počátek sedmdesátých. Demaskuje klišé o době, církvi i víře. Opakovaně se vrací k otázce, co je...

303,- Kč 356,- Kč

Kořeny a květy biblických pojmů

Balabán, M. /Eman/

Ohledání a zpřístupnění vybraných biblických pojmů.

127,- Kč 149,- Kč

Není už rozdíl? Keine Unterschiede mehr? No more difference?

/Eman/

Sborník textů k pražské konferenci IEC nad tématy Společné zvládání bolestí minulosti a Kulturní, národní a křesťanská identita v Evropě

96,- Kč 113,- Kč

Řetěz bláznů

Břežina, Aleš /Eman/

84,- Kč 299,- Kč

A stalo se slovo...

/Eman/

Co se to děje, když čteme v bibli "stalo se slovo Hospodinovo"? Co znamená kázat - a poslouchat - slovo Boží v pohledu evangelické teologie i každotýdenní praxe? A co se to vlastně děje, když je vyřčeno slovo? A má vůbec slovo nějakou hodnotu?

42,- Kč 121,- Kč

Král na oslu

Nico ter Linden /Eman/

Příběhy z Nového zákona vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu nejznámější podobenství O marnotratném synu, O rozsévači, O nemilosrdném služebníku, příběhy o tom, jak Ježíš chodil po vodě, jak uzdravil malomocného nebo jak se pozval na návštěvu k...

297,- Kč 349,- Kč

Světlo tmou zjizvené

Pavel Rejchrt /Eman/

84,- Kč 248,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku