Nabízíme  AUDIO KNIHY

Pábitelé

Hrabal, B.; čtou Somr, J.; Sidonová, M. /Vyšehrad/

Jádro  tohoto  pásma  tvoří  čtyři  vybrané  povídky  z knihy  Pábitelé:  Automat  Svět,  Dáma  s kaméliemi,  Diamantové  očko Chcete  vidět  zlatou  Prahu?  a Dozvíte  se   Hrabalovu  definici  Pábitelů,  poslechnete  si  vybrané  morytáty...

183,- Kč 229,- Kč

Vatikánské promluvy s humorem

Špidlík, T. /Refugium Velehrad-Roma/

„Celý život jsem hledal Ježíšovu tvář a nyní jsem šťastný a klidný, protože odcházím, abych ho spatřil.“ Slova otce Tomáše Špidlíka zmínil papež Benedikt XVI. dne 20. dubna 2010 při zádušní mši svaté ve vatikánské bazilice sv. Petra v Římě a dodal: „Tato...

Plzeňské mordy-Letopisy královské komory

Vondruška, V.; účinkují: Jaromír Meduna, Jan Meduna, Lukáš Hlavica, Otakar Brousek, Václav Vydra, Miloš Hlavica, Magdaléna Borová, Petr Lněnička a Zdeňka Sajfertová

Případ plzeňských mordů je úvodním příběhem knižní řady Letopisy Královské komory. Odehrává se v polovině 16. století a vypráví, jak se při vyšetřování několika záhadných vražd v Plzni setkal královský písař Jiří Adam z Dobronína se svým pomocníkem...

239,- Kč 299,- Kč

Václav Havel

Kriseová, E.; čtou Kolářová, D. a Kačer, J. /Práh/

Václav Havel znal spisovatelku Edu Kriseovou z disentu. Prožila s ním nejbouřlivější revoluční týdny a stala se nejprve jeho poradkyní a potom ředitelkou odboru Stížností a milostí na Pražském hradě. To, co se dělo tenkrát, se už nikdy nebude opakovat: vlády se chopili...

239,- Kč 299,- Kč

Vánoce a Velikonoce v úvahách Tomáše Halíka

Halík, T. /Vyšehrad/

Profesor UK , prezident České křesťanské akademie a farář Akademické farnosti Praha, člen Evropské akademie věd a umění, Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. patří mezi nejuznávanější morální autority, ceněné doma i ve světě. Je autorem řady knih, přeložených do...

199,- Kč 249,- Kč

Prorok, Zahrada prorokova CD

Džibrán, Ch.; čtou Somr, J.; Potměšil, J. /Vyšehrad/

Básnické prózy významného libanonského spisovatele a malíře Chalíla Džibrána jsou dnes už proslaveným poselstvím moudrosti a lásky. Džibrán původně zamýšlel napsat trilogii (Prorok, Zahrada prorokova a Smrt prorokova). V úvodní části mladý prorok Mustafa promlouvá o...

215,- Kč 269,- Kč

Případ masopustních maškar-Příběhy Oldřicha z Chlumu

Vondruška, V.; čte Beneš, V. /Vyšehrad/

Detektivní příběh se odehrává v době, kdy mladý Oldřich z C hlumu poprvé přichází na P ražský hrad. Zde vstoupí do jeho služeb panoš Ota ze Zástřizlí, jehož Oldřich dostane z ošemetné situace, a za své zásluhy je Přemyslem Otakarem II . jmenován královským...

183,- Kč 229,- Kč

Malý princ

Saint-Exupéry, A. de; čte Cupák, E. /Vyšehrad/

Malý princ je symbolem dobra, hledačem i objevitelem krásy. Křehký příběh, který mají rády děti a milují jej až do dospělosti, protože hlavní hrdina se učí dívat na svět očima dítěte a přehodnocuje, co je v životě opravdu důležité. Nahrávka byla natočena ve...

239,- Kč 299,- Kč

Cizinec

Camus, A,; čte Dědeček, J. /Tympanum/

Jeden z nejproslulejších románů 20. století, jímž se Albert Camus stal duchovním otcem celé jedné poválečné generace, byl bezprostředně po svém vydání v roce 1942 označen vichystickou kritikou jako „ochablost ducha“ a „degenerace lidství“. Ve skutečnosti je příběh...

239,- Kč 299,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku