Attention
Kompletní výpis produktů byl vzhledem k velkému počtu položek omezen na 200 záznamů
zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena: Šest studií k Origenovu myšlení a jeho ohlasu na Západě

 • Karfíková, L. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2019
 • stran: 216
 • ISBN: 978-80-7601-083-3

Prof. Lenka Karfíková se ve své nové knize obrací k té stránce Origenova díla, která bývá vedle jeho eschatologie, tedy konečného obnovení všech věcí zbavených porušitelné tělesnosti, pokládána za nejspornější: k jeho představám o původu duše a jejím příchodu do...

U Božího Mlýna

 • Heryán, L.; Beránek, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 296
 • ISBN: 978-80-7601-046-8

Knižní rozhovor s populárním katolickým knězem, který miluje rockovou hudbu. Život kněze Ladislava Heryána je plný paradoxů. Připravoval se na dráhu misionáře, ale působí v nejateističtější zemi Evropy. Je doma mezi salesiány i mezi kamarády z undergroundu. Je...

Člověk hledá Boha

 • Heschel, A. J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 168
 • ISBN: 978-80-7429-539-3

Abraham Joshua Heschel (1907-1972), jeden z nejvýznamnějších židovských myslitelů 20. století, je českému čtenáři s výjimkou drobné studie o Šabatu dosud neznámý. Rodák z Varšavy pocházející z chasidského prostředí studoval ve Vilně a Berlíně, stal se znalcem...

Krypta: Kapitoly z dějin římské církve od středověku po dnešek

 • Wolf, H. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 248
 • ISBN: 978-80-742-9991-9

Tradice církevního života se v jednotlivých zemích a později i světadílech utvářely už od doby apoštolské. Některé přetrvaly staletí, jiné zanikly, přestože mnohdy uchovávaly vzácné hodnoty. Právě jimi se ve své nové knize zabývá významný současný teolog a...

1918: Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa

 • Rychlík, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 280
 • ISBN: 978-80-742-9988-9

Stoleté výročí od konce 1. světové války a vzniku Československa je příležitostí připomenout okolnosti, za jakých byla v závěru do té doby nejničivějšího konfliktu přepsána mapa Evropy, přinejmenším té střední a východní. Historik Jan Rychlík, který se ve...

Jan Dismas Zelenka (1679–1745)

 • Stockigt, J. B. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 404
 • ISBN: 978-80-742-9976-6

Hvězda Jana Dismase Zelenky začala zářit teprve ve 2. polovině 20. století, kdy se Zelenka ocitl v malém, ale významném koutku hudebního kánonu, stal se totiž středem pozornosti hobojistů a fagotistů. Proč však zůstával významný český skladatel barokní hudby, jejž znal a...

Zdeněk Brtnický z Valdštejna-Učený šlechtic a jeho deník z cest

 • Podavka, O. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 272
 • ISBN:

Zdeněk Brtnický z Valdštejna (1582–1623), moravský šlechtic předbělohorské doby, je autorem pozoruhodného deníku, ve kterém zachytil mnoho zajímavého o každodenním životě vyšších vrstev v českých zemích v daném období, ale především své zkušenosti...

Islamofobie po česku-Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy

 • Ostřanský, B. ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 296
 • ISBN:

Vztah k islámu a k muslimům je bezesporu jedním z nejaktuálnějších témat, která hýbou veřejností v České republice a v celém západním světě. Uprchlická krize, džihádistický terorismus a další fenomény dnešní doby dodaly tomuto vztahu velmi vyhrocené rysy....

Česká královna Žofie-Ve znamení kalicha a kříže

 • Kopičková, B. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 204
 • ISBN:

Druhá manželka krále Václava IV., pocházející z rodu bavorských Wittelsbachů, je hlavní postavou nové knihy historičky Boženy Kopičkové. Ta po Elišce Přemyslovně vřazuje do edice Velké postavy českých dějin už druhou z českých královen středověku. Žofie se v jejím...

Labyrint pohybu

 • Kolář, P.; Červenková, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 272
 • ISBN:

„Hýbeme se buď málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen ze života, ale i z medicíny,“ tvrdí profesor Pavel Kolář , renomovaný fyzioterapeut, který už třicet let působí na poli rehabilitační medicíny, potažmo i té sportovní. V důmyslném soustrojí lidského...

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

 • Putna, M. C. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 384
 • ISBN:

Kniha z pera známého literárního historika navazuje na úspěšnou dvojici Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity (2015) a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010). Na svých literárně-historických toulkách prochází Martin Putna širokým územím někdejšího...

Slovník filosofických pojmů současnosti

 • Olšovský, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 552
 • ISBN:

Čtvrté, podstatně prohloubené a rozšířené vydání poslouží všem, kdo nechtějí být uvězněni v jednorozměrnosti svého dosavadního myšlení Slovník filosofických pojmů přístupnou formou přibližuje tu oblast vědění, která je dnes nejdůležitější – sahá k...

Izaiáš-Komentovaný překlad řecké septuagintní verze

 • /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 352
 • ISBN:

Kniha Izaiáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. Tato odlišnost má různé příčiny, mimo jiné souvisí s vnímáním...

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

 • Putna, M. C. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 0
 • ISBN:

Kniha Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy, z které je připraveno CD vyšla na začátku letošního roku. Pro svoji velkou čtenost a aktuálnost vzniká i CD. Země Visegrádu, tohoto současného dědice Střední Evropy, už zase zápasí o demokracii a o to, „kam...

Život svatého Vojtěcha

 • Bruno z Querfurtu /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 128
 • ISBN: 978-80-7429-904-9

Svatý Vojtěch (Adalbert), druhý pražský biskup, pocházející z rodu Slavníkovců, je významnou postavou nejen českých, ale i evropských dějin. Legenda, kterou napsal Bruno z Querfurtu, Vojtěchův mladší současník a arcibiskup, který podobně jako Vojtěch zemřel na misijní...

Gustáv Husák

 • Macháček, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 632
 • ISBN: 978-80-7429-388-7

Kniha vychází z výzkumu dosud neznámých pramenů z českých, slovenských a ruských archivů i materiálů ze soukromého archivu rodiny Gustáva Husáka. Jméno Gustáva Husáka (1913–1991) je nejsilněji spojeno s obdobím normalizace 70. a 80. let, kdy přicházela na svět generace...

Jan z Moravy-Zapomenutý Lucemburk na aquilejském stolci

 • Schmidt, O. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 296
 • ISBN:

Kniha historika Ondřeje Schmidta představuje osobnost Jana z Moravy (zavražděn 1394), nemanželského syna moravského markraběte Jana Jindřicha, vyšehradského probošta (1368–1380), litomyšlského biskupa (1380–1387) a nakonec aquilejského patriarchy (1387–1394), který byl...

Rukopisy z Nag Hammádí 4

 • Oerter, W. B. ed.;Vítková Z. ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 296
 • ISBN:

Čtvrtý svazek ediční řady „Rukopisy z Nag Hammádí“ přináší dalších pět do češtiny dosud nepřeložených spisů. První z nich, v originále nazvaný Authentikos logos („Věrohodné slovo“) podává výklad o nebeském původu, pozemském přebývání...

Dveře se otvírají

 • Rejchrt, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 248
 • ISBN:

Miloš Rejchrt je muž mnoha profesí. Především sloužil řadu let jako evangelický farář. Později byl však také mluvčím Charty 77, objevil se jako herec ve filmu Žert, živil se jako topič v Národním muzeu, skládal písně a se skupinou Berani je i zpíval. Několik let...

Josef Hlouch-Pastýř a homiletik

 • Weis, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 288
 • ISBN:

Monografie Josef Hlouch: pastýř a homiletik je kritickou edicí dokumentů. Monografie se v prvé části ve formě odborné studie zabývá problematikou života českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, poté přibližuje průřez jeho teologickým dílem a to včetně rukopisů....

Ve stínu islámu-Menšinová náboženství na Blízkém východě

 • Gebelt, J. a kol. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 440
 • ISBN:

V době, kdy se dění na Blízkém a Středním východě dnes a denně ocitá v popředí světového zpravodajství, představuje kulturně-náboženské poznání tohoto prostoru naléhavou výzvu. Teprve díky zprávám z nedávné doby se například mnozí v Evropě vůbec dozvěděli o...

Biblické divy a zázraky-Nadčasový existenciální význam

 • Imbach, J. /vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 208
 • ISBN:

Známý současný švýcarský teolog rozvíjí svůj výklad v několika rovinách. V první části se ptá (nábožensko-historicky), jakou úlohu hrály zprávy o zázracích ve starověkém světě a jak „zázraky“ chápalo Písmo. Ve druhé části teologicky vysvětluje významné...

Co je antická filosofie?

 • Hadot, P. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 320
 • ISBN:

Známý francouzský historik, filosof a filolog Pierre Hadot (1922–2010) se specializoval na antickou filosofii, helénismus a novoplatonismus. Ve svých dílech se věnoval zvláště myšlení Plótinovu, samostatné publikace zasvětil také postavám, jako je Marius Victorinus, Ambrož...

Martin Luther-Ekumenická perspektiva

 • Kasper, W. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 80
 • ISBN:

Na rok 2017 připadá 500. výročí reformace. Úvodem k tomuto jubileu bylo již ekumenické shromáždění ve švédském Lundu 31. října 2016. Účastnili se ho představitelé Světového luterského svazu společně s papežem Františkem. Tím bylo symbolicky naznačeno, že...

Rodiče a děti

 • Matějček, Z. /Byšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 360
 • ISBN:

V době tak znejištěné, jako je ta naše, se jistě vyplatí sáhnout ke „klasice“, k níž dnes nepochybně patří i kniha Rodiče a děti slavného dětského psychologa profesora Matějčka. V téměř stovce drobných i šířeji rozpracovaných kapitolek, které provázejí...

František Udržal (1866-1938)-Sedlák a politik

 • Rokoský, J.; Urban, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 288
 • ISBN:

Stopadesáté výročí narození Františka Udržala, jež připadalo na 3. ledna 2016, je vhodnou příležitostí k ohlédnutí za životními osudy a dílem význačného českého politika a sedláka. Tento státník první republiky, blízký prezidentu Masarykovi, dlouholetý ministr...

Žena v dějinách křesťanství

 • Küng, H. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 136
 • ISBN:

V době Ježíšova veřejného působení patřily ženy zcela přirozeně k volnému společenství jeho učedníků. A to přesto, že tehdy byla účast ženy na veřejném životě zcela nemyslitelná. Ježíšův otevřený přístup k nim dosvědčují i evangelia. Spolu s učedníky...

Keltové – mýtus a realita

 • Zimmer, S. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 256
 • ISBN:

Pozoruhodné náboženství Keltů, jejich kultura i svět představuje stále fascinující téma – nejen pro obdivovatele druidů či milovníky dobrodružství Asterixe a Obelixe… Nová kniha kolektivu německých odborníků, vydaná renomovaným nakladatelstvím WBG, přináší pestrý...

Bedřich Štěpánek-Nepohodlný muž československé diplomacie

 • Hálek, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 312
 • ISBN:

Životopis jedné z výrazných postav odboje za první světové války a prvního poválečného velvyslance Československa ve Spojených státech přináší pohled do zákulisí československé diplomacie a politiky za první republiky. Kniha sleduje Štěpánkovo rodinné zázemí a...

Naděje na neděli-Krátké promluvy na nedělní čtení

 • Sokol, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 272
 • ISBN:

ová publikace přináší přes sedmdesát krátkých zamyšlení nad nejrůznějšími duchovními, ale i zcela aktuálními a „světskými“ tématy z pera oblíbeného českého autora, filosofa a vysokoškolského učitele. Texty byly původně připraveny jako podklady pro kázání na...

Islámský stát-Cesta k moci

 • Fawaz, G. A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 320
 • ISBN:

Jeden z nejvýznamnějších světových expertů na problematiku muslimského extremismu, rodák z Libanonu vyučující mezinárodní vztahy v Londýně, podává zasvěcený a do hloubky jdoucí portrét této zlověstné organizace. Počátky islámského státu Gerges sleduje v chaosu...

Objevování světa-Od Marka Pola po Humboldta

 • Sarnowsky, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 216
 • ISBN:

Cestování, objevování nových zemí a neznámých míst patří k lidským dějinám odpradávna. Kniha profesora středověkých dějin na hamburské univerzitě přibližuje objevitelské cesty evropských cestovatelů od pozdního středověku až po počátek moderní éry. V této...

Na prahu proměny-Denní meditace pro muže

 • Rohr, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 400
 • ISBN:

V jedné z prvních meditací knihy čteme: „Musíme zklamat, padnout, vrhnout se do samotného jádra tajemství naší existence, jinak nemáme šanci najít svou pravou cestu.“ Tato slova shrnují základní myšlenku všech 365 meditací v tomto průvodci mužské spirituality...

Řeči o výchově

 • Buber, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 96
 • ISBN:

Martin Buber nebyl jen výrazným náboženským myslitelem, znalcem židovské kultury a vrcholným představitelem tzv. filosofie dialogu, ale zamýšlel se hluboce také nad povahou vzdělávání a výchovy, jež považoval za pevné stavební kameny každé kultury. Předkládaný svazek...

Psychosomatická prvouka

 • Honzák, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 336
 • ISBN:

Po úspěšné knize Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření a knižním rozhovoru s Renatou Červenkovou Všichni žijem’ v blázinci přichází známý psychiatr Radkin Honzák s dalším titulem, který se věnuje vztahu těla a duše. Jak říká sám autor, vstupovat do světa...

Rabínské židovství a rané křesťanství

 • Schäfer, P. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 168
 • ISBN:

Ve své nové knize se autor, přední znalec židovských dějin v období pozdní antiky, zabývá vzájemnou působností rabínského judaismu a křesťanství, které z židovství ve své době vykrystalizovalo. Postupně odkrývá značně provázaný myšlenkový svět dvou...

Abeceda moderního rodiče

 • Cajthamlová, K. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 400
 • ISBN:

Rady rodičům při výchově dětí v moderní společnosti Na základě zkušeností ze své terapeutické praxe přichází MUDr. Kateřina Cajthamlová s knihou o rodičovství, výchově, úloze rodiny i pravidlech důležitých pro zdravý základ lidských vztahů. Texty...

Bohomluvci, vlastimilové, těšitelé-Výchova a vzdělávání duchovních v Českobudějovické diecézi v letech 1803 - 1850

 • Novotný°, M. Veber, T. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 256
 • ISBN:

Cílem práce bylo přiblížit nejen vývoj středního stupně vzdělávání v regionu a fungování teologického učiliště v Českých Budějovicích, ale zviditelnit také konkrétní učitelské a kněžské osobnosti, které se v regionu narodily, vystudovaly a působily či s regionem...

Devatero pohádek-souborné vydání

 • Čapek, K.; čtou: Brodský, V.; Čepelka, M.; Goldflam, A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 0
 • ISBN:

Právo v hebrejské Bibli

 • Kašný, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 208
 • ISBN:

Kniha teologa a odborníka na církevní právo zkoumá kořeny evropských právních tradic v hebrejské Bibli. Protože biblický text není rozdělen podle dnešních akademických zvyklostí, úvodní kapitola charakterizuje narativní a právní části v biblickém textu...

Podivuhodný příběh Benjamina Buttona a další povídky

 • Fitzgerald;;, F. S.; čtou: Dlouhý, M.; Pellar, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 0
 • ISBN:

Groteskní příběh muže, jenž se narodí jako stařec a celý život mládne. Setkává se jen s nepochopením a šťastný je pouze uprostřed svého života, kdy se jeho biologický a duševní věk protínají. Interpretace  Michal Dlouhý a Rudolf Pellar.

Eliška Přemyslovna

 • Whitton, H.; čte: Ježková, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 0
 • ISBN:

Historický román o poslední přemyslovské královně, matce Karla IV.

Západ a jeho víra-9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace

 • Petráček, T. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 144
 • ISBN:

Výročí pěti set let od počátku reformace je příležitostí nabídnout velkorysý pohled na příběh novověkého a moderního křesťanství, nakolik byl určen právě epochálními náboženskými událostmi 16. století. Autor v prvních třech „tezích“ rozebírá stav...

Náboženské dějiny starověkého Izraele

 • Berlejung, A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 312
 • ISBN:

Kniha profesorky Angeliky Berlejung představuje vynikající úvod do dějin a náboženství oblasti, kde vznikla hebrejská Bible, v křesťanském kontextu označovaná jako Starý zákon. Skládá se ze dvou hlavních částí: V úvodním oddíle čtenář nalezne přehled pramenů...

Martin Luther-Výbor z díla

 • /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 360
 • ISBN:

Kniha vychází u příležitosti 500. výročí vzniku německé reformace S úvodem Martina Wernische Z německého originálu přeložili Ondřej Macek, Pavel Moskala, Filip Outrata, Hana Volná, Ruth Weiniger, Martin Žemla Svazek představuje kratší, avšak obsahově závažné...

Města, která utvářela starověký svět

 • Norwich, J. J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 240
 • ISBN: 978-80-7429-694-9

Babylón, Memfis, Trója, Jeruzalém, Atény, Pompeje, Kartágo… měst, která se nesmazatelně zapsala do dějin lidstva, je dlouhá řada, a každé z nich má svůj jedinečný příběh a charakter. V knize, ke které britský historik, spisovatel a dokumentarista John Julius Norwich...

Etika-Základní otázky života

 • Huber, W. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 240
 • ISBN: 978-80-7429-642-0

Renomovaný německý evangelický teolog vychází ve svém shrnutí etiky od situací a problémů každodenního života. Postupně se věnuje dvaceti základním etickým tématům, od otázek spojených s početím a ochranou lidského života přes oblasti, jako jsou partnerské vztahy,...

Tady vaše fatwa neplatí-Příběhy lidí z islámského světa bojujících proti fundamentalismu a násilí

 • Bennoune, K. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 400
 • ISBN: 978-80-7429-635-2

Islamistický extremismus je dnes oprávněně vnímán jako vážné ohrožení pro Evropu a západní svět. Málokdy se ale připomíná, že drtivá většina obětí islamistů jsou muslimové a lidé ze zemí s muslimskou většinou. Od subsaharské Afriky přes země Středního východu...

Ticho a hluboký klid-Křesťanská meditace na každý den

 • Main, J. /Vyšehrad, Karmelitánské nakl./
 • rok vydání: 2016
 • stran: 304
 • ISBN:

Tisíce lidí na celém světě obohatily svůj duchovní život o každodenní praxi křesťanské meditace a tiché modlitby, jak jí učil benediktinský mnich John Main. Jeho učení čerpá ze starobylé biblické tradice, z hinduistických upanišad i moudrosti raně křesťanských...

Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře

 • Večerková, E. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 512
 • ISBN:

Publikace podává ucelený etnologický a kulturně historický pohled na lidové obyčeje a slavnosti v českých zemích, vázané na roční období a data v kalendáři. Výroční obyčeje jsou mnohovrstevnaté kulturní jevy dlouhého trvání. Výrazně je proměnilo křesťanství,...

Úvod do biblické hermeneutiky-Cesty k pochopení textu

 • Oeming, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 264
 • ISBN:

Německý teolog Manfred Oeming se ve svém Úvodu do biblické hermeneutiky pokouší podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického oddílu Starého zákona a jeden zákona...

Člověk jako osoba-Filosofická antropologie

 • Sokol, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 280
 • ISBN:

Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze. Sestává ze tří částí, které se liší hlediskem i metodou. První část...

Jan Fridrich z Valdštejna-Arcibiskup a mecenáš doby baroka

 • Havlík, J. M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 288
 • ISBN:

Arcibiskup Jan Fridrich (Bedřich) z Valdštejna (1642–1694) patří k významným postavám českých dějin 17. století. Ve 2. polovině století představoval právě on nejvyšší autoritu českého duchovenstva – organizoval průběh rekatolizace, mimo jiné prostřednictvím...

Chalífa a Západ-O kořenech terorismu a pokrytectví Západu

 • Cardini, F. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 176
 • ISBN:

Italský historik Franco Cardini, známý i českým čtenářům (ve Vyšehradu vyšla jeho monografie o svatém Františkovi z Assisi) se v řadě svých textů publikovaných na blogu zamýšlí nad nejpalčivějšími problémy dneška, jako je vzestup Islámského státu a jeho vůdce,...

Kniha Ester

 • /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 128
 • ISBN:

Starozákonní kniha Ester, vyprávějící o Židu Mordechajovi a jeho neteři Ester, která se stane manželkou perského krále a zabrání pogromu svého lidu, se dochovala ve třech verzích: hebrejské a dvou řeckých. Každá z dochovaných řeckých verzí (verze septuagintní i...

A učil je v podobenstvích-Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry

 • Imbach, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 208
 • ISBN:

Literární útvar podobenství měl dlouholetou tradici už v hebrejském starozákonním písemnictví. Znalci zákona jej užívali pro názorné objasnění své nauky. Jinak tomu však bylo u Ježíše. Podobenství jsou u něho bezprostřední součástí jeho poselství. Oslovuje jimi...

Nebroušený diamant-Třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer

 • Svoboda, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 144
 • ISBN:

Publikace je věnována životu a dílu Josefa Ondřeje Lindauera (1784-1850), který byl v letech 1846-1850 třetím českobudějovickým biskupem. Navazuje tak na řadu odborných monografií a studií věnovaných jeho předchůdcům Janu Prokopu Schaaffgotschovi a Arnoštu Konstantinu...

Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech

 • Čepelka, M.; Palán, A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 240
 • ISBN:

Jako by mu nestačil smích, který s kolegy z Divadla Járy Cimrmana vyvolává u několika generací diváků. Jeho role hraběte von Zeppelin, princů Jasoně a Drsoně či praktikanta Hlaváčka, nemluvě o četných ženských postavách, jsou bez nadsázky kultovní. Miloň Čepelka...

Msta písecké panny-Příběhy Oldřicha z Chlumu

 • Vondruška, V. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 0
 • ISBN:

V dalším příběhu z pera známého autora se Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci odeberou se dvorem českého krále Přemysla II. Otakara do Prácheňska, kde se má konat zasedání zemského soudu. Hned první noc poté, co dvůr dorazí na královský hrad v Písku, je nalezen...

Osm múz mého života

 • Riebauerová, M.; Koutecký, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 208
 • ISBN:

Knižní rozhovor, který vznikl po sérii pravidelných setkání u ranní kávy s věhlasným profesorem Josefem Kouteckým, zakladatelem české dětské onkologie. Život tohoto moudrého muže mnohonásobně překračuje dimenze jednoho oboru, a tak autorka rozdělila rozhovor celkem...

Křest svatého Vladimíra

 • Borovský, K. H.; čte Přeučil, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 0
 • ISBN:

Křest svatého Vladimíra , poslední ze tří satirických veršovaných skladeb napsaných v době Havlíčkova pobytu ve vyhnanství v Brixenu, patří mezi nesmrtelnou klasiku české literatury. Mistr satirických epigramů v ní v roce 1855 zveršoval vyprávění středověkých...

Polyxena z Lobkovic-Obdivovaná i nenáviděná první dáma království

 • Ryantová, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 528
 • ISBN:

Jedna z „žen české renesance“, dcera nejvyššího kancléře Českého království Vratislava z Pernštejna a španělské dámy Marie Manrique de Lara, manželka nejprve jihočeského magnáta Viléma z Rožmberka, poté vůdčí postavy české katolické šlechty Zdeňka...

Extatická vyznání

 • Buber, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 192
 • ISBN:

Ve svém raném díle se Martin Buber pokusil shromáždit zprávy o setkání člověka s Bohem, jež nalezl v duchovních textech celého světa. Jeho přáním přitom bylo vybrat texty co nejbezprostřednější, co nejméně literárně stylizované. Jeho výběr je velmi pestrý:...

Tři muži ve člunu a na toulkách

 • Jerome Klapka Jerome; čtou: Vízner, O.; Kaiser, O. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 0
 • ISBN:

Barvité příběhy tří londýnských gentlemanů, kteří hledají odpočinutí těla i ducha na vlnách řeky Temže, si můžete poslechnout v podání Oldřicha Víznera, na toulkách je svým nezaměnitelným hlasem bude provázet Oldřich Kaiser.

Jindřich starší z Minsterberka-Syn husitského krále. Velký hráč s nízkými kartami

 • Šandera; M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 280
 • ISBN:

Jindřich starší z Minsterberka, třetí syn krále Jiřího z Poděbrad, zažil vzestup i úpadek českého státu, ztroskotání otcových plánů a nástup nové vládnoucí dynastie. Kniha Martina Šandery přibližuje knížete Jindřicha jako zajímavou a poněkud opomíjenou...

Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946

 • Rychlík, J.; Rychlíková, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 240
 • ISBN:

Další z knih uznávaného historika a odborníka na česko-slovenské dějiny 20. století a na utváření národů v prostoru východní a jihovýchodní Evropy se zaměřuje na dvacetiletí, kdy součástí Československa bylo i území Podkarpatské Rusi. Dějiny kraje...

Modlitba je řeč víry-Jak se dnes můžeme modlit

 • Pesch, O. H. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 120
 • ISBN:

V dnešním světě ovládaném technikou a ekonomikou se ocitá naše víra v osobního Boha před řadou problémů – a právě tak modlitba. Co můžeme dělat, aby tato podstatná složka křesťanské existence odpovídala naší životní situaci a zůstala pro nás zdrojem síly a...

Chvála pohybu

 • Horníček, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 0
 • ISBN:

Stejně jako na práci, i na pohyb se někteří lidé dovedou dívat celé hodiny. Horníčkovy slavné úvahy o různých typech pohybu v jeho vlastní interpretaci jsou trestí inteligentního humoru, neuvěřitelných zážitků a vtipných postřehů.

Člověk před Boží tváří

 • Kubáč, V. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 336
 • ISBN:

Kniha přináší výběr prací Vladimíra Kubáče, profesora Starého zákona na Husitské teologické fakultě UK a jednoho z překladatelů Českého ekumenického překladu Bible. Editor Jiří Beneš shromáždil mnohé dnes obtížně dostupné Kubáčovy texty. Výběr z nich je...

Bible a postmoderní představivost-Písmo jako scénář života

 • Brueggemann, W. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 168
 • ISBN:

Přední americký biblista, autor řady komentářů ke starozákonním knihám a svého opakovaně vydávaného díla Teologie Starého zákona , shrnuje v této publikaci předpoklady pro dialog dnešního člověka s dějinným biblickým odkazem. Upozorňuje na doznívající vliv...

Gestapo-Mýtus a realita Hitlerovy tajné policie

 • McDonough, F. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 296
 • ISBN:

Zdařile napsaná a přehledně strukturovaná publikace představuje jednu z řady složek nacistického represivního aparátu, a to tajné státní policie, známé pod zkratkovým slovem gestapo. Autor, aniž by čtenáře ochudil o výklad vzniku a formování nacistické tajné policie a...

Papež František a jeho reforma církve

 • Zulehner, P. M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 168
 • ISBN:

Autor, v letech 1984--2008 profesor pastorální teologie na vídeňské univerzitě, charakterizuje nejprve v této knize papeže jako člověka. Poté se zabývá jeho angažovaností  na straně chudých tohoto světa, jeho úsilím o nastolení nových poměrů v církvi a o...

Pod tíhou historie

 • Padevět, J.; Staněk, L. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 168
 • ISBN:

Knižní rozhovor s historikem mapujícím temná údobí našich dějin, autortem knih Průvodce protektorátní Prahou či Krvavé finále

Zapomenuté království-Archeologie a dějiny severního Izraele

 • Finkelstein, I. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 232
 • ISBN:

Kniha význačného telavivského archeologa Israele Finkelsteina (1949) známého v českém prostředí díky dílům Objevování Bible (2007) a David a Šalomoun (2010) nabízí nový pohled na starověký Izrael, které bylo sousedem známějšího Judského království na jihu...

Spalovač mrtvol

 • Fuks, L.; čte: Hlavica, L. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 0
 • ISBN:

Psychologická novela s prvky hororu a černé satiry, podle níž vznikl v roce 1968 kultovní film v režii Juraje Herze, s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli. Příběh se odehrává těsně před vypuknutím druhé světové války a končí  dějovým  skokem do roku 1945. Kniha byla...

Jaroslav Císař-Astronom a diplomat v Masarykových službách

 • Pousta, Z. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 352
 • ISBN:

Osobnost Jaroslava Císaře byla dosud českým čtenářům prakticky neznámá. Kniha historika Zdeňka Pousty tento dluh napravuje. Cesta Jaroslava Císaře za poznáním vedla v roce 1912 do Spojených států, kde se hodlal věnovat studiu astronomie a matematiky. Do jeho života...

Hledání (nejen) španělské identity

 • Zbudilová, H. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 128
 • ISBN:

Text se zabývá odkrýváním toho bytostně španělského a zároveň univerzálního, co spojuje dvě výrazné osobnosti španělského geo-spirituálního prostoru, dvě ikony španělské kultury, které zásadním způsobem ovlivnily nejen hispánské vidění světa. Publikace...

Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

 • Putna, M. C. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 336
 • ISBN:

­Kniha vysvětluje hlavní body ruských ­kulturních a duchovních dějin, jež by měl znát každý Čech, který chce rozumět tomu, co se děje v Rusku dnes. ­Výklad, dokumentovaný na ­vybraných literárních a uměleckých dílech, je veden od „předdějin“ na ­řeckém...

Eduard Albert-Prostředník mezi Čechy a Němci

 • Kokešová, H. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 328
 • ISBN:

 Eduard  Albert,  lékař  a chirurg,  pedagog,  literární  kritik,  překladatel,  básník,  mecenáš  a politik,  patří  mezi  nejvšestrannější  osobnosti  českých  a rakouských  dějin  19.  století.  Kniha  Heleny  Kokešové  sleduje  všechny...

Georg Friedrich Händel

 • Hogwood, Ch. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 360
 • ISBN:

 G.  F.  Händel  zůstává  bezesporu  jedním  z největších  géniů  hudebních  dějin.  Přesto  bylo  mnoho  fascinujících  aspektů  jeho  tvorby  zastřeno  celými  generacemi  nekritického  obdivu  nebo  mylných  interpretací.  Předkládané  dílo...

Úvahy o chasidismu

 • Buber, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 112
 • ISBN:

„,Byl jednou jeden blázen, kterého přezdívali Golem, tak byl pošetilý. Ráno při vstávání mu vždycky přišlo zatěžko ponacházet všechno svoje šatstvo, takže se večer, mysle neustále na to, často bál usnout. Jednoho večera si konečně dodal odvahy, vzal do ruky tužku a...

Filosofie v tragickém období Řeků

 • Nietzsche, F. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 112
 • ISBN:

Nietzsche  se  v  této  i  předchozí  knize  věnované  řecké  kultuře  svým  způsobem  vyznává  ze  svého  obdivu k předsókratovským  myslitelům,  kteří  podle  něj  představují  vrchol  řeckého  myšlení.  Ozvuk  „tajemných“  výroků...

Odpověď na Jóba

 • Jung, C, G, /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 144
 • ISBN:

Své poslední dílo Odpověď na Jóba sepsal C. G. Jung roku 1952, devět let před svou smrtí. Tento významný text je psychologickým výkladem biblického příběhu o Bohem zkoušeném muži, který Jung považoval za „milník v dlouhém historickém vývoji božského...

Dobrá smrt?

 • Küng, H. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 120
 • ISBN:

Autor se zamýšlí v této své zatím poslední knize, k níž dalo podnět jeho vlastní onemocnění, nad dosavadními texty o vážném ohrožení života. Dospívá k stanovisku, že ,,dobrá smrt“ nemá nic společného se sebevraždou, nýbrž, že znamená lidsky důstojné...

Svatá Anežka Česká -Život a legenda

 • Soukupová, H. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 480
 • ISBN:

Nový životopis světice a  patronky českého národa přináší souhrnný pohled na  Anežčin život, dílo a spiritualitu, stejně jako na  její „druhý život“ v  legendách a  historické paměti od  středověku až po  moderní dobu. Jeho autorka, historička umění Helena...

Počátky českobudějovické diecéze

 • Svoboda, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 264
 • ISBN:

Kniha je věnována prvním šedesáti letům existence českobudějovické diecéze, tj. rokům 1785-1845, která pokrývají episkopáty prvního a druhého českobudějovického biskupa – Jana Prokopa Schaaffgotsche a Arnošta Konstantina Růžičky. Nejprve kniha popisuje období před...

Albert Schweitzer (1875-1965)

 • Oermann, N. O. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 336
 • ISBN:

Alsaský rodák Albert Schweitzer, lékař, filantrop, teolog, varhanní virtuos a hudební teoretik v jedné osobě, patří mezi ty nečetné postavy, které k sobě stále znovu poutají pozornost jak pro svůj životní příběh, tak pro svůj odkaz a dílo. Monografie německého...

Pád vzhůru-Spiritualita pro obě poloviny života

 • Rohr, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 144
 • ISBN:

První polovina lidského života je dobou budování identity, dosahování výsledků, výkonu. S postupujícím věkem se však před člověkem otevírá nová cesta – cesta, jež zahrnuje omyly, ztráty, bezmoc, utrpení, všechno to, co nás vytrhuje z našeho dřívějšího pohodlí....

Praha u piva

 • Altman, K. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 240
 • ISBN:

Kniha líčí historii pražských lidových hostinců, hospod, šenků a  pivnic zhruba od  poloviny 19. do  poloviny 20. století a  navazuje na  autorovu úspěšnou monografii Zlatá  doba  štamgastů  pražských  hospod (2003), jejíž náklad je rozebrán. Zabývá se historií...

Špion, který změnil svět-Klaus Fuchs a tajemství atomové bomby

 • Rossiter, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 320
 • ISBN:

Když se na Postupimské konferenci setkali zástupci vítězných mocností, oznámil prezident Truman Stalinovi, že Spojené státy disponují novou zbraní s mimořádně ničivým účinkem. Stalin však nedal najevo velké překvapení. O existenci atomové bomby dobře věděl...

Přijď království tvé-Praktické učení o církvi

 • Neuner, P.; Zulehner, P. M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 272
 • ISBN:

Tato kniha vděčí za svůj vznik přednáškové činnosti dvou předních současných teologů v Pekingu. Byli sem opakovaně zváni čínským studijním děkanem katolického semináře. Také zde se církev snaží v obtížné a pro ni spíše cizí kulturní situaci působit jako...

Hebrejská bible a dějiny-Úvod do starozákonní literatury

 • Rendtorff, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 376
 • ISBN:

Hebrejská bible, Starý zákon, je Písmem židů a první půlí Písma křesťanů. Představuje sbírku spisů, které vznikaly v průběhu více než tisíciletých dějin izraelského lidu. Proto je mezi spisy Starého zákona na jedné straně a životem star(ověk)ého Izraele...

Velké říše kočovníků-Dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie

 • Škoda, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 280
 • ISBN:

Stepní kočovnické národy, obávaní válečníci a zároveň zprostředkovatelé kulturních podnětů, utvářely po řadu staletí historii rozlehlých oblastí Asie a Evropy a zanechaly hlubokou stopu ve světových dějinách. Kniha Milana Škody přináší ucelený pohled na dlouhou...

Historie, mýty, jízdní řády

 • Rychlík, J.; Kučera, V. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 208
 • ISBN:

Profesor Jan Rychlík patří k nejznámějším českým historikům současnosti. Je autorem řady odborných prací (čtyři z jeho knih dosud vyšly ve Vyšehradu), ale patří také k těm odborníkům, kteří často a zasvěceně přibližují zákruty dějin širšímu publiku, ať již...

Moc, peníze a právo

 • Sokol, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 304
 • ISBN:

Přepracované vydání knihy Moc, peníze a právo je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl Jana Sokola, v nichž z různých aspektů zkoumá člověka a jeho život uvnitř společnosti, a řadí se tak po bok nedávno vydané publikace...

Bohové, chrámy, obřady a lidé-Náboženství staré Mezopotámie

 • Hrůša, I. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 288
 • ISBN:

Ve své knize přináší Ivan Hrůša poutavý popis náboženského myšlení a praxe jedné ze dvou nejstarších historicky doložených kultur lidstva. Po stručném přehledu dějin mezopotámské civilizace následuje sedm tematických kapitol, v nichž se autor zabývá nejprve...

Povaha změny-Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace

 • Bárta, M.; Kovář, M.; Foltýn, O. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 320
 • ISBN:

Přední vědci, intelektuálové a armádní specialisté se zamýšlejí nad aktuálními problémy dnešního světa: Jiří Baloun ,  1. zástupce náčelníka Generálního  štábu ACR; Miroslav  Bárta , archeolog a egyptolog; Václav Cílek , geolog a krajinný ekolog; Dana...

Řemesla a výroba

 • Vondruška, V.; Vondrušková, A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 200
 • ISBN:

Čtvrtý díl je věnován přehlednému vývoji domácké, řemeslné a manufakturní výroby od nejstarších dob až po nástup průmyslové revoluce. Jednotlivé kapitoly, rozdělené podle surovin a zpracovávaných materiálů, popisují nejen základní řemeslnické technologie, ale i...

Ulička hanby-Letopisy královské komory

 • Vondruška, V. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 0
 • ISBN:

Kdysi mu pomohla a nyní potřebuje pomoc sama… S majitelkou luxusního nevěstince na Starém Městě pražském se královský písař Jiří Adam z Dobronína v mládí znal. Nyní se se svým pomocníkem bakalářem Petrem a jeho ženou Rozárkou pouští do pátrání po vrahovi...

Noc v Mariboru-Nejen o dějinách a o dnešním světě

 • Rychlík, M.; Kovář, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 240
 • ISBN:

Rozhovor novináře Martina Rychlíka s dlouholetým ředitelem Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v  Praze a v současnosti též prorektorem této univerzity pro vnější vztahy, profesorem Martinem Kovářem, o jeho dětství, dospívání a studiích v době...

Anamnesis-Augustin mezi Platónem a Plótinem

 • Karfíková, L. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 144
 • ISBN:

Lenka Karfíková ve své útlé knize sleduje proměny, jimiž prošlo Augustinovo pojetí platónského učení o anamnési. Zabývá se otázkou, zda Augustin počítal se vzpomínkou na minulé vidění duchovních (inteligibilních) předmětů, jež duše zřela před sestupem do těla,...

Země bez obzoru

 • Heryán, L. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 272
 • ISBN:

Ladislav Heryán patří k výrazným osobnostem českého veřejného života. Mnoha lidem je znám především jako katolický kněz, který má úzké vztahy k undergroundu, miluje rockovou muziku a mívá bohoslužby na rockových festivalech, např. na Open Air Festivalu v Trutnově. Jeho...

Pojednání o věcech čínských

 • Kolmaš, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 280
 • ISBN:

Nová kniha od známého českého tibetanisty a sinologa navazuje na předchozí svazek Pojednání o věcech tibetských (Vyšehrad 2014). V deseti kapitolách se zde autor zabývá různými konkrétními aspekty čínské kultury a dějin, od rozboru čínských jmen až po úvahy o...

Tvář baroka

 • Kalista, Z. /Vyšehard/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 216
 • ISBN:

Esejistická knížka z pera vynikajícího českého historika Zdeňka Kalisty je zároveň jeho knihou poslední – jejího vydání se autor již nedočkal. „Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí,“ jak zní podtitul této knihy, nevznikaly...

Sociální práce a teologie- Inspirace a podněty sociální práce pro teologii

 • Opatrný, M. /Vyšehard/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 328
 • ISBN:

Sociální práce je významnou součástí života církví i společnosti jako celku. Stále více lidí pracujících v pomáhajících profesích, často v institucích zřizovaných a provozovaných církvemi, přináší své specifické přístupy do církevního prostředí. Práce...

Život staré Šumavy

 • Vondruška, V. /Vyšehard/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 256
 • ISBN:

Kniha  historika  a spisovatele  Vlastimila  Vondrušky  vypráví  čtivým  a přitom  fundovaným  způsobem  o proměnách  život staré  Šumavy.  Je  doplněna  téměř  stem  unikátních  dobových fotografií  ze  sbírek  Muzea  Šumavy  v Sušici.  Autor...

Destrukce české státní správy

 • Outrata, E.; Růžička, V. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 176
 • ISBN:

Jedním  z hlavních  předpokladů  úspěšné  moderní  demokracie  a právního  státu  je  profesionalita  a nezávislost  státní  správy,  nezávislé,  výkonné  úřednictvo.  Zpolitizování  státní  správy,  korupce,  neprůhlednost  v zacházení  se...

Pojednání o věcech tibetských

 • Kolmaš, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 328
 • ISBN:

Známý  český  tibetolog  a sinolog,  autor  řady  překladů  (Tibetská  kniha  mrtvých,  Zrcadlo  králů,  Pokladnice  moudrého  rčení,  Datlovník  v meruňkovém  sadu,  Zápisky  o buddhistických  zemích  aj.)  se  v deseti  kapitolách  zamýšlí...

Jan Šembera Černohorský z Boskovic-Moravský Petr Vok

 • Dufková, K. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 248
 • ISBN:

Jan  Šembera  Černohorský  z Boskovic  byl  výraznou  osobností  druhé  poloviny  16.  století,  posledním  mužským  potomkem  panského  rodu  z Boskovic  a jedním  z nejbohatších  šlechticů  své  doby  na Moravě.  Stavitel  renesanční  perly...

Etika, život, instituce

 • Sokol, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 264
 • ISBN:

 Výsledky  moderní  evoluční  biologie  naznačují,  že  mravnost  v lidských  společnostech  není  jen  nějakou  konvenční  „nadstavbou“,  nýbrž  navazuje  na podstatné  rysy  všeho  živého  a rozvíjí  je  specificky  lidskou  kulturou....

Antonio Vivaldi

 • Talbot, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 272
 • ISBN:

 Svazek  věnovaný  slavnému  italskému  skladateli  a geniálnímu  houslistovi  Antoniu  Vivaldimu  (1678  Benátky  –  1741  Vídeň)  má  několik  ohnisek.  Jeho  autor,  význačný  muzikolog  Michael  Talbot,  se  soustředí  na skladatelův  život,...

Vesnice

 • Vondruška, V.; Vondrušková, A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 200
 • ISBN:

 Průvodce  českou  historií  je  nová  řada  výpravných  encyklopedií,  věnovaných  životu  v našich zemích  od vzniku  českého  státu  do počátku  moderní  doby.  Jednotlivé  díly  postihují  na základě  hmotných,  písemných...

Od minulosti k dnešku-Dějiny českých zemí

 • Rychlík, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 688
 • ISBN:

Přehledné zpracování českých dějin od samých počátků až po ty nejsoučasnější události z pera profesora Jana Rychlíka, významného historika specializujícího se na moderní české a slovenské dějiny a dějiny zemí jihovýchodní Evropy. Ve Vyšehradu vyšly jeho práce k...

Encyklopedie středověku

 • Schmitt, J.-C.; Le Goff, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 936
 • ISBN:

Dva  přední  francouzští  historici-medievalisté  v knize  shromáždili  přes  osm  desítek  hesel,  samostatných  a ucelených  esejů,  věnovaných  podstatným  skutečnostem  a tématům  středověkého  života:  nalezneme  mezi  nimi  jak  tradiční ...

Dějiny světa 5-Vznik moderny. 1700 - 1914

 • Demel, W.; Thamer, H.-U. ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 480
 • ISBN:

Další  svazek  šestidílné  edice  Dějin  světa  se  zaobírá  dějinnými  procesy,  jež  vedly  ke zrodu  moderny  s jejími  pro nás důvěrně  známými  rysy.  Autoři  se  nejprve  podrobně  zabývají  demografickými  proměnami  v novověku...

Měl jsem štěstí na lidi

 • Vacek, V.; Beránek, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 288
 • ISBN:

Křesťanství  nabízí  cestu,  jak  se  stát  svobodným  a dospělým  člověkem,  říká  nonkonformní  kněz  Václav  Vacek. Životopisný  rozhovor  sleduje  jeho  životní  cestu  od dětství  v podhůří  Orlických  hor,  postupné  hledání...

Malé dějiny katolického modernismu

 • Claus, A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 160
 • ISBN:

Fenomén  modernismu,  jehož  ohnisko  lze  vymezit  přibližně  léty  1904–1914,  patří  mezi  traumatické  momenty  moderních  dějin  katolické  církve.  V současné  katolické  historiografii je  chápán  jako  nejzávažnější  z řady...

Literární památky epochy velkomoravské

 • Vašica, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 368
 • ISBN:

K oslavám  1150.  výročí  příchodu  Cyrila  a Metoděje  na Velkou  Moravu  přispělo  nakladatelství Vyšehrad  vydáním  knihy Vladimíra  Vavřínka  Cyril  a Metoděj  mezi  Konstantinopolí  a Římem.  Literární  práce  Cyrila  a Metoděje...

Zrození tragédie

 • Nietzsche, F. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 224
 • ISBN:

Významný myslitel druhé poloviny 19. století Friedrich Nietzsche byl ve svých 24 letech – tehdy se stal profesorem řeckého jazyka a literatury na univerzitě v Basileji — považován za mimořádně nadaného filologa. Jeho filosofické myšlení zásadně ovlivnil spis A....

Evropské duchovní dějiny

 • Heer, F. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 768
 • ISBN:

Jedinečný  průřez  vývojem  evropského  náboženského  a filosofického  myšlení  od konce  antiky  do 19.  století.  Kniha  rakouského  historika,  autora  řady  monografií  a zejména  velkých syntéz,  je  Heerovou   nejrozsáhlejší  „esejí“...

Bible 101 nejdůležitějších otázek

 • Lang, B. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 168
 • ISBN:

S Biblí  je  spjato  mnoho  otázek:  Jak  a kdy  vznikla?  Proč  obsahuje  tolik  rozporů?  Kdo  rozhodlo tom,  co  v Bibli  bude  a nebude?  Které  biblické  příběhy  stojí  za to  znát?  Musí  křesťané věřit  všemu,  co  stojí  psáno...

Příběh z doby neobyčejného šílenství

 • Kilián, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 280
 • ISBN:

Psavý koželuh z krušnohorského hornického města Krupky Michel Stüeler (1583–1656) není již českému čtenáři postavou neznámou. Rozsáhlé paměti tohoto měšťana obsahující velké množství jinde téměř nedochovaných informací o každodenním životě na menším...

Všichni žijem´ v blázinci-Současnost očima psychiatra

 • Honzák, R.; Červenková, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 216
 • ISBN:

„Všichni  žijem’  v blázinci,“  tvrdí  renomovaný  psychiatr  a psychoterapeut  Radkin  Honzák,  muž  vzdělaný  a také  vtipný,  který  už  padesát  let  naslouchá  lidským  strastem.  V rozhovorech s novinářkou  Renatou  Červenkovou  se...

Druhý vatikánský koncil-Příprava - průběh - odkaz

 • Pesch, O. H. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 440
 • ISBN:

Dnes, s odstupem poloviny století, už můžeme bezpečně povědět, že osobností papeže Jana XXIII . a jím svolaným Druhým vatikánským koncilem začalo nové a nadějné období v životě církve, otevírající se po letech společenské izolace nejen celému křesťanstvu, ale i...

Konec volného trhu-Státní zásahy a jejich politická rizika

 • Bremmer, I. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 208
 • ISBN:

Poslední  ekonomická  krize  byla  připsána  do značné  míry  na vrub  chybějícím  regulačním  mechanismům  na finančním trhu. Tato  skutečnost  nastolila  i v tradičně  liberálních  státech  znovu  otázku  státních  zásahů...

Římský člověk a jeho svět

 • Giardina, A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 312
 • ISBN:

Starověký Řím vždy patřil a bude patřit k těm kapitolám dějin světa, které k sobě poutají největší pozornost – dědictví této tisíc let trvající říše je dodnes živé a nepřehlédnutelné, ať již se jedná o sféru práva, strukturu evropských měst, či oblast...

Svědectví o víře

 • Pesch, O. H. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 192
 • ISBN:

,,Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo od vás žádá svědectví o naději, kterou máte.“ To psal apoštol Petr křesťanům v Malé Asii. Tou nadějí mínil víru. Je přirozené, v životních i dějinných etapách se podoba víry mění. A tak se právem i dnes lze...

Církev / Průvodce českou historií

 • Vondruška, V.; Vondrušková, A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 200
 • ISBN:

Edice  Průvodce  českou  historií  přináší  výpravné  encyklopedie,  které  se  věnují  životu  v našich zemích  od vzniku českého  státu  do počátku  moderní  doby.  Jednotlivé  díly  postihují  na základě  hmotných,  písemných...

Čtení z Bible-Výběr textů ze Starého a Nového zákona

 • Sokol, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 288
 • ISBN:

Kniha  obsahuje  nejznámější  a nejkrásnější  příběhy  z Bible,  ale  také  písně,  proroctví,  modlitby  a napomenutí.  Není  to  ale  převyprávění  příběhů,  s kterými  se  na knižních  pultech  můžeme  setkat  často  a děti  je...

Dějiny světa 6-Globalizace od roku 1880 do dneška

 • Thamer, H.-U. ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 464
 • ISBN:

Závěrečný  svazek  šestidílné  edice  Dějin  světa,  v  originále  vydávané  prestižním  německým  nakladatelstvím  WBG  v Darmstadtu,  se  věnuje  dvacátému  století –  století  razantních  proměn.  Již  na jeho  počátku  dosahoval...

Žena a muž v rodině

 • Loucká, P.; Chvála, V.; Trapková, L. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2014
 • stran: 240
 • ISBN:

Jaký  je  rozdíl  mezi  mužským  a ženským  jazykem  a jak  schopnost  jejich  vzájemného  vyvažování  ovlivňuje  zdraví  členů  rodiny?  Co  očekává  muž  od ženy  a žena  od muže?  V čem  se  liší  ženská  a mužská  sexualita?...

Stěhování národů

 • Bednaříková, Jarmila /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 416
 • ISBN: 9788074293054

Autorka, působící na katedře historie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, předkládá v této populárněvědné knížce vlastně první původní pokus naší historiografie o výklad onoho dramatického období evropských dějin na rozhraní starověku a novověku....

Umění správného rozhodování-52 chyb, kterých se zkuste vyvarovat

 • Dobeli, R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 240
 • ISBN: 978-80-7429-356-6

Bestsellerový švýcarský autor Rolf Dobelli vytvořil ve své nové knize praktickou příručku pro všechny, kdo chtějí být ve svém jednání a rozhodování úspěšní -- ať už v osobním životě, tak ve své profesi. I když nelze dát jednoznačný návod na to, jak myslet a...

Dějiny státu Izrael-Od založení do dneška 1948-2012

 • Krupp, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 240
 • ISBN: 978-80-7429-295-8

Monografie z pera předního znalce problematiky dějin Izraele z roku 2008, kterou její autor pro české vydání aktualizoval ke stavu roku 2012. Historické podání se organicky propojuje s úvahami nad problematickými tématy politickými i náboženskými, jež v případě Izraele...

Antonín Dvořák - Život - dílo - dokumenty

 • Döge, K. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 360
 • ISBN: 9788074292972

Kniha, jež byla v N ěmecku vydána v krátké době dvakrát, přináší v současné době nejaktuálnější souhrnný pohled na život a dílo Antonína Dvořáka. Německému autorovi se v ní podařilo spojit do jednoho svazku fundovanou biografii českého skladatele, komentáře k jeho...

Stěhování národů a východ Evropy

 • Bednaříková, J.; Měřínský, Z.; Homola, A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 560
 • ISBN:

Kniha volně navazuje na již vyšlou knihu J. Bednaříkové Stěhování národů, která zkoumala postupné pronikání Germánů na území říše západořímské ve 3. až 8. století. Právě vydávané dílo se zaměřuje na toto období ve východní Evropě, na Balkáně a v Přední...

Emil Holub

 • Šámal, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 464
 • ISBN:

Dr. Emil Holub (1847–1902) je bezpochyby naším nejslavnějším cestovatelem 19. století. Je také zároveň jediným, jehož jméno se dosud udrželo v povědomí široké veřejnosti. V Africe strávil Emil Holub celkem jedenáct let. První cestu vykonal v letech 1872–1879 zcela sám,...

Svobodni v nesvobodě-Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu

 • Synek, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 256
 • ISBN:

Kniha vychází ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů

Město

 • Vondruškovi; A. a V. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 200
 • ISBN:

Nová historická práce oblíbených a známých autorů Aleny a Vlastimila Vondruškových. 1. svazek obrazové encyklopedie o našich dějinách.  Pestrá mozaika informací bohatě doplněná o barevnou obrazovou dokumentaci.

Knihy tajemství a moudrosti I- Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy

 • Soušek, Z. ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 384
 • ISBN:

Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy jsou spisy, které vznikly v době mezi Starým a Novým zákonem

Knihy tajemství a moudrosti III- Mimobiblické židovské spisy – pseudepigrafy

 • Soušek, Z. ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 240
 • ISBN:

Třetí, závěrečný svazek antických židovských pseudepigrafů vychází v dalším vydání

Dobré umírání- Možnosti pokojného konce života

 • Byock, I. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 328
 • ISBN:

Americký autor prostřednictvím různých příběhů těžce nemocných lidí a jejich rodin přibližuje situace, jimiž dříve či později prochází každý.

Náboženství v hranicích pouhého rozumu

 • Kant, I. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 288
 • ISBN:

Českému čtenáři se poprvé dostává do rukou překlad významného spisu německého filosofa Immanuela Kanta (1724–1804) Náboženství v hranicích pouhého rozumu (1793). V době, kdy text vyšel, byl již K ant proslulým filosofem, autorem trojice svých „Kritik“ (1781, 1788,...

Desatero božích přikázání

 • Pesch Otto Hermann /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 0
 • ISBN:

Desatero přikázání patří k nejzávažnějším textům S tarého zákona. Jeho písemné podobě však předcházelo tisícileté ústní předávání krátkých, snadno zapamatovatelných ustanovení, tvořících základ pradávné boží smlouvy s izraelským lidem uzavřené na hoře...

Úvod do Nového zákona- Literatura a teologie

 • Pokorný, P.; Heckel, U. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 864
 • ISBN:

Rozsáhlý Úvod do Nového zákona sepsal profesor P okorný – na objednávku tübingenského nakladatelství M ohr-Siebeck – jako univerzitní učebnici dvou oborů: literárního úvodu do N ového zákona a teologie N ového zákona. V zhledem k tomu, že od vydání staršího a...

Tak pravil Zarathustra

 • Nietzsche, F. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 288
 • ISBN:

* Kniha je doprovázena ilustracemi význačného českého výtvarníka Oldřicha Kulhánka, inspirovanými Nietzscheho Zarathustrou. Nové vydání je tak zároveň poctou tomuto nedávno zesnuvšímu umělci, jehož autorský rukopis je přinejmenším díky jeho grafickému návrhu českých...

Dějiny světa 3- Výklady světa a světová náboženství. 600 až 1500

 • Fried, J.; Hehl, E.-D. ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 480
 • ISBN:

Z německého originálu přeložili Jan Hlavička, Magdalena Konečná a Pavel Kolmačka Další díl šestisvazkové edice Dějiny světa přináší na přibližně 500 stranách nejnovější poznatky k danému období, jímž je nyní doba zhruba od nástupu islámu po velké zámořské...

Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem

 • Vavřínek, V, /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 384
 • ISBN:

Známý český byzantolog se v této knize vrací k tématu, jímž se zabýval už před padesáti lety, aby s využitím nových vědeckých poznatků znovu vyprávěl příběh cyrilometodějské misie. Zasvěceně líčí byzantské prostředí, z něhož oba soluňští bratři,...

Pod křížem a půlměsícem-Židé ve středověku

 • Cohen, M. R. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 400
 • ISBN:

Žili muslimové a židé ve středověku mírumilovně bok po boku v jakési „mezináboženské utopii“? N ebo byli židé pod muslimskou nadvládou pronásledováni podobně jako v křesťanských zemích? V e své knize Pod křížem a půlměsícem, která přehledně rozebírá...

V dobrých rukou

 • Hošek, P. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 288
 • ISBN:

Záznam rozhlasových dialogů Petra Vaďury s doc. Pavlem Hoškem, Th. D ., vedoucím katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Jako religionista i jako křesťan přistupuje doc. Hošek k výkladům Písma s velkou pokorou. Jeho cílem je zprostředkovat...

Vnitřní světlo-Meditace jako čistá modlitba

 • Freeman, L. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 128
 • ISBN:

Kanadský benediktin Laurence Freeman je známým autorem řady knih o křesťanské meditaci, s níž má bohaté zkušenosti. Spolupodílel se na organizování křesťanského meditačního společenství v Montrealu, roku 1991 založil v Anglii Mezinárodní centrum světového...

Muži a ženy středověku

 • Goff, J. de /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 448
 • ISBN:

Žijící legenda světové medievistiky, francouzský historik Jacques Le Goff, připravil s týmem spolupracovníků působivou sbírku portrétů významných mužů a žen středověku. Králové a královny, světice a učenci, obchodníci a objevitelé, umělci a povstalci, kacíři a...

Valentin Weigel-Mystik / paracelsián / theosof 16. století

 • Žemla, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 496
 • ISBN:

Heterodoxní luteránský pastor V alentin Weigel (1533–1588) patří k vlivným, u nás však dosud nepříliš známým postavám německého myšlení ve století reformace. Jeho dílo v sobě spojuje dědictví pozdně středověké „německé mystiky“, novoplatónské tradice (v...

Mistr Eckhart a středověká mystika

 • Sokol, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 360
 • ISBN:

Výbor z textů velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodní studie Jana Sokola spolu s vysvětlujícími...

Politik dobré vůle-Život a dílo msgre Jana Šrámka

 • Trapl, M.; Konečný, K.; Marek, P. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 464
 • ISBN:

Jan Šrámek (1870–1956), v letech 1940–1945 předseda londýnské exilové vlády, patří mezi významné politiky českých a československých dějin. Kniha tří historiků, působících na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, sleduje dlouhý životní příběh...

Griselda

 • Boccacio, G. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 128
 • ISBN:

Vyprávění o Gualtierim a Griseldě, poslední příběh Dekameronu, je nejslavnější, nejkomentovanější, nejnapodobovanější a nejkontroverznější povídka Dekameronu. V nejrůznějších uměleckých formách byla mnohokrát samostatně a s úspěchem přeložena, převyprávěna,...

Kolaps neznamená konec

 • Tureček, T.; Bárta, M. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 144
 • ISBN:

Jsou kolapsy dávných civilizací jen zapomenutou stránkou v knize historie? Rozhovor s prof. Miroslavem Bártou, naším předním egyptologem, přináší zajímavé pohledy na tento fenomén. Nejnovější výzkumy celé řady vědních oborů totiž ukazují, že faktory, které vedly k...

Po cestách kamenitých-O životě, islámu a křesťanské víře

 • Kropáček, L.; Zikmund, M. T.; Paulas, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 272
 • ISBN:

Islamolog a afrikanista Luboš Kropáček se již desítky let věnuje putování po neschůdných cestách poznávání dějin a kultury islámského světa. Rozhovor, který s ním vedli dva zkušení novináři, sleduje nejprve životní příběh absolventa arabistiky, anglistiky a...

Gloria i gaudium-Česká písnička mezi kostelem a hospodou

 • Rut, P. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 240
 • ISBN:

V loňském roce vydal Vyšehrad obsáhlou antologii Přemysla Ruta Orchestrion v hlavě. Česká písnička mezi poezií a divadlem. „Rádi bychom,“ napsal tehdy editor v úvodu, „aby se tato antologie časem stala druhým dílem šířeji pojatého celku: aby byla doplněna o antologii...

Z historie piva

 • Zíbrt, Č. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 288
 • ISBN:

Po velmi pozitivním přijetí Veselých chvil v životě lidu českého přichází nakladatelství Vyšehrad s dalším „zíbrtovským“ projektem, jímž je výbor z textů tohoto významného etnologa na téma našeho národního nápoje – piva. Základ výboru tvoří Zíbrtova kniha...

Nové teologie Starého zákona a dějiny

 • Sláma, P. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 400
 • ISBN:

Od dob osvícenství je křesťanská B ible předmětem kritického zkoumání. Zatímco představitelé církví tuto kritiku zprvu spíše odmítali, snaží se ji biblisté na univerzitách zúročit kladně. V ýsledkem této snahy byl od konce 18. století nový žánr, nazvaný teologie...

Dějiny světa 4-Objevy a nové struktury. 1200 až 1800

 • Demel, W. ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 480
 • ISBN:

Nový svazek šestidílných Dějin světa nás opět přivádí trochu blíž současnosti. Nejen časově, ale především díky lepšímu porozumění základům naší doby samotné. První část knihy věnovaná „demografii, technice a hospodářství“ se soustředí na rozvoj...

Vexilla Regis-Výbor z latinské duchovní poezie

 • /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 168
 • ISBN:

Latinské duchovní hymny a další texty patří k pokladnici evropské slovesné kultury. Vznikaly v církevním prostředí od pozdní antiky do vrcholného středověku a shrnují hutnou a poeticky vytříbenou formou základní prvky křesťanské věrouky. Dodnes jsou živé v...

Novozákonní apokryfy III. / Proroctví a apokalypsy

 • /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 560
 • ISBN: 9788074292859

Zatímco v bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumentují posun duchovního klimatu v prvních staletích...

Duchovní život jako cesta

 • Nouwen, H. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 168
 • ISBN: 978-80-7429-303-0

Henri Nouwen není českému čtenáři postavou neznámou. Vlivný autor duchovní literatury, spojující osobní zkušenosti s nejhlubšími myšlenkami křesťanství i jiných spirituálních a náboženských tradic, v knize Duchovní život jako cesta ukazuje tři fáze pohybu...

Filosofie utěšitelkou

 • Boëthius /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 208
 • ISBN: 978-80-7429-302-3

Slavný text z konce antiky, který jeho autor, platónský filosof, křesťan a „poslední Říman“ sepsal v žaláři císaře Theodoricha, kde čekal na smrt, již mu vynesly pomluvy od nepřátel. V podmanivých dialozích zaznívají nejhlubší filosofické a životní otázky, na...

Rozdělení Československa 1989-1992

 • Rychlík, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 432
 • ISBN: 978-80-7429-296-5

Historik Jan Rychlík, profesor českých, slovenských a československých dějin na U niverzitě Karlově, vyučující řadu let také na U niverzite Mateja Bela v T rnavě, byl v době rozpadu Československa poradcem tehdejšího předsedy české vlády Petra Pitharta a dramatická...

Svatí církevního roku

 • Heyduk, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 240
 • ISBN: 978-80-7429-293-4

Skoro každý den v roce je zasvěcen některému ze světců či i několika z nich. S jejich jmény se setkáváme na stránkách kalendářů, mnohá z nich nám dokonce připomínají sochy či obrazy, ale o velké většině nevíme vlastně vůbec nic. Praktická příručka stručných...

Kristiánova legenda / Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily

 • /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 176
 • ISBN: 978-80-7429-291-0

Autor této zakladatelské památky, mnich Kristián z rodu Slavníkovců, ji připisuje ve svém prologu svému synovci, druhému biskupu pražskému Vojtěchovi. To znamená, že psal své dílo v posledním desetiletí 10. století a že je to tedy nejstarší historický spis českého...

V co věřím

 • Hans Küng /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 248
 • ISBN: 978-80-7429-250-7

„A můžete mi teď upřímně povědět, v co vy osobně věříte?“ Taková nebo podobná otázka byla Hansi Küngovi, jak sám říká, během jeho dlouholetého teologického působení položena nesčetněkrát a v této knize na ni chce čtenářům odpovědět. V deseti rozsáhlých...

Moderní průvodce křesťanstvím

 • Peter Pawlowsky, Susanne Heine /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 192
 • ISBN: 978-80-7429-249-1

Základní poznatky a problémy nejrozšířenějšího náboženství světa.

Bible a moderní kritika / Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize

 • Tomáš Petráček /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 352
 • ISBN: 978-80-7429-248-4

V roce 1904 vydal jezuitský generál Luis Martin varování před novou herezí při výkladu Bible, kterou nazývá „historická metoda“. Tento postoj záhy potvrdily nejvyšší církevní autority. O téměř devadesát let později Papežská biblická komise vydává dokument, ve...

Má to smysl

 • Petr Pokorný /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 328
 • ISBN: 978-80-7429-247-7

Petr Pokorný patří k našim nejznámějším biblistům. Vydal mnoho odborných publikací a zapsal se do srdcí celé řady svých žáků. Řadů let však také spolupracuje s Českým rozhlasem 3 Vltava, pro který připravuje čas od času nedělní Ranní slovo. Nejprve s etrem...

Michelangelo / Nepokojný život

 • Antonio Forcellino /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 320
 • ISBN: 978-80-7429-244-6

Miroslav Tyrš / Sokol, myslitel, výtvarný kritik

 • Robert Sak /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 336
 • ISBN: 978-80-7429-239-2

Životopis jednoho ze zakladatelů Sokola, Miroslava Tyrše, představitele ,,věčně mladé" generace osobností české kultury a společnosti 50. let 19. století.

Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře

 • Navrátilová, A. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 424
 • ISBN: 978-80-7429-238-5

Zabývá se milostnými vztahy zachovanými v paměti kultury tradičního, převážně vesnického prostředí. Na základě širokého pramenného materiálu z 19. a počátku 20. věku z území Čech, Moravy a Slezska dokládá, jak tyto vztahy prolínaly životem v představách,...

Legenda Aurea

 • Voragine, J. de /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 448
 • ISBN: 978-80-7429-237-8

,,Zlatou legendu“ složil nejspíše koncem padesátých let 13. století dominikánský mnich a pozdější janovský arcibiskup Jakub de Voragine. Díky jeho vypravěčskému nadání přiblížil v poutavých příbězích život a zázračné skutky svatých mnoha čtenářům....

Příběhy raně křesťanských mučedníků II. / Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století

 • Petr Kitzler ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 400
 • ISBN: 978-80-7429-187-6

Do druhého dílu byly vybrány texty sepsané až po vítězství křesťanství v římské říši na počátku 4. století, které dobře dokumentují další vývoj hagiografické literatury a zohledňují žánrové a ideové rozrůznění pozdější mučednické literatury na prahu...

Attila / Hunové, Řím a Evropa

 • Bednaříková, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 344
 • ISBN: 978-80-7429-169-2

Příchodem Hunů do Evropy ve 2. polovině 4. století po Kr. vyvrcholilo tzv. velké stěhování národů. Noví nájezdníci, vynikající jízdní lukostřelci, si začali podmaňovat „barbarský“ svět od Černomoří a dolního Podunají až k hornímu Dunaji. Nová kniha autorky...

Češi a Slováci ve 20. století / Spolupráce a konflikty 1914-1992

 • Rychlík, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 688
 • ISBN: 978-80-7429-133-3

Československo, stát, v němž většina obyvatel dnešní České republiky prožila většinu svého života, patří dnes již do historie. Vztahy mezi dvěma národy, které se na víc než sedm desetiletí sešly v tomto státě jako ve svém domově, ale zůstávají živé a blízké....

O náboženství

 • Schleiermacher, F. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 192
 • ISBN: 978-80-7021-849-5

Základní dílo významného náboženského myslitele.

Můžeš-li udělat radost, musíš

 • Koubská, L.; Stránský, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 120
 • ISBN:

Knižní rozhovor s autorem Zdivočelé země o literatuře, životě a hledání pravdy.

O co šlo?-Články a studie z let 1965–2011

 • Sousedík, St. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 208
 • ISBN:

Studie českého filosofa věnované např. Janu Husovi, J. A. Komenskému, T. G. Masarykovi, Z. Kalistovi, J. Patočkovi i dalším postavám a té­matům českých kulturních dějin.

Skoncovat s krizí

 • Krugman, P. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 200
 • ISBN:

Nejnovější kniha nositele Nobelovy ceny za ekonomii, která se na knižních pultech Ameriky objevila koncem dubna 2012!

Svobodný řád-Úvod do umění si vládnout

 • Rychetník, L. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 128
 • ISBN:

Aktuální příspěvek k diskusi o odpovědném občanství

Dějiny světa 1- Od počátku do roku 1200 př. Kr.

 • Jockenhövel, A. ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 480
 • ISBN:

První svazek šestidílné edice zpracovává nej­starší dějiny v širokém geografickém záběru od Afriky přes Evropu a Asii až po Ameriku. Editorem svazku je emeritní profesor arche­ologie na univerzitě v Münsteru Albrecht Jockenhövel. Úvodní kapitoly sledují fyzický a...

Dějiny světa 2- Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr.

 • Schmidt‑Glintzer, H.; Lehmann, G. A. ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 480
 • ISBN:

Druhý svazek šestidílné řady Dějin světa se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku – Středomoří a Blízký východ, a čínskou civilizaci Dálného východu. Tato dvě centra světových dějin se vyvíjela do velké míry nezávisle, a jejich vliv...

Diskrétní zóna

 • Rychetský, P.; Němeček, T. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2012
 • stran: 272
 • ISBN:

Pavel Rychetský, stávající předseda Ústavního soudu, někdejší generální prokurátor České republiky, místopředseda federální a později i české vlády pro legislativu a senátor patří k nejrespektovanějším osobnostem na naší politické scéně. V rozhovoru, který s...

Klasické židovství / Kultura a historie rabínské doby

 • Günter Stemberger /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 240
 • ISBN: 978-80-7429-185-2

Nový titul proslulého rakouského profesora Stembergera představuje přínosný příspěvek do debaty o judaismu.

Všechno dopadne jinak / O minulosti, přítomnosti a především o pravděpodobné budoucnosti

 • František Koukolík, Libuše Koubská /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 128
 • ISBN: 978-80-7429-176-0

Neuropatologa MUDr. Františka Koukolíka jistě není nutno představovat. Skoro třicet let je primářem patologie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Jeho život je v zajetí vědy, která ho okouzluje, vzrušuje a stále překvapuje. Svoje vědecké poznatky přiblížil čtenářům...

Vojta Náprstek / Vlastenec, sběratel a mecenáš

 • Milena Secká /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 304
 • ISBN: 978-80-7429-173-9

Kniha vychází ve spolupráci s Náprstkovým muzeem.

Johann Sebastian Bach

 • Christoph Wolff /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 544
 • ISBN: 978-80-7429-171-5

Dějiny tajných služeb / Od faraonů k CIA

 • Wolfgang Krieger /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 328
 • ISBN: 978-80-7429-170-8

Václav, kníže Čechů

 • Petr Charvát /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 200
 • ISBN: 978-80-7429-168-5

Kdo byl kníže Václav, kterého ctíme jako světce? Jak vypadal jeho život veřejný i soukromý, co můžeme povědět o jeho hodnotovém žebříčku a vládní strategii? Na některé z těchto otázek se pokouší odpovědět nová kniha věnovaná životu a skutkům knížete Václava...

Vánoční zpívání a muzicírování-České a evropské vánoční zpěvy

 • Churáček, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 80
 • ISBN: 978-80-7429-166-1

Muzikant, skladatel, varhaník Jiří Churáček sestavil zpěvník třiceti českých i zahraničních známých i méně známých vánočních písní. Všechny písně jsou uvedeny v jednoduchých aranžích pro domácí muzicírování i veřejné provozování. Patnáct z nich je převzato...

Rukopisy z Nag Hammádí 3

 • Oerter Wolf B. ed. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 232
 • ISBN: 978-80-7429-142-5

Jak už se čtenáři mohli dozvědět z předešlých svazků „Rukopisů z Nag Hammádí“, byly v prosinci 1945 v blízkosti vesnice Nag Hammádí v horním Egyptě objeveny papyrové kodexy obsahující (jak dnes víme)52 koptsky psaných spisů. Třetí svazek řady přináší...

Na počátku všech věcí / Přírodní vědy a náboženství

 • Hans Küng /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 224
 • ISBN: 978-80-7429-141-8

Autor se v této knize vydává na samé hranice lidského poznání a ve světle náboženství a moderní vědy se snaží najít odpovědi na otázky staré jako lidstvo samo. Z hlediska nejnovějších vědeckých poznatků zejména v astrofyzice a evoluční biologii, ale též...

Utilitarismus

 • John Stuart Mill /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 184
 • ISBN: 978-80-7429-140-1

Pod vlivem svého otce si již v raném mládí osvojil širokou znalost filosofie, historie a jazyků, záhy se začal angažovat ve veřejném životě. Ve svém nevelkém dílku z roku 1861, jehož první český překlad předkládáme v tomto svazku, navazuje zvláště na myšlenky...

Knížka pravdy / Filosofie - mystika - imaginace po Eckhartovi

 • Jindřich Suso /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 160
 • ISBN: 978-80-7429-137-1

Jindřich Suso (+1366) patří k nejvýznamnějším pokračovatelům středověkého filosofa a kazatele Mistra Eckharta. Jeho Knížka pravdy je ve své stručnosti pronikavou obhajobou Eckhartových myšlenek odsouzených papežskou bulou z r. 1329, třebaže jméno slavného dominikána...

Bůh vždycky zatřese stavbou

 • Sylva Fischerová, Karel Floss /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 272
 • ISBN: 978-80-7429-136-4

Rozhovor Sylvy Fischerové s Karlem Flossem

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít