Spřízněná nakladatelství  Vyšehrad

Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře

Večerková, E. /Vyšehrad/

Publikace podává ucelený etnologický a kulturně historický pohled na lidové obyčeje a slavnosti v českých zemích, vázané na roční období a data v kalendáři. Výroční obyčeje jsou mnohovrstevnaté kulturní jevy dlouhého trvání. Výrazně je proměnilo křesťanství,...

338,- Kč 398,- Kč

Úvod do biblické hermeneutiky-Cesty k pochopení textu

Oeming, M. /Vyšehrad/

Německý teolog Manfred Oeming se ve svém Úvodu do biblické hermeneutiky pokouší podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického oddílu Starého zákona a jeden zákona...

253,- Kč 298,- Kč

Člověk jako osoba-Filosofická antropologie

Sokol, J. /Vyšehrad/

Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze. Sestává ze tří částí, které se liší hlediskem i metodou. První část...

253,- Kč 298,- Kč

Jan Fridrich z Valdštejna-Arcibiskup a mecenáš doby baroka

Havlík, J. M. /Vyšehrad/

Arcibiskup Jan Fridrich (Bedřich) z Valdštejna (1642–1694) patří k významným postavám českých dějin 17. století. Ve 2. polovině století představoval právě on nejvyšší autoritu českého duchovenstva – organizoval průběh rekatolizace, mimo jiné prostřednictvím...

279,- Kč 328,- Kč

Chalífa a Západ-O kořenech terorismu a pokrytectví Západu

Cardini, F. /Vyšehrad/

Italský historik Franco Cardini, známý i českým čtenářům (ve Vyšehradu vyšla jeho monografie o svatém Františkovi z Assisi) se v řadě svých textů publikovaných na blogu zamýšlí nad nejpalčivějšími problémy dneška, jako je vzestup Islámského státu a jeho vůdce,...

194,- Kč 228,- Kč

Kniha Ester

/Vyšehrad/

Starozákonní kniha Ester, vyprávějící o Židu Mordechajovi a jeho neteři Ester, která se stane manželkou perského krále a zabrání pogromu svého lidu, se dochovala ve třech verzích: hebrejské a dvou řeckých. Každá z dochovaných řeckých verzí (verze septuagintní i...

193,- Kč 228,- Kč

A učil je v podobenstvích-Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry

Imbach, J. /Vyšehrad/

Literární útvar podobenství měl dlouholetou tradici už v hebrejském starozákonním písemnictví. Znalci zákona jej užívali pro názorné objasnění své nauky. Jinak tomu však bylo u Ježíše. Podobenství jsou u něho bezprostřední součástí jeho poselství. Oslovuje jimi...

211,- Kč 248,- Kč

Nebroušený diamant-Třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer

Svoboda, R. /Vyšehrad/

Publikace je věnována životu a dílu Josefa Ondřeje Lindauera (1784-1850), který byl v letech 1846-1850 třetím českobudějovickým biskupem. Navazuje tak na řadu odborných monografií a studií věnovaných jeho předchůdcům Janu Prokopu Schaaffgotschovi a Arnoštu Konstantinu...

168,- Kč 198,- Kč

Nedělňátko aneb s Cimrmanem v zádech

Čepelka, M.; Palán, A. /Vyšehrad/

Jako by mu nestačil smích, který s kolegy z Divadla Járy Cimrmana vyvolává u několika generací diváků. Jeho role hraběte von Zeppelin, princů Jasoně a Drsoně či praktikanta Hlaváčka, nemluvě o četných ženských postavách, jsou bez nadsázky kultovní. Miloň Čepelka...

228,- Kč 268,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku