Spřízněná nakladatelství  Vyšehrad

Města, která utvářela starověký svět

Norwich, J. J. /Vyšehrad/

Babylón, Memfis, Trója, Jeruzalém, Atény, Pompeje, Kartágo… měst, která se nesmazatelně zapsala do dějin lidstva, je dlouhá řada, a každé z nich má svůj jedinečný příběh a charakter. V knize, ke které britský historik, spisovatel a dokumentarista John Julius Norwich...

508,- Kč 598,- Kč

Etika-Základní otázky života

Huber, W. /Vyšehrad/

Renomovaný německý evangelický teolog vychází ve svém shrnutí etiky od situací a problémů každodenního života. Postupně se věnuje dvaceti základním etickým tématům, od otázek spojených s početím a ochranou lidského života přes oblasti, jako jsou partnerské vztahy,...

279,- Kč 328,- Kč

Tady vaše fatwa neplatí-Příběhy lidí z islámského světa bojujících proti fundamentalismu a násilí

Bennoune, K. /Vyšehrad/

Islamistický extremismus je dnes oprávněně vnímán jako vážné ohrožení pro Evropu a západní svět. Málokdy se ale připomíná, že drtivá většina obětí islamistů jsou muslimové a lidé ze zemí s muslimskou většinou. Od subsaharské Afriky přes země Středního východu...

296,- Kč 348,- Kč

Ticho a hluboký klid-Křesťanská meditace na každý den

Main, J. /Vyšehrad, Karmelitánské nakl./

Tisíce lidí na celém světě obohatily svůj duchovní život o každodenní praxi křesťanské meditace a tiché modlitby, jak jí učil benediktinský mnich John Main. Jeho učení čerpá ze starobylé biblické tradice, z hinduistických upanišad i moudrosti raně křesťanských...

211,- Kč 248,- Kč

Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře

Večerková, E. /Vyšehrad/

Publikace podává ucelený etnologický a kulturně historický pohled na lidové obyčeje a slavnosti v českých zemích, vázané na roční období a data v kalendáři. Výroční obyčeje jsou mnohovrstevnaté kulturní jevy dlouhého trvání. Výrazně je proměnilo křesťanství,...

338,- Kč 398,- Kč

Úvod do biblické hermeneutiky-Cesty k pochopení textu

Oeming, M. /Vyšehrad/

Německý teolog Manfred Oeming se ve svém Úvodu do biblické hermeneutiky pokouší podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického oddílu Starého zákona a jeden zákona...

253,- Kč 298,- Kč

Člověk jako osoba-Filosofická antropologie

Sokol, J. /Vyšehrad/

Předkládaná kniha je souhrnem úvah k tématu filosofické antropologie, jež autor původně přednesl v rámci přednáškových kurzů pro budoucí učitele a vychovatele na Karlově univerzitě v Praze. Sestává ze tří částí, které se liší hlediskem i metodou. První část...

253,- Kč 298,- Kč

Jan Fridrich z Valdštejna-Arcibiskup a mecenáš doby baroka

Havlík, J. M. /Vyšehrad/

Arcibiskup Jan Fridrich (Bedřich) z Valdštejna (1642–1694) patří k významným postavám českých dějin 17. století. Ve 2. polovině století představoval právě on nejvyšší autoritu českého duchovenstva – organizoval průběh rekatolizace, mimo jiné prostřednictvím...

279,- Kč 328,- Kč

Chalífa a Západ-O kořenech terorismu a pokrytectví Západu

Cardini, F. /Vyšehrad/

Italský historik Franco Cardini, známý i českým čtenářům (ve Vyšehradu vyšla jeho monografie o svatém Františkovi z Assisi) se v řadě svých textů publikovaných na blogu zamýšlí nad nejpalčivějšími problémy dneška, jako je vzestup Islámského státu a jeho vůdce,...

194,- Kč 228,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku