zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Inspirace a pravda Písma svatého-Slovo, které pochází od boha a mluví o Bohu pro spásu světa

 • Papežská biblická komise /Karmelitánské nakl./
 • rok vydání: 25015
 • stran: 200
 • ISBN:

Podle víry církve jsou všechny spisy Písma svatého inspirovány, mají za autora Boha, který použil k jejich sepsání lidi, jež si sám vyvolil. Z důvodu své božské inspirace sdělují tyto knihy pravdu. Veškerá jejich hodnota pro život a poslání církve závisí na jejich...

Žalmy 76 - 100-Komentár k Starému zákonu 6

 • Hroboň, B. /Dobrá kniha/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 660
 • ISBN: 978-80-8191-135-4

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu...

Píseň písní - tisíc barev lásky

 • /Porta libri/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 142
 • ISBN: 978-80-8156-094-1

Budete-li mít doma jenom jednu knihu poezie, měla by to být Píseň písní, zvaná Píseň Šalamounova. Její verše přesahují hranice poetiky a v dějinách se staly útěchou a povzbuzením pro lidi v těžkých situacích. Pro ty, kdo naopak prožívají radost a životní štěstí,...

Evangelium podle Lukáše

 • Mareček, Petr /ČBS/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 768
 • ISBN: 978-80-7545-065-4

Na více než sedmi stech stranách předkládá doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., výklad Lukášova evangelia, které je svým rozsahem nejdelší knihou Nového zákona. Lukášovo evangelium je napsáno kultivovanou řečtinou a k jeho hlavním teologickým tématům náleží schéma...

„Historické“ knihy Starého zákona

 • Větrovec, P. /Pavel Mervart/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 210
 • ISBN: 978-80-7465-305-6

„Historické“ knihy Starého zákona kanonicky i obsahově navazují na první část Písma – Zákon, který je zapsán v pěti knihách Mojžíšových. Společným rysem těchto knih je existence lidu smlouvy, ať už jde o celého Izraele nebo později jen o Judu, jako národa ve...

Novozákonní teologie a hledání její závažnosti

 • Hatina, T. R. /Karolinum/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 290
 • ISBN: 978-80-246-3201-8

Teologie Nového zákona vyvolává řadu otázek, a to nejen v rámci vlastního oboru, ale i ve vztahu k jiným oblastem, jako je historie, literární kritika, sociologie, psychologie, historie, politika, filozofie a religionistika. Hlavní otázka se ale týká aktuálnosti dva tisíce let...

Marek-Evangelium Ježíše Krista syna Božího

 • Knight, G. R. /Advent-Orion/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 280
 • ISBN:

George R. Knight v tomto komentáři k Evangeliu podle Marka přibližuje tehdejší svět, odhaluje tajemství o Ježíši, která dokážou obohatit hledající mysl a přinést požehnání otevřenému srdci.Z hlediska dějin křesťanství je Markovo evangelium jedinečné. Hned...

Radost z Bible-Cesty k hlubšímu porozumění sv. Písmu

 • Imbach, J. /Vyšehrad/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 240
 • ISBN:

O Bibli řekl americký spisovatel William Faulkner, že je to „kniha lidského rodu“. Vystihl tak význam slovesného odkazu, který po tisíciletí promlouvá k lidem na celém světě. Přestože se v Bibli stále mluví o Bohu, děje se tak vždy v rozhovoru s člověkem. Ať tuto knihu...

Žena v bibli

 • Roubalová, M.; Kubíková, J.; Butta, T. /CČSH/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 64
 • ISBN:

Texty-výklady-kázání

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít