Attention
Kompletní výpis produktů byl vzhledem k velkému počtu položek omezen na 200 záznamů
zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Církev zpívající

 • Ladislav Moravetz
 • rok vydání: 2018
 • stran: 80
 • ISBN: 978-80-7017-266-7

Celocírkevní kantor Ladislav Moravetz připravil k stoletému výročí založení ČCE publikaci o hudbě v církvi. Po stručném hymnologickém přehledu seznamuje čtenáře s protagonisty církevní hudby, pojednává mj. o semináři církevní hudby Evangelické akademie, o pravidlech...

Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea

 • Martin Wernisch
 • rok vydání: 2018
 • stran: 292
 • ISBN: 978-80-7017-262-9

Nynější léta s sebou jedno za druhým přinášejí okrouhlá výročí, významná pro česká, ale zčásti také ostatní evropská, ano světová evangelická společenství. V souvislosti s nimi vznikly též historické studie, shromážděné v této knize. Navazujíce jedna na druhou...

Ex archivis ecclesiae II

 • Adéla Šmilauerová (ed.)
 • rok vydání: 2018
 • stran: 200
 • ISBN: 978-80-7017-260-5

V prosinci 2018 uplyne sto let od ustanovení Českobratrské církve evangelické, uskutečněné v emočně vypjaté době. Představitelé tehdejší Československé republiky řešili problémy a otázky, spojené se vznikem republiky. Radost z konce války i jistý pocit...

Theologia crucis

 • Amedeo Molnár
 • rok vydání: 2018
 • stran: 212
 • ISBN: 978-80-7017-258-2

Theologia crucis byla prof. Amedeo Molnárovi „centrální otázkou teologického přístupu k věcem a lidem“. Když 18. května 1989 zval těmito slovy studenty Komenského evangelické teologické fakulty v Praze na zatím jen chystanou přednáškovou řadu, netušil ještě, že...

Mága

 • Jana Bauerová a Františka Jirousová
 • rok vydání: 2018
 • stran: 416
 • ISBN: 978-80-7017-257-5

Ústředním tématem Mágy je básník Ivan Martin Jirous. Kniha je neobvyklou kombinací deníkových zápisků dvou lidí: Jirousovy dcery Františky a její kamarádky Jany Bauerové. Záznamy zachycují období let 1997–2011 a zaznamenávají události z Prostředního Vydří, ale i...

Ať žije společnost

 • Lenka Marečková
 • rok vydání: 2018
 • stran: 144
 • ISBN: 978-80-7017-256-8

Tři básnické sbírky zařazené do tohoto svazku představují to podstatné z literárního díla Lenky Marečkové z 80. let. Podoba, v jaké nyní vycházejí sbírky Ať žije společnost (1982-83), Mrtvej underground (1986 v „edici kamna“; ve své pozdější, kratší variantě...

Příběhy víry

 • kol.
 • rok vydání: 2018
 • stran: 260
 • ISBN: 978-80-7017-255-1

Příběhy, které se staly, které zasáhly do života jednotlivých lidí, rodin, církve, obcí. Příběhy, které někdo prožil na vlastní kůži. Nebo o nich slyšel vyprávět. Příběhy, které zdánlivě nejsou tak podstatné, aby někdo usiloval o jejich sepsání. Příběhy,...

Pane, ke komu bychom šli? (21 kázání)

 • Jan Štefan
 • rok vydání: 2018
 • stran: 192
 • ISBN: 978-80-7017-254-4

Texty erudované, svěží, vtipné, dialektické bez sebevědomého patosu – tato sbírka kázání odráží věrně osobnost Jana Štefana, profesora teologické fakulty a studentského faráře. Nejste bohoslovci? Nezažili jste profesora Štefana „v akci“? Tato knížka vám pomůže...

Neboj se vrátit domů

 • Marie Svatošová - Aleš Palán
 • rok vydání: 2018
 • stran: 270
 • ISBN: 978-80-7017-249-0

Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanázie, ale naopak respektovat jejich život až do přirozeného konce a být jim nablízku? Nejen o těchto věcech...

Jan Jeník /1748–1827/ český kazatel v Berlíně

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2018
 • stran: 240
 • ISBN: 978-80-7017-247-6

Jan Jeník (1748–1827) byl svérázným, pietistickým kazatelem luterského exulantského sboru v Berlíně. Sloužil se stejnou horlivostí jak Čechům, tak Němcům. Vynikal neochvějnou biblickou vírou, pokorou a skromností. Na srdci mu leželi chudí a opuštění, ale vážili si...

Jubilate

 • Ladislav Moravetz (ed.)
 • rok vydání: 2018
 • stran: 56
 • ISBN: 978-80-7017-246-9

Jubilate – tímto slovem začíná tzv. žalm k díkůvzdání (Ž 100), který v Českém ekumenickém překladu bible začíná slovy: „Hlahol Hospodinu, celá země!“ Je to výstižný název pro sbírku sborových zpěvů, kterou vydáváme v jubilejním roce 2018, kdy si...

O kolonistech v exulantské kolonii Friedrichův Hradec v pruském Slezsku

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2017
 • stran: 256
 • ISBN: 978-80-7017-245-2

O historii exulantské kolonie Friedrichův Hradec (založené v roce 1752 v krašejovském lese) už historička Edita Štěříková v různých souvislostech psala, např. v dnes již rozebrané monografii Pozváni do Slezska . Podnětem ke vzniku této drobnější monografie bylo...

V tichu a skrytu. Fedor Krch, pedagog a člověk (1881–1973)

 • Eliška Vlasáková
 • rok vydání: 2017
 • stran: 322
 • ISBN: 978-80-7017-244-5

Ferdinand Krch (1981–1973) patří mezi nejvýraznější české učitele‑pokusníky, obětavé pedagogy, kteří se snažili zlepšit výukové podmínky na školách. Po násilně ukončeném bezprecedentním experimentu, jímž byl „jeho“ Dům dětství pro válečné sirotky, se...

Advent

 • Gunnar Gunnarsson
 • rok vydání: 2017
 • stran: 96
 • ISBN: 978-80-7017-239-1

Novela Advent Islanďana Gunnara Gunnarssona (1889–1975) je malá perla světové literatury. Prostý, a přesto velkolepý příběh o shánění ovcí na zimu, tohoto každoročního rituálu hlavního hrdiny, vychází z autentického vyprávění místního farmáře Benedikta...

O bouřce, Bibli a Martinu Lutherovi

 • Lydie Férová – Ondřej Macek – Lenka Ridzoňová
 • rok vydání: 2017
 • stran: 84
 • ISBN: 978-80-7017-238-4

Leželo mi na stole několik knížek o Lutherovi. Většinou je na obálce některý z jeho portrétů, které namaloval wittenberský malíř Lucas Cranach: trochu tlustý pán s dvěma bradami, hnědýma očima, celý v černém, s čepicí na hlavě. Moje děti se ptaly, kdo to je. Zkoušel...

Menší a Větší katechismus

 • Martin Luther
 • rok vydání: 2017
 • stran: 248
 • ISBN: 978-80-7017-237-7

Základní Lutherovy katechetické texty. Vychází jako druhý lutherský svazek připomínající letošní výročí 500 let od počátku evropské reformace. K tomu se přidává ještě jedna hanebná nepravost a skrytá zlá choroba, a sice sebejistota a omrzelost. Mnozí si totiž...

Martin Luther: Uvedení do života, díla a odkazu

 • Albrecht Beutel
 • rok vydání: 2017
 • stran: 184
 • ISBN: 978-80-7017-236-0

Jaký byl Martin Luther člověk a jak se stal reformátorem? Jak žil, studoval a pracoval? Kdo byl s ním a kdo byl proti němu? Co všechno tu hrálo roli? Kteří lidé v tom byli důležití? Jaké zápasy se v 16. století vedly a jak dopadly? Publikace německého teologa a...

Bůh je rozpálená pec plná lásky

 • Ondřej Macek (ed.)
 • rok vydání: 2017
 • stran: 120
 • ISBN: 978-80-7017-235-3

Editor svazku Ondřej Macek sestavil slovníček pojmů Lutherovy teologie, které provedou čtenáře zásadními důrazy Lutherova svěžího myšlení. Vychází jako první lutherský svazek připomínající letošní výročí 500 let od počátku evropské reformace.

Procesuální teologie: příručka pro rozpačité

 • Bruce Epperly
 • rok vydání: 2016
 • stran: 320
 • ISBN: 978-90-7017-233-9

Epperlyho uvedení do procesuální teologie přichází k českým čtenářům jako vůbec první obsáhlý text, který se tomuto teologickému směru věnuje. Uvádí do světa procesuálního myšlení, objasňuje jeho pojmosloví a vybízí k imaginativnímu přemýšlení. Kniha je...

POETICKO-KRITICKÝ KATECHISMUS Meditace o víře a rozumu

 • Gerd Theissen
 • rok vydání: 2016
 • stran: 464
 • ISBN: 978-80-7017-234-6

Vzrušeně očekáváná novinka konce roku. Tento katechismus je pokusem o shrnutí křesťanské víry do meditativních textů, které zvou čtenáře ke kontemplaci. Chce podnítit k přemýšlení o základních a mezních otázkách života. Stejně jako klasický katechismus je...

Svatý Jan Hus

 • Ota Halama
 • rok vydání: 2015
 • stran: 192
 • ISBN: 978-80-7017-230-8

Práce Svatý Jan Hus stručně představuje dvousetletou úctu, kterou po svém upálení požíval mistr Jan Hus jako mučedník a světec v českých zemích. Vedle laického kalicha to byla totiž právě husovská úcta, která spoluvytvářela identitu husity, utrakvisty, českého...

O chůzi v ledu

 • Werner Herzog
 • rok vydání: 2015
 • stran: 96
 • ISBN: 978-80-7017-227-8

V listopadu roku 1974 vyráží filmový režisér Werner Herzog (1942) na pochod z Mnichova do Paříže, kde se rozstonala filmová historička Lotte Eisnerová – když dojde do Paříže pěšky, bude její život zachráněn. Chůze se pro něj stává existenciální zkušeností, v níž...

Bělidlo

 • Tarjei Vesaas
 • rok vydání: 2015
 • stran: 192
 • ISBN: 978-80-7017-224-7

Norský spisovatel Tarjei Vesaas (1897–1970) byl jedním z ústředních představitelů norské literatury 20. století. Román Bělidlo (1946) patří k jeho zralým prózám, vystavěným na půdorysu jednoduchého realistického příběhu, který je prostoupen symbolickými významy a...

Knihy kacířů se mají číst

 • Mistr Jan Hus
 • rok vydání: 2015
 • stran: 96
 • ISBN: 978-80-7017-223-0

Hlásil se Jan Hus vědomě k tradici kacířských buřičů, jak se zdá napovídat titul této knížky? Anebo je skutečnost, jež vysvítá z jejího textu, nejen složitější, ale také sympatičtější? Z latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným slovem opatřil...

Zlaté hodinky a jiné povídky

 • John McGahern
 • rok vydání: 2015
 • stran: 296
 • ISBN: 978-80-7017-222-3

Výbor Zlaté hodinky a jiné povídky představuje to nejlepší z povídkářské tvorby Johna McGaherna (1934–2006), který je již dnes považován za jednoho z klasiků jak irské, tak světové literatury. V mistrných prózách – z nichž česky vyšel hlavně román Mezi ženami...

Provázky víry / Jubilejní postila 2015

 • Kol. autorů
 • rok vydání: 2015
 • stran: 432
 • ISBN: 978-80-7017-221-6

Kniha, která se vám nyní dostává do rukou, je mimo jiné pokusem znovu vydat svědectví, jak se v naší době pokoušíme otvírat Písmo a tím i dveře ke Slovu, které je život. Své způsoby četby v Písmu zde k inspiraci nabídli kazatelé a kazatelky Českobratrské církve...

VÍCE SLUŠÍ POSLOUCHATI BOHA NEŽ LIDÍ / Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2015
 • stran: 368
 • ISBN: 978-80-7017-220-9

V letošním roce vzpomínáme nejen 600. výročí upálení mistra Jana Husa, nýbrž i 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. Jak ukazuje nová práce badatelky Edity Štěříkové, obě výročí, ač jsou od sebe vzdálena pět set třicet let, mají přímou historickou...

Omlouvám se za svou nepřítomnost / Dopisy z Ruzyně 1981–1982

 • Jiřina Šiklová
 • rok vydání: 2015
 • stran: 246
 • ISBN: 978-80-7017-219-3

V dopisech psaných po svém zatčení za podvracení republiky v květnu 1981 se Jiřina Šiklová obrací především ke svým dětem a mamince či dlouholetému příteli Milanu Machovcovi a zprostředkovaně též k dalším blízkým. Činorodost, humor a zájem o druhé, jež jsou jí...

H. U. S. (Hus úplně světovej)

 • Klára Smolíková
 • rok vydání: 2015
 • stran: 208
 • ISBN: 978-80-7017-218-6

Zkušená autorka popularizačních naučných knih pro děti Klára Smolíková zpracovala aktuální dějepisné poznatky o Janu Husovi formou napínavého příběhu, určeného čtenářům kolem třinácti let. Jeho protagonistou není Jan Hus, ale gymnazista Petr, který má o Husovi...

Biblická dějeprava

 • Viktor Hájek, Miloslav Hájek
 • rok vydání: 2015
 • stran: 240
 • ISBN: 978-80-7017-215-5

Dostáváte do rukou publikaci, která mnoho pamatuje. Pamatuje dokonce už i naše dětské ruce, které po ní svým časem sahaly, aby otevíraly cestu připravenou někdejšími faráři a představiteli Českobratrské církve evangelické, Viktorem a Miloslavem Hájkovými. Pokusili se...

Eugenikové / Eugenic Minds

 • Xénia Hoffmeisterová – Michal Plzák
 • rok vydání: 2015
 • stran: 78
 • ISBN: 978-80-7017-214-8

Obrazy k dokumentárnímu filmu Eugeniové. Průvodní text napsal Michal Plzák.

AMICA SPONSA MATER (bible v čase reformace)

 • Ota Halama (ed.)
 • rok vydání: 2014
 • stran: 346
 • ISBN: 978-80-7017213-1

Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kralické Bible (1613–2013) pokusilo napříč náboženským spektrem i historickými obory přehlédnout dějiny biblického překladu v českých zemích. Formou kolektivního díla pak představit...

Jakub Špaňhel

 • Jakub Špaňhel
 • rok vydání: 2014
 • stran: 112
 • ISBN: 978-80-7017-211-7

Kniha českého současného malíře Jakuba Špaňhela představuje především několik ucelených cyklů z posledních let: obrazy kostelů, obrazy velmi osobitě inspirované dílem Bohuslava Reynka, klíčový cyklus lustrů i ukázku ze slavného cyklu benzínových pump. Textem knihu...

Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století /Obrazy ze života/

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2014
 • stran: 536
 • ISBN: 978-80-7017-210-0

Pro 18. století bylo postavení žen v obnovené Jednotě bratrské neobyčejně emancipované, což budilo ve své době nedůvěřivou pozornost. Dnes je tato skutečnost hodnocena naopak kladně a je předmětem historických pojednání. Nová kniha historičky Edity Štěříkové...

Rukojmí

 • Ivan Štrpka
 • rok vydání: 2014
 • stran: 216
 • ISBN: 978-80-7017-209-4

Prózu Rukojmí inspiroval autorův přítel a spolupracovník z tvůrčí dvojice Štrpka–Ursiny. Román o Dežově a vypravěčově cestě do neznáma je zároveň snem a zpěvem – elegií za zmizelého přítele. „Mnohé nádherné věty udržují rytmus té divoké jízdy a...

Chvalčovské miniatury 2 (Varhanní předehry a doprovody písní z Evangelického zpěvníku

 • Ladislav Moravetz
 • rok vydání: 2014
 • stran: 104
 • ISBN: 978-80-7017-206-3

Tato publikace je určena jak pokročilým, tak i začínajícím varhaníkům a navazuje na první díl z roku 2010. Kromě miniaturních předeher a doprovodů k vybraným písním z Evangelického zpěvníku a jeho Dodatku obsahuje také tzv. volné kusy: kontemplativní skladbu Angelus a...

Otřásání základů

 • Paul Tillich
 • rok vydání: 2014
 • stran: 204
 • ISBN: 978-80-7017-203-2

Otřásání základů ( The Shaking of the Foundations , 1948) je první ze tří Tillichových souborů kázání. Pronikavé meditace a úvahy nad známými či méně známými biblickými texty i po letech překvapují hlubokým porozuměním, existenciálním nábojem a praktickým...

Dietrich Bonhoeffer / Křesťan v opozici

 • Renate Windová
 • rok vydání: 2014
 • stran: 174
 • ISBN: 978-80-7017-202-5

Životopis teologa Dietricha Bonhoeffera (1906–1945) přibližuje jeho zápas o porozumění evangeliu, sobě, druhým a vlastnímu místu ve světě. Postupně se slovy i činy vyhraňoval vůči církevní politice a státní moci až k účasti v odboji a přípravám atentátu na Hitlera,...

Izajáš / Svědectví o vítězící důvěře

 • Ivana Gabriela Vlková / Petr Vaďura
 • rok vydání: 2014
 • stran: 296
 • ISBN: 978-80-7017-201-8

Záznam cyklu rozhlasových dialogů Petra Vaďury s RNDr. Ivanou Vlkovou, řeholní sestrou řádu dominikánek a děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o knize Izajáš, jednom z vrcholných textů Starého zákona. Tento spis nejvíc ovlivnil...

Cvičebnice biblické hebrejštiny

 • Martin Prudký
 • rok vydání: 2014
 • stran: 408
 • ISBN: 978-80-7017-200-1

První vydání této cvičebnice před dvaceti lety bylo limitováno tehdejšími možnostmi elektronického zpracování textu, nedostupností elektronické edice hebrejského textu bible, a zejména po grafické stránce nedopadlo příliš dobře. Předkládané druhé vydání nenabízí...

Zlínské sboropění

 • Ladislav Moravetz
 • rok vydání: 2014
 • stran: 164
 • ISBN: 978-80-7017-199-8

Nová notová publikace Ladislava Moravetze chce přispět k obnově a ke zpestření vícehlasu v církvi i mimo ni.

Svítá (Křesťanské písničky (NEJEN) pro mládež)

 • Jiří Gruber a kol.
 • rok vydání: 2014
 • stran: 640
 • ISBN: 80-7017-2012-4

Páté vydání oblíbeného zpěvníku, který pro 2. vydání v r. 2000 připravila z pověření synodní rady Českobratrské církve evangelické I. Škeříková. Toto vydání je věnováno právě památce nezapomenutelné Ireny Škeříkové (1958–2012).

Kniha od řeky Sandá

 • Gyrðir Elíasson
 • rok vydání: 2013
 • stran: 104
 • ISBN: 978-80-7017-198-1

Vypravěčem novely současného islandského prozaika je malíř, který odešel z města do lesa a zabydluje se v karavanu. Z něj vychází na procházky lesem a pokouší se malovat přírodu. Je posedlý stromy a zdá se, že po vyprahlých „písečných“ letech opět nachází...

Vyhoštěná smrt

 • Jiřina Šiklová
 • rok vydání: 2013
 • stran: 128
 • ISBN: 978-80-7017-197-4

Nová kniha Jiřiny Šiklové formou fiktivních rozhovorů, vyprávění i teoretických výkladů přibližuje smrt jako základní životní fakt, který k vlastní škodě vytěsňujeme ze svého myšlení a řeči – a s nimi často i umírajícího člověka.

Následování

 • Dietrich Bonhoeffer
 • rok vydání: 2013
 • stran: 376
 • ISBN: 978-80-7017-194-3

První české úplné vydání klasického díla německého teologa Dietricha Bonhoeffera.

Zapomenuté transporty

 • Lukáš Přibyl – Michal Plzák
 • rok vydání: 2013
 • stran: 280
 • ISBN: 978-80-7017-191-2

Dokumentární filmy ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY vzbudily u diváků mimořádnou pozornost. Podařilo se v nich zachytit výpovědi několika málo svědků, kteří přežili transporty českých Židů do Lotyšska, Běloruska, Estonska a do oblasti Lublinu v Polsku. V rozhovoru, který...

Šimonovo mlčení

 • Vladimir Vertlib
 • rok vydání: 2013
 • stran: 247
 • ISBN: 978-80-7017-190-5

Román Šimonovo mlčení (2012) je vyprávěním spisovatele, který byl všude a nepatří nikam. Na jeho cestě po Izraeli s ním v retrospektivách prožijeme tristní zkušenosti dítěte v tamní škole, vtipné historky nás zavedou na vídeňskou univerzitu v osmdesátých letech...

Modlitby

 • Jan Jun, Rut Kučerová
 • rok vydání: 2013
 • stran: 380
 • ISBN: 978-80-7017-189-9

Nové vydání dlouho vyprodané sbírky modliteb.

Příběhy hravé a dravé

 • Xénia Hoffmeisterová
 • rok vydání: 2013
 • stran: 184
 • ISBN: 978-80-7017-188-2

Dílo Xénie Hoffmeisterové se výrazově pohybuje mezi sarkasmem a ironií. Tato kniha představuje autorčiny výtvarné práce z posledních čtyř let – okruhy, které zdánlivě přijímají „hru“ současné společnosti. Umění Xénie Hoffmeisterové je zábavné, vtipné,...

Krédo (Základy ekumenické dogmatiky

 • Jan Milíč Lochman
 • rok vydání: 2013
 • stran: 336
 • ISBN: 978-80-7017-184-4

Ekumenická dogmatika nazvaná Krédo byla napsána německy a přeložena do řady evropských i asijských jazyků. Dostalo se jí značné pozornosti v široké ekumeně. V autorově mateřštině vychází podruhé (1996 1 ) a také tentokrát završuje české vydání jeho „malé...

O ustanovení služebníků církve

 • Martin Luther
 • rok vydání: 2012
 • stran: 108
 • ISBN: 978-80-7017-186-8

Osmý svazek studijní řady Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia uvádí překlad nejdůležitějšího textu, který vzešel ze styků reformátora Martina Luthera a českých utrakvistů na počátku dvacátých let 16. století. Lutherův dopis De instituendis ministris ecclesiae z...

Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414–1431 (Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů)

 • Dušan Coufal
 • rok vydání: 2012
 • stran: 328
 • ISBN: 978-80-7017-185-1

Vyzrálá disertační práce mladého husitologa se komplexně zabývá jedním z nejpohnutějších odborných střetů českých duchovních dějin pozdního středověku: učenou polemikou o laickém přijímání eucharistie pod způsobou chleba i vína, jak ji vedli stoupenci římské...

Otčenáš / Křesťanský život ve světle modlitby Páně

 • Jan Milíč Lochman
 • rok vydání: 2012
 • stran: 232
 • ISBN: 978-80-7017-182-0

Modlitba je něco víc než jenom nástroj a ventil zbožného sebeporozumění. Obnovuje se v ní samotný střed života víry, v modlitbě člověk přesahuje sebe sama, napřahuje se po tom, co ho zachraňuje, sahá po novém počátku. Těmito slovy charakterizuje křesťanskou...

Věřím (Výklad apoštolského vyznání víry)

 • Luděk Rejchrt
 • rok vydání: 2012
 • stran: 440
 • ISBN: 978-80-7017-179-0

Knihu tvoří 365 úvah nad vybranými oddíly Starého a Nového Zákona. Autor se pokusil v biblických textech hledat „stavivové prvky“ křesťanského vyznání.

To pivo je mým topivem

 • Milan Krupa
 • rok vydání: 2012
 • stran: 192
 • ISBN: 978-80-7017-178-3

Výbor ze sešitů hlučínského básníka Milana Krupy.

Missa subhostinensis [Podhostýnská mše]

 • Ladislav Moravetz
 • rok vydání: 2012
 • stran: 56
 • ISBN: 978-80-7017-177-6

Autor Podhostýnské mše i doprovodného výkladového textu je evangelický hudebník, hudební aranžér a skladatel. Pochází z české vesnice Velký Pereg (Peregu Mare) v západním Rumunsku. V roce 1991 získal stipendium na Církevní konzervatoři v Kroměříži, poté absolvoval...

Zápisky o válce česko-slovenské

 • Aleš Palán
 • rok vydání: 2012
 • stran: 192
 • ISBN: 978-80-7017-176-9

Blíží se dvacáté výročí rozdělení Česko-Slovenska. K věci se budou vyjadřovat politologové, sociologové, politici, pamětníci... Autor vstupuje do společenské diskuse knihou, kterou lze řadit mezi kontrafaktuální historie, tedy: Co by se stalo, kdyby…

Stoupenci proměn

 • Jiřina Šiklová
 • rok vydání: 2012
 • stran: 360
 • ISBN: 978-80-7017-175-2

Více než čtyřicet let stará nepublikovaná habilitační práce J. Šiklové.

Desatero / Směrovky ke svobodě

 • Jan Milíč Lochman
 • rok vydání: 2012
 • stran: 188
 • ISBN: 978-80-7017-174-5

Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie. Nové vydání dlouho rozebraného textu. Další dva díly (OTČENÁŠ a KRÉDO) vyjdou ještě letos.

Ohledávání / Doma, ve Skotsku a zase doma

 • Tomáš Bísek
 • rok vydání: 2012
 • stran: 222
 • ISBN: 978-80-7017-173-8

Autor přehlíží a ohledává okolnosti svého života, rodiny a přátel pomocí vnitřní tázavé meditace.

Odvedu vás do Sierry Madre

 • Forrest Carter
 • rok vydání: 2012
 • stran: 248
 • ISBN: 978-80-7017-171-4

Apače zná v Česku každý prostřednictvím knih Karla Maye. Román z pera Forresta Cartera, autora Školy Malého stromu, je ovšem idylickému líčení nekonečně vzdálen.

The Reform Generation: 1960s Czechoslovak sociology from a comparative perspective

 • Michael Voříšek
 • rok vydání: 2012
 • stran: 366
 • ISBN: 978-80-7017-166-0

The proposed book is an excellent sociological analysis of the Czechoslovak (in fact, of the Central-East European in general) sociology, which surpasses every published so far by Polish, Czech and Slovak sociologists, being comparable to just a few top works of this kind published by European...

Vyznání

 • Aurelius Augustinus
 • rok vydání: 2012
 • stran: 568
 • ISBN: 978-80-7017-165-3

Největší teologická a filosofická autorita raného křesťanství vypisuje v této slavné knize svůj pohnutý život, ideály a pády, duchovní zrání a znovuzrození.

Radostné bezdomovectví krlíčka a jeho přátel

 • Martin Kepka
 • rok vydání: 2012
 • stran: 72
 • ISBN: 978-80-7017-164-6

Budiž řečeno otevřeně, že moderní bajka Martina Kepky „Radostné bezdomovectví krlíčka a jeho přátel“ je radostná četba. Bezdomovectví v jeho bajce nereflektuje sociální problém, ale ztělesňuje duchovní příležitost.

Druhý list Petrův (Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně)

 • Jiří Otter
 • rok vydání: 2012
 • stran: 80
 • ISBN: 978-80-7017-162-2

ThDr. Jiří J. Otter, znalec novozákonního řeckého jazyka, předkládá čtenáři svůj nejnovější výklad dalšího biblického spisu, tentokrát nejmladšího apoštolského listu Nového zákona – Druhého listu Petrova.

Bohuslava Bílejovského kronika česká

 • Ota Halama
 • rok vydání: 2011
 • stran: 150
 • ISBN: 978-80-7017-163-9

První novodobé vydání České kroniky utrakvistického kněze Bohuslava Bílejovského z roku 1532.

Huldrych Zwingli, Karl Barth a odkaz původního reformačního radikalismu (Mezigenerační ekumenicko-teologický rozhovor)

 • Petr Macek
 • rok vydání: 2011
 • stran: 244
 • ISBN: 978-80-7017-161-5

Tato studie chce přispět k teologickému dialogu různých reformačních tradic.

Slova útěchy

 • Johannes Møllehave
 • rok vydání: 2011
 • stran: 208
 • ISBN: 978-80-7017-160-8

Kniha Slova útěchy je do jisté míry populárním výkladem díla dánského filosofa Sørena Kierkegaarda a úvahou o smyslu útěchy a soucitu v lidském životě.

Duchovní revoluce v srdci Evropy

 • Přemysl Pitter
 • rok vydání: 2011
 • stran: 136
 • ISBN: 978-80-7017-159-2

Kniha je výsledkem Pittrova celoživotního zájmu o české dějiny a zároveň ideovým odkazem.

Nejsme na útěku

 • Daniel Ženatý
 • rok vydání: 2011
 • stran: 120
 • ISBN: 978-80-7017-158-5

Máme čas. Nejsme na útěku. Co když je neschopnost řádně začít větu vyvolána rozechvěním z toho, co bude následovat? Co když člověk hledá odvahu vyslovit něco, co dosud neřekl, a chce to konečně říct?

Deník staré paní – audiokniha

 • Jiřina Šiklová
 • rok vydání: 2011
 • stran: 0
 • ISBN: 978-80-7017-155-5

Kniha oblíbené socioložky formálně napodobující deníkové zápisky jedné staré ženy představuje svébytnou reakci na problém stárnutí populace. Čte Nina Divíšková, úvod čte Jiřina Šiklová. Audiokniha vznikla podle knihy Deník staré paní, vydané nakladatelstv

Pre vybranú spoločnosť / Cigánsky tábor

 • Taťjana Lehenová
 • rok vydání: 2011
 • stran: 96
 • ISBN: 978-80-7017-155-4

Dvojice básnických sbírek, druhé vydání (první vydání: Pre vybranú spoločnosť – Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1989; Cigánsky tábor – Slovenský spisovateľ, Bratislava 1991).

Bez ohlávky (rozhovory)

 • Jiřina Šiklová – Michal Plzák – Magdalena Čechlovská
 • rok vydání: 2011
 • stran: 368
 • ISBN: 978-80-7017-154-7

Knižní rozhovor s Jiřinou Šiklovou (1935) supluje memoáry, které uznávaná socioložka a pedagožka zřejmě nikdy nenapíše. Vychází 13. října 2011 v rámci Velkého knižního čtvrtku.

Rozprava o nenávisti

 • André Glucksmann
 • rok vydání: 2011
 • stran: 280
 • ISBN: 978-80-7017-153-0

Z francouzského originálu Discours de la Haine (Plon, 2004), Tunis, Le Caire, Jerusalem: une lecon pour le monde entier (2011) a Israel (2007) přeložila Helena Beguivinová.

Hledání studánek (Výběr z básní)

 • Jindřiška Mikolášková
 • rok vydání: 2011
 • stran: 120
 • ISBN: 978-80-7017-152-3

Sbírka lyrických básní Hledání studánek je výřezem z celoživotní básnické tvorby Jindřišky Mikoláškové, autorky zakotvené v evangelickém prostředí.

POZVÁNÍ K OSLAVĚ Evangelická liturgika

 • Pavel Filipi
 • rok vydání: 2011
 • stran: 272
 • ISBN: 978-80-7017-149-3

Obsáhlá studie z pera profesora praktické teologie na Karlově univerzitě – Evangelické teologické fakultě. V knize se snaží postihnout povahu a význam bohoslužebného dění v církvi, a to i s jeho historickým pozadím a ve velké ekumenické otevřenosti.

Honzo, ahoj! Setkání s Janem Balabánem

 • Daniela Iwashita, Michal Plzák (editoři)
 • rok vydání: 2011
 • stran: 244
 • ISBN: 978-80-7017-148-6

Sborník vzpomínek, textů, obrazů a fotografií Janu Balabánovi k nedožitým padesátinám 29. ledna 2011 od jeho blízkých, přátel, spolupracovníků a čtenářů uspořádali Daniela Iwashita a Michal Plzák. Vyjde 28. ledna 2011.

Život a sny Anatolije Suchanova

 • Olga Grušinová
 • rok vydání: 2011
 • stran: 400
 • ISBN: 978-80-7017-142-4

Podmanivá kniha ruské autorky (1971), žijící ve Washingtonu, byla na Západě přijata s velkým nadšením (2005) a je hodnocena jako mimořádné dílo navazující na nejlepší literární tradice Ruska.

Scire Deum esse (Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy)

 • Lukáš Novák
 • rok vydání: 2011
 • stran: 308
 • ISBN: 978-80-7017-125-7

Monografie Scire Deum esse navazuje na průkopnickou práci S. Sousedíka a věnuje se výkladu samotného jádra Scotova filosofického odkazu – totiž jeho koncepci metafyziky jakožto aristotelské vědy, která zkoumáním povahy jsoucna jakožto jsoucna a jeho trans

Příliš slábi ve víře (česká ne/religiozita v evropském kontextu)

 • Zdeněk R. Nešpor
 • rok vydání: 2010
 • stran: 216
 • ISBN: 978-80-7017-147-9

Běžně se hovoří o tom, že Češi jsou „nejateističtějším národem“, což se zdají potvrzovat i mezinárodní sociologické výzkumy. Problém nastává ve chvíli, kdy se na jejich výsledky podíváme hlouběji: velká většina českých nevěřících není úplnými ateisty,...

Milý Gabrieli

 • Halfdan W. Freihow
 • rok vydání: 2010
 • stran: 144
 • ISBN: 978-80-7017-146-2

Halfdan W. Freihow (1959) pracoval řadu let jako literární kritik, překladatel z francouzštiny a jako redaktor nakladatelství Aschehoug. Kniha Milý Gabrieli je jeho prvotina. Dočkala se skvělých kritik a byla přeložena do mnoha světových jazyků. Napsána je formou dopisu...

V tichu (Eseje o přítomné minulosti)

 • Darja Kocábová
 • rok vydání: 2010
 • stran: 184
 • ISBN: 978-80-7017-143-1

Pozoruhodná sbírka literárně ztvárněných úvah, výkladů i próz, jimiž prostupuje jako spojovací nit autorčina hluboce lidská osobnost spolu s odborností klinické psycholožky prověřené v nejtěžších podmínkách práce s psychotickými pacienty.

Století evangelických časopisů 1849–1948

 • Zdeněk Nešpor
 • rok vydání: 2010
 • stran: 176
 • ISBN: 978-80-7017-139

Tato práce je prvním uceleným a vědecky zpracovaným přehledem českých a moravských evangelických časopisů z let 1848–1948. Ideová a teologická orientace časopisů je zde poprvé zřetelně a výstižně naznačena a zasazena minimálně do středoevropských souvislostí....

Taková dlouhá cesta (Vyprávění z dějin křesťanské církve)

 • Luděk Rejchrt
 • rok vydání: 2010
 • stran: 312
 • ISBN: 978-80-7017-138

Netradiční zpracování klíčových událostí z dějin církve. Vhodné zejména pro starší děti a mládež. Vychází ve druhém vydání ve zcela nové úpravě a s přidanou kapitolou.

Chvalčovské miniatury

 • Ladislav Moravetz
 • rok vydání: 2010
 • stran: 88
 • ISBN: 978-80-7017-137

Notový soubor obsahuje 45 skladeb – varhanních předeher a doprovodů písní z Evangelického zpěvníku, tj. jiných, soudobých alternativ jejich zpracování, než jak je uvádí Chorálník k EZ. Je to pomůcka pro rozmanitý přednes písní, od gregoriánského chorálu přes...

Zelów (Česká exulantská obec v Polsku)

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2010
 • stran: 434
 • ISBN: 978-80-7017-136

Další z obsáhlých prací věnovaných dějinám české náboženské emigrace. Renomovaná historička podává dějiny Zelova z exulantského, českého pohledu, jak jej umožňuje především farní archív evangelického reformovaného sboru v Zelově, sbírky zelovských rodáků a...

PRADĚJINY

 • Jiří Beneš, Petr Vaďura
 • rok vydání: 2010
 • stran: 288
 • ISBN: 978-80-7017-130

Prvních jedenáct kapitol Bible patří k nejznámějším biblickým pasážím. Není proto divu, že o příbězích popisujících stvoření, konflikt Kaina a Ábela, potopu a stavbu babylónské věže existuje tolik falešných domněnek a roztodivných interpretací. To byl také jeden z...

SEBEDUDY a jiné texty

 • Vratislav Brabenec
 • rok vydání: 2010
 • stran: 272
 • ISBN: 978-80-7017-128

Toto nové vydání textového souboru Sebedudy je nejen oproti výchozímu samizdatu (Sebedudy 1981), ale i ve srovnání s prvním knižním vydáním (Sebedudy, Vokno, Praha 1992) podstatně rozšířené a navíc doplněné o původně samostatnou sbírku Jedna dvě a o další Brabencovy...

Vrata dokořán (Texty písní a básně)

 • Sváťa Karásek
 • rok vydání: 2010
 • stran: 184
 • ISBN: 978-80-7017-127-1

Úplné vydání písňových textů a poezie Sváti Karáska navazuje knižní úpravou na úspěšnou sbírku kázání Boží trouba (Kalich 2000). K vydání připravil Jaroslav Riedel.

Samson

 • Klaas Smelik
 • rok vydání: 2009
 • stran: 108
 • ISBN: 978-80-7017-131

Mezi soudci starého Izraele je Samson postavou, která probouzí představivost. Je to vznětlivý hromotluk, který, jak se zdá, nic nedbá na místní obyčeje či dobré mravy a proti vůli rodičů si hledá dívku mezi Pelištejci, nepřáteli svého lidu. Přestože je neomalený, prudký...

Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska

 • Zdeněk Nešpor
 • rok vydání: 2009
 • stran: 576
 • ISBN: 978-80-7017-129

Aktuálně vydávané dílo nemá v našich podmínkách obdoby. Autor se pokusil zmapovat moderní české, moravské a česko-slezské evangelické církve (a starokatolické církve) v zemském smyslu. Encyklopedie obsahuje popis jednotlivých sborů a církevních staveb Českobratrské...

Situační etika / Nová morálka

 • Joseph Fletcher
 • rok vydání: 2009
 • stran: 248
 • ISBN: 978-80-7017-126

Situační etika Josepha Fletchera (1905–1991), významného amerického etika a průkopníka bioetiky, je útokem na tradiční etiku norem, která podle autora nepřihlíží ke konkrétním situacím lidského života, a proto vede ke zkostnatělosti. Fletcher odmítá lpění na liteře...

Matky po e–mailu

 • Jiřina Šiklová
 • rok vydání: 2009
 • stran: 160
 • ISBN: 978-80-7017-124

Obyvatelstvo stárne a stárne, do penze odcházejí silné populační poválečné ročníky, ale současně ještě žijí jejich rodiče. Automaticky se předpokládá, že svým rodičům budou věnovat péči jejich dcery. Linie matka–dcera, dcera jako pečovatelka o stárnoucí a staré...

Tíže a milost

 • Simone Weilová
 • rok vydání: 2009
 • stran: 192
 • ISBN: 978-80-7017-123

První dílo francouzské filosofky, teoložky a odborářky představuje sborník zdánlivě neuspořádaných úvah, myšlenek a aforismů, které však tvoří promyšlený celek, tematicky rozdělený do 39 oddílů, jejichž základními stavebními kameny jsou zlo, láska, prázdnota,...

JÍMAVÉ PORTRÉTY BIBLICKÝCH ŽEN

 • Milan Balabán
 • rok vydání: 2009
 • stran: 224
 • ISBN: 978-80-7017-122

"Všechny ženské portréty, o něž se v následujících kapitolkách pokusím, vycházejí ze svědectví a charakteristik biblických. To je spolehlivý základ a podklad našich studií. Nesmíme ovšem opomenout skutečnost, že Bible je kniha historická, nikoli nehistorická šperkovnice...

Hinter Gitter und Stacheldraht – auch ein wenig anders

 • Jiří Josef Otter
 • rok vydání: 2009
 • stran: 119
 • ISBN: 978-80-7017-117

Ve své vzpomínkové knížce zpracovává ThDr. Jiří Otter deníkové záznamy, které si vedl za války jako pětadvacetiletý student bohosloví. V květnu 1944 jej spolu s jeho otcem, evangelickým kazatelem, zatklo gestapo. Oba pak byli vězněni na různých místech v "Říši" až do...

MASKOVANÁ MILOST

 • Petr Pazdera Payne
 • rok vydání: 2009
 • stran: 136
 • ISBN: 978-80-7017-116

Soubor textů Maskovaná milost vychází jako čtvrtý svazek v edici Přemítání. Sám autor o něm napsal, že se jedná o knížku do kapsy, ne k domácímu studiu. Našim kapsám ovšem tato svěží zamyšlení vztahující se k různým teologickým, literárním, ale i všeobecně...

Jak potůček v jezeře

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2009
 • stran: 424
 • ISBN: 978-80-7017-112

O dějinách Obnovené Jednoty bratrské, církve vzniklé v 18. století a dnes rozvětvené téměř po celém světě, existuje bohatá, především cizojazyčná literatura. Jak už jméno napovídá, v jejích kořenech lze hledat dědictví staré české Jednoty bratrské. U kolébky...

Dva okrajové biblické spisy v novém aktuálním promýšlení

 • Jiří Josef Otter
 • rok vydání: 2009
 • stran: 80
 • ISBN: 978-80-7017-106

"Dvě biblické knihy, kterým se tu Jiří J. Otter věnuje, nepatří k nejznámějším spisům Nového zákona. Místo v biblickém kánonu nezískaly snadno, ale nakonec se prosadily jako cenné svědectví o zbožnosti a myšlení křesťanů žijících koncem třetího století. Epištola...

CD HALELUJA AMEN

 • Luděk Rejchrt
 • rok vydání: 2009
 • stran: 0
 • ISBN:

Název CD ukazuje ke stejnojmenné knize HALELUJA AMEN (Kalich, 2008). Jde o výběr 35 písní L. Rejchrta v podání Ztracené kapely, Branického komorního orchestru s dětmi a také souboru Bambini di Praga. CD na první pohled zaujme půvabnými ilustracemi i grafickou úpravou Miroslava a...

Lidé Bible (život a zvyky)

 • Silvia Gastaldiová, Claire, Musattiová
 • rok vydání: 2008
 • stran: 112
 • ISBN: 978-80-7017-110

V této knížce se s dětmi procházíme světem Starého i Nového zákona. Nápadité, poučené a vtipné dílo dvou italských autorek odkrývá spoustu detailů každodenního života ve městě a na vesnici, mezi bohatými a chudými, v palácích, chrámech a na venkově. Najdeme tu...

PŘEJI PĚKNÝ DEN! Přemítání do éteru

 • Daniel Ženatý
 • rok vydání: 2008
 • stran: 112
 • ISBN: 978-80-7017-107

"Zdály se vám pěkné sny? Probudili jste se usměvaví, těšíte se na dnešek? Nebo se vám naopak při probuzení sevřel žaludek z toho, co vás čeká, máte před sebou setkání s někým a už předem jste z toho setkání nervózní? Možná do takové situace patří Ježíšovo...

Rubato

 • Rudolf Sloboda
 • rok vydání: 2008
 • stran: 216
 • ISBN: 978-80-7017-105

Slovenský básník a filmový scenárista, autor románů, novel, povídek, básnických sbírek, scénářů a knih pro děti se narodil v roce 1938 a zemřel 6. října 1995 vlastní rukou. Do literatury vstoupil románem Narcis (1965); v českém překladu vyšly jeho romány Rozum (1982, č....

HALELUJA – AMEN Zpívání pro malé i velké děti Boží

 • Luděk Rejchrt
 • rok vydání: 2008
 • stran: 240
 • ISBN: 978-80-7017-104

Zpěvník obsahuje celkem 164 písně opatřené notovým záznamem a úplnými texty, jejichž značnou část vytvořil či upravil evangelický kazatel PhDr. Luděk Rejchrt. Písně jsou rozděleny do tří "trojičních" oddílů: 1. vyznání Boha Otce; 2. vyznání Ježíše Krista; 3....

ZA MŘÍŽEMI A DRÁTY

 • Jiří Otter
 • rok vydání: 2008
 • stran: 104
 • ISBN: 978-80-7017-101

Ve své vzpomínkové knížce zpracovává ThDr. Jiří Otter, evangelický kazatel a význačný, dnes už emeritní pracovník ústředí církve, své deníkové záznamy, které si vedl za války jako pětadvacetiletý student bohosloví. V květnu 1944 jej spolu s jeho otcem Ebenezerem...

Novější angloamerická teologie

 • Petr Macek
 • rok vydání: 2008
 • stran: 266
 • ISBN: 978-80-7017-100

Přehledová práce sledující hlavní ideové proudy, směry či programová hlediska, jež se v angloamerické teologické tvorbě prosadily nebo v ní nepřestaly hrát důležitou roli od zhruba sedmdesátých let minulého století. Práce se pokouší jednotlivé směry, jejichž hranice...

Malé pojednání o večeři Páně

 • Jan Kalvín
 • rok vydání: 2008
 • stran: 104
 • ISBN: 978-80-7017-094

V úvodu svého spisku (1566) švýcarský reformátor Jan Kalvín píše: Svátost Večeře našeho Pána Ježíše již dlouho obestírají závažné omyly a navíc se v posledních letech stala také předmětem různic a vášnivých sporů. Není potom divu, že mnoho slabých svědomí...

Jak se mámí myš

 • Tomáš Kafka , Xénie Hoffmeisterová
 • rok vydání: 2008
 • stran: 48
 • ISBN: 978-80-7017-093

Básník a překladatel Tomáš Kafka (pro Kalich přeložil knížky Ježipetr a Max a Mořic) napsal veršované mikropříběhy varující děti, na co krysovitého si mají dát pozor u zlobivých myší a v čem mají následovat příklad myši hodné. Básničky jsou inspirovány...

Kapitán a nepřítel

 • Graham Greene
 • rok vydání: 2008
 • stran: 340
 • ISBN: 978-80-7017-092

Tři do češtiny dosud nepřeložené Greenovy příběhy – Třetí muž, Poražený bere vše a Kapitán a nepřítel v jednom svazku. Třetí muž, psán původně jako filmový scénář, představuje typické greenovské postavy se svými "mravními úrazy" v prostředí okupované...

MALÝ OBRAZOVÝ PRŮVODCE DĚJINAMI ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

 • Eva Fialová
 • rok vydání: 2008
 • stran: 88
 • ISBN: 978-80-7017-091

Spojením dvou hlavních reformačních proudů, luterského (augsburského) a kalvínského (reformovaného), vznikla v prosinci roku 1918, bezprostředně po vzniku samostatného Československa, Českobratrská církev evangelická. V letošním roce dovrší tedy devadesát let své...

SEVERNÍ KŘÍŽ

 • Jana M. Bauerová
 • rok vydání: 2008
 • stran: 72
 • ISBN: 978-80-7017-090

Nestává se příliš často, že by knižní debut mladého básníka představovala epická skladba. Severní kříž Jany M. Bauerové ukazuje na mimořádný talent mladé autorky, která nezapře, že vedle poezie píše i prózu. Děj poemy Severní kříž se odehrává ve Finsku....

Fantazie a poslušnost

 • Dorothee Sölleová
 • rok vydání: 2008
 • stran: 136
 • ISBN: 978-80-7017-089

Je s podivem, že se v české překladové literatuře dosud neobjevilo ani jedno z četných děl mimořádně podnětné myslitelky, teoložky a spisovatelky Dorothee Sölle (1929–2003), která působila jako profesorka systematické teologie nejen v rodném Německu, ale více než dvanáct...

PO VZORU BEROJSKÝCH

 • Ondřej Macek, ed.
 • rok vydání: 2008
 • stran: 600
 • ISBN: 978-80-7017-088

Sborník historických prací o "tajných evangelících" je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkumného grantu Praxis pietatis haereticorum – Vnitřní život kacířů a jeho vnější projevy dvacet let před tolerančním patentem a v prvním desetiletí existence tolerančních...

HLUBINNÉ VRTY Rozbory biblických statí a pojmů

 • Jan Heller
 • rok vydání: 2008
 • stran: 320
 • ISBN: 978-80-7017-083

Profesor Jan Heller, starozákoník a religionista, je zájemcům o kvalitní biblistickou a duchovní literaturu dobře znám. Svou poslední knihu nazval Hlubinné vrty a ještě ji, necelý rok před svou smrtí na počátku roku 2008, sám koncipoval. Jak napovídá název i podtitul, jde...

Deník staré paní

 • Jiřina Šiklová
 • rok vydání: 2008
 • stran: 184
 • ISBN: 978-80-7017-082

Oblíbená česká socioložka a publicistka napsala kdysi tento "deník" jako praktickou pomůcku pro ty, kdo se ocitají na prahu stáří, i pro ty, kteří s nimi toto období prožívají. Pro knižní vydání v Kalichu jej však podstatně přepracovala a doplnila. Do krátkých...

Co mi pan Kuka nakukal

 • Radek Knapp
 • rok vydání: 2008
 • stran: 208
 • ISBN: 978-80-7017-081

Na vídeňské literární scéně se v polovině devadesátých let objevil nový humoristický talent. Radek Knapp, ročník 1964, Polák původem, žije ve rakouském hlavním městě od roku 1976. Svůj první román – Rady pana Kuky – vydal v roce 2001 a kniha si ihned získala velkou...

Xénia Hoffmeisterová

 • Xénia Hoffmeisterová
 • rok vydání: 2008
 • stran: 304
 • ISBN: 978-80-7017-078

Výbor z díla slovensko–české výtvarnice z let 1989 až 2007 zahrnuje obrazy, asambláže, kresby, objekty, krabičky a instalace v kostele a v plenéru. Knihu provázejí texty Jana Kříže, Vlastimila Tetivy, Anny Janištinové, Jiřího T. Kotalíka, Josefa Vomáčky, Jany Chytilové a...

DVANÁCT STOLETÍ CÍRKEVNÍCH DĚJIN

 • Rudolf Říčan, Amedeo Molnár
 • rok vydání: 2008
 • stran: 416
 • ISBN: 978-80-7017-064

"Podnětem k dějepisectví je snaha zachovat budoucím pokolením pamě o tom, co se kdy událo a co kdy lidé udělali, a pohledem do minulosti, sledováním a sdílením života minulých pokolení získat zároveň poučení pro současné i budoucí. " O to se v přehledných studijních...

Rozkvetly skály

 • Benjamin Vallotton
 • rok vydání: 2008
 • stran: 193
 • ISBN: 978-80-7017-046

Benjamin Vallotton, syn protestantského kazatele a literárně činné matky, se narodil roku 1877 ve švýcarském Gryonu. Svá rodinná obdarování nepromarnil – vystudoval teologii a literaturu, stal se profesorem francouzštiny a hojně překládaným autorem více než padesáti...

Zazi a dva vrazi

 • Zuzana Kuzmová
 • rok vydání: 2007
 • stran: 144
 • ISBN: 978-80-7017-080

Zuzana Kuzmová (nar. 1965) patřila od poloviny 80. let k nejvýraznějším představitelům košického undergroundového okruhu, jehož známějšími členy jsou dnes např. esejista a filosof Marcel Strýko (1955–1994) či básník Erik Groch (nar. 1957). Zuzana Kuzmová byla v 80. letech...

Vita horribilis (1972–1985)

 • Fanda Pánek
 • rok vydání: 2007
 • stran: 360
 • ISBN: 978-80-7017-079

František Pánek (nar. 1949) patří k nejvýraznějším představitelům české undergroundové poesie. Je možno bez přehánění říci, že ve své kompletní, původní, nepřepracované sestavě je tento svazek jakýmsi undergroundovým básnickým protějškem Vaculíkova Českého...

Tři kázání o Jonášovi

 • Svatopluk Karásek
 • rok vydání: 2007
 • stran: 36
 • ISBN: 978-80-7017-077

Tři kázání o Jonášovi byla proslovena v pražském evangelickém kostele Salvátor na přelomu let 2006 a 2007. Knížku ilustroval a graficky připravil Václav Sokol.

Na rozhraní věků

 • Amedeo Molnár
 • rok vydání: 2007
 • stran: 416
 • ISBN: 978-80-7017-076

Kniha předního českého historika české i světové reformace profesora Amedeo Molnára "Na rozhraní věků" přibližuje kulturní a náboženský zápas, který se odehrál v Evropě 15. a 16. století. Literárně brilantní portréty Jan Husa, Jana Calvina, Martina Luthera, Huldrycha...

Jen jedenkrát v bibli

 • Jiří Otter
 • rok vydání: 2007
 • stran: 120
 • ISBN: 978-80-7017-075

Průzkum řeckých HAPAXLEGOMEN a dalších nesnadných textů Nového zákona Sbírku šestadvaceti novozákonních studií věnoval autor památce profesora Josefa B. Součka, svého učitele a otcovského přítele, k jeho letošnímu dvojímu jubileu (105. výročí narození a 35....

Srozumívání (Když se malá víra ptá na velké věci)

 • Luděk Rejchrt
 • rok vydání: 2007
 • stran: 150
 • ISBN: 978-80-7017-069

Stručná zamyšlení nad pojmy, které používá Bible a s nimiž pracuje křesťanství. Některé jsou zdánlivě jasné, ale zkušenost potvrzuje, jak málo si s nimi člověk ví rady. Krátké výklady doplňují tři rozsáhlejší exkurzy o Ježíšových titulech, vývoji...

Život se zvířaty (Společenství božích tvorů)

 • Lukas Vischer, Charles Birch
 • rok vydání: 2007
 • stran: 104
 • ISBN: 978-80-7017-068

Svědectví Bible vidí lidi a zvířata v těsném společenství. Jsou si navzájem blízcí. A ačkoliv je zvláštní role lidí zdůrazňována, Písmo jako celek považuje za samozřejmé, že zvířata jsou součástí lidského prostředí. Jsou to boží tvorové a jako všechno, co Bůh...

Vyhoštění

 • Vladimir Vertlib
 • rok vydání: 2007
 • stran: 132
 • ISBN: 978-80-7017-067

Vladimir Vertlib (1966) patří mezi velké rakouské vypravěče současnosti. Narodil se v Leningradě, jeho židovským rodičům se roku 1971 podařilo získat svolení úřadů k vystěhování ze Sovětského svazu do Izraele. Zklamána tamní realitou se rodina přestěhovala do Rakouska,...

Viky, Viktor a Bůh

 • Renata Eremiášová
 • rok vydání: 2007
 • stran: 264
 • ISBN: 978-80-7017-066

Prvotina Renaty Eremiášové Viky, Viktor a Bůh zpracovává téma nového náboženského hnutí a velmi přesně zobrazuje jeho dynamiku. Jedná se o blíže nespecifikované hnutí charismatického typu s křesťanskými základy, ale čtenář může jeho charakteristiky (např. prostředky...

Vyhaslý případ

 • Graham Greene
 • rok vydání: 2007
 • stran: 228
 • ISBN: 978-80-7017-065

Greenovo "srdce temnoty" z roku 1961 rozehrává věčná témata svatosti, povolání, lásky, víry a zoufalství s mistrovstvím, pro něž bývá právem nazýván Dostojevským dvacátého století. V autobiografické knize Úniky (Kalich 2006) Greene v souvislosti s Vyhaslým případem...

Exulantský kazatel

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2007
 • stran: 440
 • ISBN: 978-80-7017-063

Biografická novela o Václavu Blanickém (1720 – 1774), zakladateli exulantských kolonií v pruském Slezsku Edita Štěříková patří ke kmenovým autorům nakladatelství Kalich. Čtenářům je dobře známa jako neúnavná autorka rozsáhlých historických studií, jimiž...

Osamělý dav

 • David Riesman, Nathan Glazer, Reuel Denney
 • rok vydání: 2007
 • stran: 348
 • ISBN: 978-80-7017-062

Sociologickou studii Osamělý dav považují mnozí znalci za nejvlivnější knihu dvacátého století. Od prvního vydání, jež se stalo prvním sociologickým bestsellerem, uplynulo již půl století; analýza "nové střední třídy" za pomoci pojmů "niterné řízení" a "vnějškové...

Škola Malého stromu

 • Forrest Carter
 • rok vydání: 2007
 • stran: 184
 • ISBN: 978-80-7017-058

Třetí vydání českého překladu amerického bestselleru o životě indiánského chlapce z kmene Čerokíů.

Dopisy vnučce

 • Jiřina Šiklová
 • rok vydání: 2007
 • stran: 144
 • ISBN: 978-80-7017-057

Nová knížka socioložky Jiřiny Šiklové obsahuje pětadvacet skutečných i fiktivních dopisů vnučce a dotýká se mnoha problémů, které v dospívání řeší mladí lidé a spolu s nimi jejich blízcí. Dopisy jsou adresovány mladým, ale určeny jsou i lidem starším, tedy jejich...

Jonáš (převyprávění biblického příběhu)

 • Klaas Smelik
 • rok vydání: 2007
 • stran: 76
 • ISBN: 978-80-7017-056

O Jonášovi se obecně soudí, že to byl prorok, jehož pohltila velryba. Biblí poučený čtenář ví, že Jonáš i velryba měli své poslání. A čtenář Smelikova humorného převyprávění, určeného dětem, se dozví, nakolik byla velryba vlastně ponorkou a v čem všem mohl být...

Etika

 • Dietrich Bonhoeffer
 • rok vydání: 2007
 • stran: 464
 • ISBN: 978-80-7017-047

Německý evangelický teolog Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) patří k předním teologům dvacátého století, kteří reflektovali hlubokou proměnu Evropy a jejích hodnot. Čtenář bude od této knihy právem očekávat přístup odvážný a provokativní, ale též hluboce autentický...

Ve víře žít, ve víře slavit

 • Helmut Hanisch
 • rok vydání: 2007
 • stran: 104
 • ISBN: 978-80-7017-045

Výpravná, čtyřbarevná knížka velkého formátu je určena pro katechetickou práci ve sborech i v rodinách. Je to první mezinárodní dílo tohoto druhu, nebo ť ji připravili pedagogové a faráři z České republiky, Maďarska, Německa, Polska a Slovenska pro paralelní vydání v...

Příběh matky a otce

 • Edvard Hoem
 • rok vydání: 2007
 • stran: 200
 • ISBN: 80-7017-053-0

EDVARD HOEM (1949) patří k nejvýznamnějším současným norským spisovatelům. V jeho pozdních románech hraje důležitou úlohu tematika domova. Návrat ke kořenům charakterizuje i poslední z Hoemových uměleckých vrcholů, dokumentární román Příběh matky a otce (Mors og fars...

Z Hrdlořez do Ďáblic (texty z pozůstalosti)

 • Quido Machulka
 • rok vydání: 2006
 • stran: 208
 • ISBN: 80-7017-054-9

Literární pozůstalost tragicky zesnulého undergroundového básníka. Nikdy nevydaná poezie z dob totalitní éry, která nepochybně patří k tomu nejlepšímu, co v oblasti undergroundové české literatury kdy bylo vytvořeno.

Úniky

 • Graham Greene
 • rok vydání: 2006
 • stran: 268
 • ISBN: 80-7017-052-2

První české vydání proslulé autobiografie. Mistrně sepsané paměti pokrývají období let 1929 až 1978. Greene se v nich věnuje především literární tvorbě a cestám, okolnostem a motivům, které vedly k napsání jeho románů, povídek a divadelních her. Obšírně se...

Stezka ve skalách (postila)

 • Jan Heller
 • rok vydání: 2006
 • stran: 296
 • ISBN: 80-7017-043-3

Nový soubor kázání profesora Evangelické teologické fakulty UK, religionisty, biblisty a evangelického kazatele Jana Hellera, navazuje svou formální úpravou na jeho první, čtenářsky velmi úspěšnou sbírku kázání nazvanou "Jak orat s čertem" (Kalich, 2005). Odlišuje se od ní...

Hóra Láv

 • Milan Koch
 • rok vydání: 2006
 • stran: 110
 • ISBN: 80-7017-042-5

Teprve třetí knižní výbor z díla jednoho z nejvýraznějších představitelů české verze beatnické poezie přelomu 60. a 70. let, jenž svou poezii a prózu vydával pouze v samizdatových opisech. Výbor uspořádal a doslov napsal Milan Kozelka, edičně připravil Martin Machovec.

Tři ženy pod ořechem

 • Václav Pankovčín
 • rok vydání: 2006
 • stran: 84
 • ISBN: 80-7017-042-5

Václav Pankovčín (1968-1999) se prolétl po slovenském literárním nebi a zanechal za sebou zřetelnou a nezaměnitelnou stopu. Vrcholem jeho tvorby je právě novela Tri ženy pod orechom, zasazená do magického prostředí zapadlých východoslovenských vesniček v první polovině...

Čestně o Bohu – Debata pokračuje

 • John A. T. Robinson
 • rok vydání: 2006
 • stran: 248
 • ISBN: 80-7017-040-9

Druhé české vydání proslulé kontroverzní knížky (první vyšlo v roce 1969), jež každého čtenáře vyprovokuje k vlastnímu úsudku. Základní záměr knížky dále rozkrývá připojená Robinsonova padesátistránková stať, jež shrnuje debaty a polemiky o knize (česky...

Apokalypsa aneb Zpěv o naději

 • Luděk Rejchrt
 • rok vydání: 2006
 • stran: 264
 • ISBN: 80-7017-039-5

Nové vydání výkladu Janova Zjevení, poslední biblické knihy, která vždy budila rozpaky či naopak sváděla k takovým katastrofickým výkladům, jež obcházejí základní poslání této knihy: povzbudit k naději, která prosvítá temnotami.

Oslavovat tě přicházím

 • Ladislav Moravetz
 • rok vydání: 2006
 • stran: 48
 • ISBN: 80-7017-033-6

Tato sbírka obsahuje rozmanité typy úprav na písně ze zpěvníků, které naše církev v dnešní době používá. Vedle písní z Evangelického zpěvníku jsou zařazeny také písně ze zpěvníků Svítá , Buď tobě sláva a Zpívejte s námi . Hudbu napsali současní...

Ženy z fary

 • Věra Lukášová, Hana, Schillerová
 • rok vydání: 2006
 • stran: 268
 • ISBN: 80-7017-031-X

Rozhovory se ženami, jejichž údělem či osudem se stal život na evangelické faře nebo v církevní službě. Zpovídanými jsou A. Zikmundová, D. Brodská, L. Mamulová, M. Kačerová, K. Pfannová, M. Šimsová, I. Škeříková, O. Zelená, V. Ženatá, J. Pivoňková, I. Linhart....

Kolik zbývá z noci (Kázání)

 • Pavel Filipi
 • rok vydání: 2006
 • stran: 168
 • ISBN: 80-7017-030-1

Sbírka kázání profesora praktické teologie na Univerzitě Karlově – Evangelické teologické fakultě a evangelického kazatele obsahuje třicet šest kázání na starozákonní i novozákonní texty, postavených na pečlivém zpracování textu a zároveň na konkrétním výkladu...

Hebrejsko-český slovník k SZ

 • Blahoslav Pípal
 • rok vydání: 2006
 • stran: 200
 • ISBN: 80-7017-029-8

3. vydání dlouho postrádaného slovníku v nové knižní sazbě.

Pozvání k naději (Kapitoly o homiletické hermeneutice a exegesi)

 • Pavel Filipi
 • rok vydání: 2006
 • stran: 266
 • ISBN: 80-7017-028-X

"Pozoruhodná publikace, jež výrazně překračuje vše, co bylo v tomto oboru dosud česky vydáno" (Jan Heller). S užitkem budou tuto knihu číst nejen kazatelé, ale právě ti, kteří sedávají pod kazatelnou či lidé, kteří se zajímají o to, o co vlastně v kázání jde a co od...

Kniha svornosti

 • Martin Luther
 • rok vydání: 2006
 • stran: 688
 • ISBN: 80-7017-026-3

KNIHA SVORNOSTI je soubor věroučných, vyznavačských a obranných spisů z druhé a třetí čtvrtiny 16. století, z období reformace v německých zemích. Své nynější podoby nabyla v roce 1580. Autory jednotlivých knih jsou přední osobnosti německé reformace, zejména Philipp...

Zamračené židle

 • Miroslav Koryčan
 • rok vydání: 2005
 • stran: 200
 • ISBN: 80-7017-023-9

První ukázka autorovy (*1938) tvorby ze šedesátých a sedmdesátých let, kdy se intenzivně věnoval experimentální poezii. Předtím vydal knižně: Vláda slova (Torst, 2000), Pršení hlásek v dešti slov (Cherm 2003) a Středoplk (Petrov 2004).

Stručně o pobělohorských exulantech

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2005
 • stran: 144
 • ISBN: 80-7017-022-0

Tvrdá náboženská perzekuce vládnoucí v českých zemích v době od Bílé hory až do tolerančního patentu donutila statisíce lidí k odchodu do exilu. Čeští exulanti se uchylovali ponejvíce do sousedních zemí Lužice, Saska, Polska, Slezska, Uher, později i do vzdálenějšiho...

Lyrics/Texty 1962-2001

 • Bob Dylan
 • rok vydání: 2005
 • stran: 960
 • ISBN: 80-7017-021-2

Unikátní anglicko-české výpravné vydání všech písňových textů legendárního hudebníka. Vedle textů ze všech řadových alb obsahuje další desítky textů písní, z nichž mnohé nebyly (zatím) vydány. Poprvé česky! Předmluva Jiří Černý. Vychází 7. listopadu 2005, v...

Já a ty

 • Martin Buber
 • rok vydání: 2005
 • stran: 166
 • ISBN: 80-7017-020-4

"Tento spis, rozsahem poměrně nevelký (v německém znění v definitivní podobě jen osmdesát stran), je asi Buberova nejvýznamnější práce vůbec a jistě klíčová pro pochopení jeho myšlení. I tato kniha je velice hutná a nečte se snadno. Proto je jako doslov připojen...

Modlitby šeptem

 • Luděk Rejchrt
 • rok vydání: 2005
 • stran: 136
 • ISBN: 80-7017-019-0

Žádné "hotové modlitby" nedokáží nahradit prosby a chvály, jež vycházejí ze srdce. Mohou však modlitebníka obohatit a posílit. Sbírka přináší modlitby mučedníků z římských amfiteátrů i nacistických žalářů, modlitby králů i reformátorů, řeholníků i géniů,...

Země otců

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2005
 • stran: 500
 • ISBN: 80-7017-018-2

Z historie a vzpomínek k 50. výročí reemigrace potomků českých náboženských exulantů. Autorka se podrobně zabývá exulantskými koloniemi na Střelínsku, na Táborsku, na Opolsku, v Polsku i na Volyni a Ukrajině. Bohatý dokumentární doprovod, mapy, seznamy obyvatel.

Jak orat s čertem (Kázání)

 • Jan Heller
 • rok vydání: 2005
 • stran: 208
 • ISBN: 80-7017-017-4

Sbírka kázání profesora Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, pozorného vykladače a překladatele bible, vznikla z iniciativy jeho žáků. Obsahuje čtyřicet šest kázání, která procházejí Starým i Novým zákonem, od knih Mojžíšových až po Zjevení Janovo....

Ježíšova podobenství (oblíbené biblické příběhy)

 • Nick Butterworth Mick Inkpen
 • rok vydání: 2005
 • stran: 216
 • ISBN: 80-7017-016-6

Osm jednoduše převyprávěných, přitom ale nápaditě vyložených novozákonních podobenství, která jsou "koncentrátem" Ježíšovy zvěsti, doprovázejí barevné, laskavě laděné ilustrace z dílny renomované anglické dvojice. Ojedinělá knížka pro děti předškolního věku....

Okamžik

 • Sören Kierkegaard
 • rok vydání: 2005
 • stran: 248
 • ISBN: 80-7017-015-8

Poslední Kierkegaardovo dílo, vydávané autorem časopisecky v roce 1855, je jeho nejvášnivější polemikou o významu a podobě tehdejšího křesťanství. "Okamžik potrvá v naší literatuře jakožto nejvlastnější a rozhodný čin Kierkegaardův, poněvadž podává nejkratší a...

Max a Mořic

 • Wilhelm Busch
 • rok vydání: 2005
 • stran: 172
 • ISBN: 80-7017-010-7

Rošťácká dobrodružství Maxe a Mořice (1865)

Evangelický zpěvník - dodatek

 • rok vydání: 2004
 • stran: 120
 • ISBN: 80-7017-997-X

Kolébka zla

 • Brian Keenan
 • rok vydání: 2004
 • stran: 376
 • ISBN: 80-7017-985-6

V knize "An Evil Cradling" (Kolébka zla), vydané poprvé roku 1992, vychází autor ze zkušenosti svého věznění. V roce 1985 odjel do Bejrútu, aby na tamní univerzitě vyučoval anglo-irskou literaturu. Po několika měsících byl unesen šíitskými fundamentalistickými milicemi. V...

Nenucený výsek

 • Jaroslav Dušek, Ivana Čechová, Michal Plzák
 • rok vydání: 2004
 • stran: 232
 • ISBN: 80-7017-973-2

Herec, režisér, moderátor a protagonista divadelního souboru Vizita hovoří o svém divadle, o improvizacích, o svých vizích, o Indovi, který nejí, o taxikaření, o smrti… Šokující odhalení "šoumena", který si nerozumí s "šoubyznysem". Rozhovory s Jaroslavem Duškem vedli...

Otázky a odpovědi (Evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce)

 • Jiří Gruber
 • rok vydání: 2004
 • stran: 182
 • ISBN: 80-7017-961-9

Netradičně pojatý "Evangelický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce" nepředkládá hotové odpovědi, klade si za cíl umožnit rozhovor. Je rozdělen do tří sešitů uložených v deskách. První jsou tzv. PRACOVNÍ LISTY, které formou otázek a několika...

Nástin religionistiky

 • Jan Heller, Milan Mrázek
 • rok vydání: 2004
 • stran: 320
 • ISBN: 80-7017-721-7

Třikrát a dost

 • Darja Kocábová
 • rok vydání: 2004
 • stran: 128
 • ISBN: 80-7017-014-X

Autorkou třiceti vzpomínkových črt rozdělených do deseti tematických okruhů, od každého jen "třikrát a dost", je přední česká psychoterapeutka a klinická psycholožka, žena známého evangelického kazatele, jemuž je knížka také dedikována. Sepsala je po vlastní...

Modlitby

 • Jan Jun, Rut Kučerová
 • rok vydání: 2004
 • stran: 384
 • ISBN: 80-7017-009-3

Po opakovaných edicích osvědčené sbírky modliteb "Sešli světlo své" čtenáři dlouho vyhlíželi knížku původních českých modliteb a meditací. Novou sbírku 366 modliteb připravili s řadou kolegů a přátel příslušníci mladší farářské generace Českobratrské církve...

Exulantská útočiště v Lužici a Sasku

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2004
 • stran: 550
 • ISBN: 80-7017-008-5

Autorka se soustavně zabývá dějinami české náboženské emigrace. Po třech svazcích vydávaných v Kalichu od r. 1999 (Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století; Pozváni do Slezska; Zelów – Česká exulantská obec v Polsku) podává ve své nové knize celkový...

Hry 2

 • Luděk Rejchrt
 • rok vydání: 2004
 • stran: 192
 • ISBN: 80-7017-005-0

Spisy apoštolských otců

 • Dan Drápal
 • rok vydání: 2004
 • stran: 280
 • ISBN: 80-7017-003-4

Ježipetr

 • Heinrich Hoffmann
 • rok vydání: 2004
 • stran: 36
 • ISBN: 80-7017-002-6

První české vydání hrůzostrašných naučných básniček, které autor věnoval dětem od tří do šesti let. Básně ocení i dospělí čtenáři. Knížka vyšla poprvé již v roce 1845 a od té doby vychází stále znovu v mnoha světových jazycích. Původní barevné ilustrace...

Prošli jsme v jeho síle (Evangelíci v čase druhé světové války)

 • Milena Šimsová, ed.
 • rok vydání: 2003
 • stran: 276
 • ISBN: 80-7017-949-X

Jádrem knihy jsou osobní svědectví jednotlivců – účastníků odboje za 2. světové války, doplněná životopisnými medailonky. Doprovázejí je krátké situační zprávy z dobového tisku a informativní texty o charakteru a postojích jednotlivých církví a náboženských...

Na Točné

 • Jiří a Zdenka Tichotovi, Miloš Rejchrt
 • rok vydání: 2003
 • stran: 192
 • ISBN: 80-7017-937-6

Rozhovor s "páteří" Spirituál kvintetu, jehož téma napoví OBSAH v ukázce. Textovou část s fotopřílohou doplňuje přiložené CD s 16 raritními nahrávkami nejen Spirituál kvintetu (pět písní pro loutnu a zpěv bylo nahráno ve studiu na konci října exkluzivně pro tuto knihu)....

Čítanka židovsko - křesťanského dialogu

 • Helen P. Fryová
 • rok vydání: 2003
 • stran: 296
 • ISBN: 80-7017-925-2

Aktuální překlad britské edice uvádí do klíčových témat a trendů židovsko-křesťanského dialogu posledních padesáti let. Mezi publikacemi zabývajícími se dialogem představitelů křesťanství a judaismu zaujímá tato kniha výjimečné místo: není totiž jen kompilací...

Lhář

 • Martin Hansen
 • rok vydání: 2003
 • stran: 192
 • ISBN: 80-7017-889-2

Lhář Martina Hansena (1909–1955) patří k nejslavnějším románům moderní dánské literatury. Fiktivní deníkové zápisky z ostrova pravdy se týkají několika dní, kdy na pozadí syrové krásy severské přírody vrcholí krize nenaplněného milostného vztahu. Až na konci se...

Řecko-český slovník k Novému zákonu

 • Josef B. Souček
 • rok vydání: 2003
 • stran: 376
 • ISBN: 80-7017-853-1

Šesté vydání.

Hesla mladých svišťů

 • Erazim Kohák
 • rok vydání: 2003
 • stran: 180
 • ISBN: 80-7017-373-4

Kdysi americký, nyní český filosof a religionista mluví v této populární knížce nevážně o vážných námětech a "staví otázky všedního dne pod zorný úhel posvátna".

Kvete-li vinný kmen

 • Milan Balabán
 • rok vydání: 2002
 • stran: 448
 • ISBN: 80-7017-829-9

Rukopis nesoucí název Kvete-li vinný kmen je již staršího data: původně pod tímto titulem vyšla "hrst starozákonních úvah z let 1954-79" určených návštěvníkům soukromého semináře v Praze, datovaná 1. 12. 1979.Pro knižní vydání v nakladatelství Kalich Milan Balabán...

Farma pod eukalypty

 • Eva Řehořková
 • rok vydání: 2002
 • stran: 200
 • ISBN: 80-7017-817-5

Autorka pochází ze starého českého evangelického rodu. Před více než třiceti lety odešla z politických důvodů do emigrace a od té doby žije s rodinou v Adelaidě v Jižní Austrálii. V tomto prostředí se také odehrává příběh o "bílé", anglikánské babičce "Aperle" a o...

O něco svobodnější (Rozhovory)

 • Miloš Rejchrt, Hájek, Plzák
 • rok vydání: 2002
 • stran: 424
 • ISBN: 80-7017-805-1

Miloš Rejchrt - evangelický duchovní, topič, mluvčí Charty 77, muzikant, překladatel, redaktor rozhlasu, společensky aktivní publicista. Všechny tyto polohy i mnohé skryté zachycuje kniha rozhovorů, které s ním "bez zábran" vedli jeho dva kolegové. Těžištěm hovorů jsou popis...

Díky zázrakům jsme živi (Prožitky jednoho faráře na cestě dvacátým stoletím)

 • Gerhard Göserich
 • rok vydání: 2002
 • stran: 144
 • ISBN: 80-7017-757-8

Kniha vzpomínek německého evangelického kazatele je závažným svědectvím. Jako mladý muž prožil autor intenzivně nástup nacismu a patřil k těm nemnoha, kteří se s Vyznavačskou církví postavili proti Hitlerovi i proti pokusům ovládnout církev ideologicky tím, že...

Doomdorfova záhada (Případy strýce Abnera)

 • Melville D. Post
 • rok vydání: 2002
 • stran: 200
 • ISBN: 80-7017-733-0

Hlavní postavou těchto detektivních příběhů je strýc Abner, vysoký, ramenatý muž puritánského ražení. Ve všem svém počínání se řídí Biblí a podobně jako Chestertonův Otec Brown řeší i on případy vražd, záhady i lidské problémy s pomocí Boží a až zázračně...

Chasidská vyprávění

 • Martin Buber
 • rok vydání: 2002
 • stran: 608
 • ISBN: 80-7017-709-8

Na Boha lze hledět v každé věci a dosáhnout ho každým čistým činem, pověděl v úvodu ke své slavné knize M. Buber, jeden z nejvýznamnějších myslitelů 20. století. Formou krátkých, až anekdotických příběhů v ní představuje učení a životní postoje chasidů,...

Církev v proměnách času 1969-1999

 • Miroslav Brož, ed.
 • rok vydání: 2002
 • stran: 416
 • ISBN: 80-7017-697-0

Tento sborník o životě Českobratrské církve evangelické časově navazuje na první knihu téhož názvu, která zahrnovala léta 1918 až 1968. V úvodní části přináší zásadní statě o jednotlivých tématech života a práce církve; druhý oddíl je věnován informacím o...

Saint-Exupéry

 • Eric Deschodt
 • rok vydání: 2002
 • stran: 440
 • ISBN: 80-7017-685-7

Podmanivě napsaná biografie se řadí k těm nejlepším, jež byly o tomto slavném letci a citlivém vizionáři napsány. Bez velkých slov a falešného vciťování je čtenář vtažen do Saint-Exupéryho blízkosti, sleduje nadšení z létání, vztahy k ženám a přátelům,...

Předvečer úplnosti

 • Pavel Rejchrt
 • rok vydání: 2001
 • stran: 144
 • ISBN: 80-7017-673-3

Tvůrčí osobnost básníka, prozaika a malíře Pavla Rejchrta dostává v poslední době konečně příležitost oslovit širší veřejnost. Ve dvou minulých letech vyšly dvě sugestivní knihy jeho veršů a v závěru loňského roku pak v Kalichu soubor znamenitých próz Tvárnosti...

A poslední budou první

 • Petr Pokorný
 • rok vydání: 2001
 • stran: 128
 • ISBN: 80-7017-661-X

Autor je široké veřejnosti znám především jako významný biblista, novozákoník, ojedinělý znalec rané křesťanské literatury a pisatel řady vynikajících odborných knih. V této své nové knížce se pokusil o zcela jiný žánr: napsal řadu povídek, vzpomínkových...

Strachy se mění (Fejetony)

 • Miloš Rejchrt
 • rok vydání: 2001
 • stran: 116
 • ISBN: 80-7017-649-0

Padesát šest rozhlasových fejetonů, které autor přečetl na rozhlasových vlnách rádia Classic FM, na stanici Vltava a Praha.

Pozváni do Slezska

 • Edita štěříková
 • rok vydání: 2001
 • stran: 602
 • ISBN: 80-7017-553-2

Rozsáhlé fundované dílo se zabývá českou náboženskou emigrací po roce 1741 do pruského Slezska a vznikem prvních čtyř exulantských kolonií v této oblasti. Kromě vypsání historie této exulantské vlny přináší také detailní seznamy emigrantských rodin, kopie dobových...

Pět okruhů Prahou po stopách české reformace

 • Jiří Otter
 • rok vydání: 2001
 • stran: 144
 • ISBN: 80-7017-541-9

Nový tematický průvodce vede návštěvníka –matky měst české vlasti i rodné matky české reformace“ po pěti dobře určených městských okruzích. Provede jej tak Starým i Novým Městem pražským, Malou Stranou, Pražským hradem, Hradčany, Bílou horou. Obsahuje úctyhodný...

Co by měl každý vědět o židovství

 • Arnulf Bauman, Prudký
 • rok vydání: 2001
 • stran: 208
 • ISBN: 80-7017-205-3

V krátkých, přehledných článcích, provázených dokumenty historického i liturgického rázu, poskytuje přehledně uspořádané minimum základních znalostí o židovství; přináší informace o Izraeli jako lidu, národu i státu; zabývá se židovskou vírou, modlitbou, obřady a...

Tři páteční pozvání k Večeři Páně

 • Sören Kierkegaard
 • rok vydání: 2000
 • stran: 80
 • ISBN: 80-7017-517-6

Sevřené a naléhavé výklady evangelijních textů z poetického pera význačného, u nás dosud nedoceněného dánského myslitele 19. století, "otce existencialismu".

Boží trouba (Kázání)

 • Sváťa Karásek
 • rok vydání: 2000
 • stran: 412
 • ISBN: 80-7017-505-2

Sbírka pětapadesáti kázání evangelického faráře S. Karáska, přednesených po r. 1997 v pražském kostele U Salvátora, je uspořádána podle církevního roku od adventu po díkčinění.

Oč mi v životě šlo

 • Jan Milič Lochman
 • rok vydání: 2000
 • stran: 280
 • ISBN: 80-7017-469-2

Vzpomínkové dílo českého evangelického rodáka, později švýcarského teologa a rektora basilejské univerzity, nezůstává jen na osobní rovině, ale komentuje události a duchovní proudy 20. století.

Fünf Rundgänge durch Prag auf den Spuren der böhmischen Reformation

 • Jiří Otter
 • rok vydání: 2000
 • stran: 160
 • ISBN: 80-7017-445-5

Druhé vydání tematického průvodce Prahou vede německy mluvícího návštěvníka –matky měst české vlasti i rodné matky české reformace“ po pěti dobře určených městských okruzích. Provede jej tak Starým i Novým Městem pražským, Malou Stranou, Pražským hradem,...

Myslet a věřit (Rozhovor)

 • Paul Ricoeur, Azouvi, de Launay
 • rok vydání: 2000
 • stran: 248
 • ISBN: 80-7017-421-8

Knížka rozhovorů s "nejoriginálnějším filosofem naší současnosti" představuje pronikavé myšlení této osobnosti přístupnou, sdělnou formou.

Tvárnosti tušeného

 • Pavel Rejchrt
 • rok vydání: 2000
 • stran: 224
 • ISBN: 80-7017-409-9

Reflexivní prózy a podobenství. Soubor desatera znamenitých básnických povídek. V textu reprodukce plastik Ivana Jilemnického.

Víno tvé výborné (Rozhovory)

 • Sváťa Karásek, Štěpán Hájek, Michal Plzák
 • rok vydání: 2000
 • stran: 296
 • ISBN: 80-7017-385-8

"Nikde jinde jsem nenašel tak výmluvné, chápavé, neexhibující svědectví o undergroundu 60. a 70. let jako v Karáskově vyprávění naplněném lidskostí," napsal Vladimír Karfík. Knížka rozhovorů, které s farářem, básníkem a písničkářem S. Karáskem vedli Š. Hájek a M....

Hořící keř

 • Vladimír Kučera
 • rok vydání: 2000
 • stran: 156
 • ISBN: 80-7017-361-0

Verše jednoho z nejtalentovanějších básníků, teologa a kazatele vysočinských sborů. Výbor z let 1943­1992.

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít