Zapomenuté transporty

Lukáš Přibyl – Michal Plzák

Dokumentární filmy ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY vzbudily u diváků mimořádnou pozornost. Podařilo se v nich zachytit výpovědi několika málo svědků, kteří přežili transporty českých Židů do Lotyšska, Běloruska, Estonska a do oblasti Lublinu v Polsku. V rozhovoru, který...

150,- Kč 287,- Kč

Šimonovo mlčení

Vladimir Vertlib

Román Šimonovo mlčení (2012) je vyprávěním spisovatele, který byl všude a nepatří nikam. Na jeho cestě po Izraeli s ním v retrospektivách prožijeme tristní zkušenosti dítěte v tamní škole, vtipné historky nás zavedou na vídeňskou univerzitu v osmdesátých letech...

196,- Kč 230,- Kč

Modlitby

Jan Jun, Rut Kučerová

Nové vydání dlouho vyprodané sbírky modliteb.

192,- Kč 240,- Kč

Příběhy hravé a dravé

Xénia Hoffmeisterová

Dílo Xénie Hoffmeisterové se výrazově pohybuje mezi sarkasmem a ironií. Tato kniha představuje autorčiny výtvarné práce z posledních čtyř let – okruhy, které zdánlivě přijímají „hru“ současné společnosti. Umění Xénie Hoffmeisterové je zábavné, vtipné,...

629,- Kč 899,- Kč

Krédo (Základy ekumenické dogmatiky

Jan Milíč Lochman

Ekumenická dogmatika nazvaná Krédo byla napsána německy a přeložena do řady evropských i asijských jazyků. Dostalo se jí značné pozornosti v široké ekumeně. V autorově mateřštině vychází podruhé (1996 1 ) a také tentokrát završuje české vydání jeho „malé...

240,- Kč 300,- Kč

O ustanovení služebníků církve

Martin Luther

Osmý svazek studijní řady Acta Reformationem Bohemicam Illustrantia uvádí překlad nejdůležitějšího textu, který vzešel ze styků reformátora Martina Luthera a českých utrakvistů na počátku dvacátých let 16. století. Lutherův dopis De instituendis ministris ecclesiae z...

96,- Kč 120,- Kč

Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414–1431 (Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů)

Dušan Coufal

Vyzrálá disertační práce mladého husitologa se komplexně zabývá jedním z nejpohnutějších odborných střetů českých duchovních dějin pozdního středověku: učenou polemikou o laickém přijímání eucharistie pod způsobou chleba i vína, jak ji vedli stoupenci římské...

280,- Kč 350,- Kč

Otčenáš / Křesťanský život ve světle modlitby Páně

Jan Milíč Lochman

Modlitba je něco víc než jenom nástroj a ventil zbožného sebeporozumění. Obnovuje se v ní samotný střed života víry, v modlitbě člověk přesahuje sebe sama, napřahuje se po tom, co ho zachraňuje, sahá po novém počátku. Těmito slovy charakterizuje křesťanskou...

192,- Kč 240,- Kč

Věřím (Výklad apoštolského vyznání víry)

Luděk Rejchrt

Knihu tvoří 365 úvah nad vybranými oddíly Starého a Nového Zákona. Autor se pokusil v biblických textech hledat „stavivové prvky“ křesťanského vyznání.

170,- Kč 340,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku