zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách s ikonografickým úvodem Zdirada J. K. Čecha

 • Adámek Jan, Čech Zdirad J. K., Royt Jan /Virgo Art/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 156
 • ISBN: 978–80–906678–1–5

Trojice renomovaných autorů přibližuje úctu ke sv. Lazaru ve středověkém Českém království. Ikonografický úvod je v české literatuře vůbec prvním podrobným popisem barvitého světa zobrazování tohoto světce a svým rozsahem je ojedinělý i ve světovém měřítku....

Stavitelé katedrál sv. 5.-Katedrála v Remeši: Chrám pro korunovace francouzských králů

 • Kováč, P. /Ars Auro Prior/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 720
 • ISBN: 978-80-904298-5-7

Pátý díl věnovaný katedrále v Remeši uzavírá knižní projekt Stavitelé katedrál, který představuje evropské umění a architekturu 13. století. Všech pět svazků má dohromady celkem 2730 stran a dva tisíce původních fotografií. Svými studiemi do souboru přispělo 34...

Cim 2: Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

 • Kubínová, K. /Ústav dějin umění Akademie věd/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 375
 • ISBN: 978-80-88283-06-5

Kniha se zabývá osudy jednoho z nejvzácnějších rukopisů, který je uložen na území České republiky. Pod signaturou Cim 2 je v knihovně pražské metropolitní kapituly chován bohatě iluminovaný evangeliář, který vznikl na sklonku karolinské periody, přibližně v závěru...

Zámek a zahrady v Kroměříži

 • kol. autorů /Foibos/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 248
 • ISBN: 978-80-88258-13-1

Kniha je věnována souboru nejvýznamnějších kroměřížských památek – Arcibiskupskému zámku, Květné a Podzámecké zahradě, k němuž autoři připojili méně známý areál psychiatrické léčebny. V roce 1998 byly zámek i obě zahrady Květná zahrada a Podzámecká zahrada...

František Kupka. Sujet dans l’objet

 • Srp, K. /Arbor vitae/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 152
 • ISBN: 978-80-88256-02-1

Kniha Karla Srpa věnovaná Františku Kupkovi se zabývá jeho proměňujícím se pojetím abstraktního umění. Soustřeďuje se zejména na Kupkův vztah k neeukleidovské geometrii, lingvistice a soudobé matematice, na souvislosti se sdružením Abstraction-Création a malířem Vasilijem...

Retrospektiva: Vybrané studie k dějinám umění 12.–16. a 20. století

 • Bartlová, M. /UMPRUM/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 384
 • ISBN: 978-80-87989-56-2

Dvacet pět vybraných studií Mileny Bartlové z let 1999–2018 představuje různé možnosti přístupu k interpretaci uměleckých děl českého středověku, renesance i nedávné doby. Autorka je zkoumá jako historické památky, komunikační média i jako čistě výtvarná umělecká...

Karel IV. a Emauzy: Liturgie – obraz – text

 • Kubínová, K. ed. /Ústav dějin umění Akademie věd/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 355
 • ISBN: 978-80-86890-92-0

Kniha shrnuje nejnovější poznatky o fundaci Karla IV. – klášteru Na Slovanech (Emauzy) a literární, především českojazyčné produkci doby Karla IV. Svými texty přispěli do knihy slavisté, muzikologové, bohemisté, literární vědci a historici dějin umění zejména z řad...

Zrcadlo moudrosti: Eseje o tradiční vědě a posvátném umění

 • Burckhardt, T. /Malvern/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 272
 • ISBN: 978-80-753-0112-3

Eseje sebrané v tomto svazku se věnují symbolice, tradičním formám umění, mytologii a modlitbě mají jeden cíl: připomenout, že existuje druh poznání, které nekonečně přesahuje kalkulující a posuzující rozum. Toto poznání dnes více než kdy jindy zahalují dvě věci:...

Obraz a architektura: Zamyšlení nad proměnami vzájemného vztahu

 • Navrátil, A. /Barrister & Principal, nakladatelstvím Vutium/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 152
 • ISBN: 978-80-7485-160-5

V četných publikacích zabývajících se dějinami umění nebo architektury se kvalita děl posuzuje většinou odděleně, což je někdy na škodu věci. Autor zkoumá fenomén vzájemného ovlivnění umění architekturou a opačně a sleduje historický vývoj tohoto procesu. Kniha s...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít