zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Teorie kanonického práva

 • Hrdina, A. I.; Szabo, M. /Karolinum/
 • rok vydání: 2018
 • stran: 460
 • ISBN: 978-80-246-3919-2

Kniha Teorie kanonického práva přináší ucelený studijní materiál pro všechny, kteří se primárně na vysokých školách nebo sekundárně v různých církevněprávních institucích zabývají kanonickým právem. Publikace autorů přednášejících teorii práva, kanonické...

Církevní právo

 • Horák, Z.; Tretera, J. R. /Leges/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 422
 • ISBN: 978-80-7502-192-2

Předmětem církevního práva je právní řád církví, vytvořený církevním zákonodárcem. Publikace se ve své úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným srovnáním a vztahem ke světským právním předpisům, zejména k...

Konfesní právo

 • Horák, Z.; Tretera, J. R. /Leges/
 • rok vydání: 2017
 • stran: 414
 • ISBN: 978-80-7502-118-2

Předmětem konfesního práva je právní úprava postavení jednotlivců, pokud jde o vyznávání čili konfesi náboženské víry, a také právní úprava postavení jejich náboženských kolektivů neboli konfesí. Konfesní právo je součástí právních řádů jednotlivých států...

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

 • Čunderlík Čerbová, V. /Leges/
 • rok vydání: 2016
 • stran: 176
 • ISBN: 978-80-7502-130-4

Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po sv. Tomáša Akvinského, pojednáva o prirodzenom zákone sv. Tomáša Akvinského až po novoveké teórie, rozpracováva...

Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva

 • Menke, M. /UPOL/
 • rok vydání: 2015
 • stran: 272
 • ISBN: 978-80-244-4804-6

Církevní soudnictví slouží nejen ochraně spravedlnosti v církevním společenství. Soudní proces má být vnitřně zaměřen na spásu duší jako na nejvyšší zákon církve. Tato publikace rekapituluje situaci církevního soudnictví římskokatolické církve v české a...

Slovník církevního práva

 • Horák, Z.; Tretera, J. R. /Grada/
 • rok vydání: 2011
 • stran: 152
 • ISBN:

Slovník církevního práva je prvním českým slovníkem specializovaným na vysvětlení pojmů souvisejících s organizací jednotlivých církví. Všímá si všech významnějších prvků jejich vnitřních systémů a právních ustanovení, srovnává užívání termínů v...

Ekumenismus a právo

 • Přibyl, S. /L. Marek/
 • rok vydání: 2006
 • stran: 194
 • ISBN: 80-86263-68-1

Monografie z oblasti katolického církevního práva.

Manželství v západní tradici

 • Kačný, J. /Teologická fakulta JU/
 • rok vydání: 2006
 • stran: 103
 • ISBN: 80-7040-921-5

Kniha je souborem kanonických studií, které se týkají manželství z hlediska jeho vzniku a trvání. Jednotlivé kapitoly se věnují tématům uzavírání, účelu a vlastností manželství, probírají otázku manželského slibu, překážek manželství a právní formy sňatku....

Kodex kanonického práva

 • /Zvon/
 • rok vydání: 1994
 • stran: 812
 • ISBN:

Vydání latinského textu s oficiálním českým překladem schváleným Biskupskou konferencí České republiky.

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít