PO VZORU BEROJSKÝCH

Ondřej Macek, ed.

    Datum vydání: 2008
  • Originální název: Život i víra českých a moravských evangelíků
  • Stran: 600
  • ISBN: 978-80-7017-088
  • Výrobce: Nakladatelství Kalich
Skladem
303,- Kč 379,- Kč

Anotace

Sborník historických prací o "tajných evangelících" je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkumného grantu Praxis pietatis haereticorum – Vnitřní život kacířů a jeho vnější projevy dvacet let před tolerančním patentem a v prvním desetiletí existence tolerančních církví, uděleného Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Grantovou agenturou Karlovy univerzity. Kniha vychází rovněž v rámci projektu Úřadu vlády ČR Euroknihovna. Články, jejichž autory jsou renomovaní historikové v oboru, jsou uspořádány do sedmi tematických okruhů: Prameny pro výzkum vnitřního života tajných a tolerančních evangelíků; Regionální sondy, Praxis pietatis, Tajné evangelictví na území dnešního Rakouska, Toleranční střety; Místa bohoslužeb; Varia. Texty provázejí ilustrace, viněty a vlysy z děl, která tvořila četbu českých a moravských tajných evangelíků. Připojeny jsou informace o autorech a cizojazyčná shrnutí jednotlivých statí.

Zboží bylo vloženo do košíku

PO VZORU BEROJSKÝCH

PO VZORU BEROJSKÝCH
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku