Století evangelických časopisů 1849–1948

Zdeněk Nešpor

    Datum vydání: 2010
  • Originální název: Časopisy v dějinách "lidových" protestantských církví v Čechách a na Moravě
  • Stran: 176
  • ISBN: 978-80-7017-139
  • Výrobce: Nakladatelství Kalich
Skladem
162,- Kč 180,- Kč

Anotace

Tato práce je prvním uceleným a vědecky zpracovaným přehledem českých a moravských evangelických časopisů z let 1848–1948. Ideová a teologická orientace časopisů je zde poprvé zřetelně a výstižně naznačena a zasazena minimálně do středoevropských souvislostí. Zvláštního ocenění zaslouží rozsáhlý kritický poznámkový aparát a faksimile obálek pojednaných časopisů.

Ukázka:

Vůbec se nejedná o nudné čtení, jak by mohl název díla napovídat. Ba naopak, díky tomu, že autor je důvěrně seznámen nejen s nejen evangelickým duchovním prostředím doby, ale i s konkrétními osudy jednajících, zde vydávajících osob, vzniká opravdu velmi ucelený a úplný obraz této duchovní a komunitní vrstvy české a moravské společnosti. Navíc autor velmi často ukazuje, jak se "evangelických" témat zmocňovala především mladočeská žurnalistika a využívala je pro své politické a nacionální cíle a také upozorňuje na to, kdy "evangelictví", respektive evangelická témata mohla rezonovat v celé, jinak (někdy jen formálně) katolické společnosti. Je až s podivem, kolik intelektuální práce byla tato velmi úzká složka národního tělesa zvláště v druhé polovině 19. století schopna vyprodukovat. Takže toto dílo není jenom o časopisech, ale také o lidech a jejich ideových sporech a také o jejich vnitřním světě. (z lektorského posudku prof. Milana Hlavačky)

Zboží bylo vloženo do košíku

Století evangelických časopisů 1849–1948

Století evangelických časopisů 1849–1948
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku