Tři páteční pozvání k Večeři Páně

Sören Kierkegaard

    Datum vydání: 2000
  • Překladatel: Robert Novotný
  • Originální název: Tre Taler ved Altergangen om Fredagen
  • Výtvarník: Josef Karhan
  • Stran: 80
  • ISBN: 80-7017-517-6
  • Výrobce: Nakladatelství Kalich
Skladem
20,- Kč 98,- Kč

Anotace

Sevřené a naléhavé výklady evangelijních textů z poetického pera význačného, u nás dosud nedoceněného dánského myslitele 19. století, "otce existencialismu".

Ukázka:

Můj posluchači, ať už jsi možná sám byl trpícím, nebo jsi trpící poznal, možná v krásném úmyslu chtít utěšit; toto jsi jistě slyšel často, toto je obvyklá stížnost trpících: "Ty mě nechápeš, ach, ty mě nechápeš, ty mě nezastoupíš; kdybys byl na mém místě, nebo kdybys mě dokázal zastoupit, kdybys mě dokázal zcela zastoupit a tedy mě zcela chápal, mluvil bys jinak." Že bys mluvil jinak, toto podle názoru trpícího znamená, že i ty bys nahlédl a pochopil, že žádná útěcha neexistuje. Taková tedy je stížnost; trpící si téměž vždy stěžuje, že ten, jenž ho chce utěšit, ho nezastoupí. Trpící sice také má nadále trochu pravdu; neboť žádný člověk neprožívá zcela totéž co jiný člověk, a i kdyby tomu tak bylo, tak taková už jednou je obecná a společná mez pro každého člověka zvlášť, že nemůže zcela zastoupit jiného člověka. Ani při nejlepší vůli nemůže zcela vnímat, cítit, myslet jako jiný člověk. Ale v jiném smyslu trpící pravdu nemá, pokud chce, aby to znamenalo, že pro trpící není žádné útěchy; neboť to by také mohlo znamenat, že každý trpící má hledat útěchu v sobě samém, tudíž u Boha. To asi vůbec vůbec nebyla vůle Boží, aby jeden člověk mohl najít úplnou útěchu u jiného; naopak je Boží dobřelibou vůlí, aby ji každý člověk hledal u něho, aby, když mu důvody útěchy, nabízené jinými, přijdou nijaké, aby pak hledal Boha, následuje tak slova Písma: Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji.(*1.) Ach, ty trpící, ach, a ty, který si možná upřímně a v dobrém úmyslu přeješ poskytnout útěchu: nepřete se přece v tomto zbytečném sporu! Ty soucítící, projev opravdový soucit a nečiň si nárok, že bys mohl zcela zastoupit druhého; a ty, trpící, projev opravdovou soudnost a nežádej od druhého nemožné - vždyť přece existuje jeden, jenž dokáže zcela zastoupit tebe, jakož i každého trpícího: Pán Ježíš Kristus. O tom hovoří přečtená svatá slova: "Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi", to jest, my máme takového, který je schopen mít soucit s našimi slabostmi; a dále: "vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my". Toto je totiž podmínka toho, dokázat mít opravdový soucit - neboť soucit nezkušeného a nepokoušeného, to je nedorozumění, pro trpícího většinou více či méně obtížné a zraňující - toto je podmínka, být zkušený nám podobně. Je-li tomu tak, dokáže člověk také zcela zastoupit trpícího; a jestliže je člověk zkušený ve všem nám podobně, tak dokáže zcela zastoupit každého trpícího. Takového velekněze my máme, který je soucitu schopen. A on soucit určitě má, to poznáš podle toho, že právě ze soucitu na sobě zakusil všechna pokušení jako my: vždyť právě soucit ho předurčil, aby přišel na svět; a bylo to opět ze soucitu, proto, aby dokázal mít opravdový soucit, že on, po svobodném rozhodnutí, na sobě zakusil všechna pokušení jako my, on, který dokáže zcela zastoupit a zcela zastoupil tebe, mě, nás. O tom jsme v této dané chvilce chtěli mluvit.

Zboží bylo vloženo do košíku

Tři páteční pozvání k Večeři Páně

Tři páteční pozvání k Večeři Páně
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku