Scire Deum esse (Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy)

Lukáš Novák

    Datum vydání: 2011
  • Stran: 308
  • ISBN: 978-80-7017-125-7
  • Výrobce: Nakladatelství Kalich
Skladem
150,- Kč 300,- Kč

Anotace

Přestože Jan Duns Scotus, myslitel sklonku vrcholné scholastiky, nepochybně patří mezi nejvýznamnější filosofy západní tradice a svým historickým vlivem převyšuje i samotného Tomáše Akvinského, těší se jeho odkaz ve srovnání s Tomášem podstatně menšímu zájmu jak historiků filosofie, tak systematických filosofů; přičemž o českém prostředí to platí dvojnásob. Monografie Scire Deum esse navazuje na průkopnickou práci S. Sousedíka a věnuje se výkladu samotného jádra Scotova filosofického odkazu – totiž jeho koncepci metafyziky jakožto aristotelské vědy, která zkoumáním povahy jsoucna jakožto jsoucna a jeho transcendentálních vlastností odkrývá metafyzickou nutnost existence Boží. Inspirován anselmovským programem „víry hledající nahlédnutí“ totiž Scotus, zbožný františkán, chce nejen věřit, ale v pravém slova smyslu vědět, že Bůh je; a realizací tohoto vědění je pro něj metafyzika jakožto věda o jsoucnu. Scotus ukazuje, že podmínkou samotné možnosti jsoucna vůbec je skutečná existence alespoň jednoho jsoucna – jsoucna, o němž lze dokázat nejenom jeho trojí prvenství v řádu účinné kauzality, finální kauzality a esenciální dokonalosti, ale i další božské atributy, z nichž nejdůležitějším je nekonečnost. Scotův důkaz existence Boží je tudíž v posledku metafyzickou výpovědí o povaze jsoucna jako takového; zároveň však dosvědčuje epistemickou pravdu o transcendentálním dosahu lidského poznání, o schopnosti našich z konečných jsoucen vzatých pojmů vypovídat o Nekonečném.

Zboží bylo vloženo do košíku

Scire Deum esse (Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy)

Scire Deum esse (Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy)
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku