Strachy se mění (Fejetony)

Miloš Rejchrt

    Datum vydání: 2001
  • Výtvarník: Viktor Karlík, Karel Cudlín
  • Stran: 116
  • ISBN: 80-7017-649-0
  • Výrobce: Nakladatelství Kalich
Vyprodáno

Anotace

Padesát šest rozhlasových fejetonů, které autor přečetl na rozhlasových vlnách rádia Classic FM, na stanici Vltava a Praha.

Ukázka:

Ve hvězdách to není Kašpar, Melichar, Baltazar: kdo by je neznal, ty tři figurky s černým vzadu, co mají dneska svátek. Jenže všechno je jinak. Matoušovo evangelium, základní text, z něhož se tradice slavení tří králů vyvinula, nezná ani jejich jména, ani jejich počet. Celou zápletku staví na tom, že ti poutníci od Východu byli nikoli králové, nýbrž mágové, specializovaní na astrologii. Jak byli odborně zdatní, tak byli prostoduší: Dorazili do Jeruzaléma a tam hned vyzvonili, že se ve hvězdách dočetli o narození židovského krále a přišli mu vzdát hold. Samozřejmě, že tichou rychlou poštou se tato informace donesla ke králi Herodovi velikému. Tomu tehdy táhlo na sedmdesátku, ale kdo jednou má v ruce moc, nechce ji pustit, a čím je starší, tím víc na ní lpí. Paranoidní Herodes se rozhodl problém právě se narodivšího pretendenta trůnu vyřešit jedním čistým řezem. Znalci Písem vypracovali na Herodovu objednávku expertizu, z níž vyplynulo, že místem narození zaslíbeného krále je Betlém. Pak Herodes pozval k audienci delegaci astrologů. Setrval s nimi v přátelském rozhovoru, přičemž z nich vytáhl, jak že by to dítě mohlo být teď staré. Na oplátku jim prozradil, kde se to dítě narodilo. Srdečně je pozval, ať se při zpáteční cestě z Betléma zase zastaví a povědí, v kterém domě betlémské dítě pobývá, aby i on, starý král, mohl to rozkošné nemluvňátko náležitě poctít. Mágové našli Marii s dítětem v Betlémě snadno, tentokrát je hvězda navigovala přesně. Nádhera, idyla, sláva, mágové se upřímně zaradovali, obětovali dítěti cenné dary, zlato, kadidlo a myrhu. Při zpáteční cestě ale změnili trasu, Jeruzalému se vyhnuli, protože měli varovný sen. Herodes se tedy přesné údaje o bydlišti domnělého pretendenta trůnu nedozvěděl a plán počítající zřejmě s diskrétní noční vraždou musel změnit. Nasadil variantu dvě, plošné čistění. Ježíšek z toho vyvázl. Josef měl také varovný sen, a tak prchl s dítětem a Marií do Egypta právě včas. Jiní ale neprchli, neměli žádný sen, nic netušili. Mohla tehdy v Betlémě a jeho okolí Herodova soldateska zamordovat na dvacet Ježíšových vrstevníků. Byl to masakr. Vinu za něj jednoznačně nese Herodes, žárlivě zamilovaný do vlastní moci. Ti tři astrologové, či kolik jich bylo, ale bez viny docela nejsou. Vždyť oni to vlastně všechno rozjeli. Vyčetli ve hvězdách něco, čemu pořádně nerozuměli. Nejasné poselství hvězd spojili s hypotézou, že král se přece vždycky rodí v paláci, tedy v hlavním městě. Záměry politika Heroda ti jasnovidci neprokoukli ani trochu. Politiku zřejmě řídí jiné síly, o nichž ani hvězdopravci, věštci a mágové nevědí nic. Astrologie nám toho tedy moc neobjasní. Spíš zamotá a zatemní. Pozor na to, co je ve hvězdách, pozor na astrology: kdo se poselstvím hvězd začne řídit, způsobí nejspíš nějaký malér.

Zboží bylo vloženo do košíku

Strachy se mění (Fejetony)

Strachy se mění (Fejetony)
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku