Druhý list Petrův (Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně)

Jiří Otter

    Datum vydání: 2012
  • Stran: 80
  • ISBN: 978-80-7017-162-2
  • Výrobce: Nakladatelství Kalich
Skladem
72,- Kč 90,- Kč

Anotace

Nevelký spisek 2 Pt je adresován křesťanským společenstvím v římské provincii Malá Asie a tradicí je připsán Ježíšovu učedníkovi Petrovi. Autor výkladu dovozuje, že „Petrem“ mohl být i petrovský učitel a tlumočník Petrova poslání. Hlavním tématem petrovského listu je druhý příchod Kristův jako radikální vlom Božího království do našeho světa, kdy „rozbřeskne se den a jitřenka vzejde v srdcích věřících“. Křesťan se na něj má připravit ctnostným životem naplněným účinnými skutky.

Autorův výklad 2 Pt je pozoruhodný mj. tím, že v něm doplňuje a reviduje pochopení Kralické bible, Českého ekumenického překladu, ale i Bible 21. století a Bible jeruzalémské. Dílko je podloženo bohatou odbornou literaturou.

Vstupní slovo napsal prof. Petr Pokorný, předmluvu prof. Milan Balabán.

Zboží bylo vloženo do košíku

Druhý list Petrův (Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně)

Druhý list Petrův (Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně)
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku