Pozváni do Slezska

Edita štěříková

    Datum vydání: 2001
  • Výtvarník: Edita štěříková
  • Stran: 602
  • ISBN: 80-7017-553-2
  • Výrobce: Nakladatelství Kalich
Vyprodáno

Anotace

Rozsáhlé fundované dílo se zabývá českou náboženskou emigrací po roce 1741 do pruského Slezska a vznikem prvních čtyř exulantských kolonií v této oblasti. Kromě vypsání historie této exulantské vlny přináší také detailní seznamy emigrantských rodin, kopie dobových dokumentů, chronologické tabulky, mapy. Obsahem navazuje na knihu Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století (vyd. 1999 v nakl. Kalich) od téže autorky, která se studiu a mapování české náboženské emigrace věnuje dlouhá léta.

Ukázka:

Rozhodování k emigraci probíhalo jistě v každé rodině jinak. O některých úvahách emigrantů v roce 1742 se dovídáme z životopisů berlínských Čechů. Pavel Mačát napsal o tom, jak se jeho rodiče už v předcházejících letech rozhodovali pro i proti emigraci. Otec říkával: „Ale jak pak bychom takovou dalekou cestu s tolika dítkami se mohli vážiti?“ Na to bývala odpověď mé mámy s slzami: „A copak jich v tom zahynutí necháme? Vždyť bychom musili za to Pánu Ježíši těžko odpovídat.“ – Otec Mačát měl za sebou už vězení a všelijaká pronásledování, ale přesto se k emigraci ani v roce 1742 nemohl dost rychle odhodlat. Byl opatrný: Můj otec pak uslyšel, že mnozí Čechové v Münsterbergu v Slezsku se usazují; strojil se tam také, poslav tam schválného posla přezvěděti, jak tam jest. Když se ten posel navrátil, vypravoval, že tam mnoho lidu již pospolu jest, a že tam čtyři starší bratří k udržování řádu jsou… Tak jsme vyšli po Velikonoci z naší a ještě z jedné nejbližší vesnice v počtu okolo jednoho sta osob. Nás bylo osm dítek z naší familie. Já jsem byl v čtrnáctém roku mého stáří.

Zboží bylo vloženo do košíku

Pozváni do Slezska

Pozváni do Slezska
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku