Ex archivis ecclesiae II

Adéla Šmilauerová (ed.)

    Datum vydání: 2018
  • Stran: 200
  • ISBN: 978-80-7017-260-5
Skladem
278,- Kč 308,- Kč

Anotace

V prosinci 2018 uplyne sto let od ustanovení Českobratrské církve evangelické, uskutečněné v emočně vypjaté době. Představitelé tehdejší Československé republiky řešili problémy a otázky, spojené se vznikem republiky. Radost z konce války i jistý pocit zadostiučinění nad rozpadem habsburské monarchie, který pociťovala velká část obyvatelstva českých zemí, byl bohužel zastíněn velmi špatnou ekonomickou situací i příchodem tzv. španělské chřipky, která si vybrala cenu nejvyšší u mnohých osob. Přesto bychom nenašli v našich novějších dějinách lepší okamžik pro opětovné spojení českých evangelíků.

S autory příspěvků poodhalujeme cestu, kterou museli čeští evangelíci před svým opětovným spojením projít. Úvodní příspěvek nás zavede na Jičínsko, kde se v první polovině 18. století odehrály dva výrazné případy stíhání tajných nekatolíků. Následující texty pak sledují dění kolem tolerančního patentu na Prosetínsku, potíže s výstavbou prozatímní modlitebny v Praze na Vinohradech, vliv české reformace na evangelickou liturgii po Tolerančním patentu, dlouhou cestu ke zřízení a dostavění Husova domu v Praze či uvěznění českých bohoslovců za účast na Husových oslavách v Ženevě roku 1915. Závěrečný text je věnován dlouholetým snahám o spojení českých evangelíků od dob tolerance až do generálního sněmu, konaného v prosinci 1918, na kterém byla ČCE ustanovena.

Do sborníku přispěli:

Lucie Rychnová: Tajní „nekatolíci“ v první polovině 18. stol. Dva případy z jednoho východočeského panství

Milena Šimsová – Sixtus Bolom-Kotari: Minulost jako víra – víra jako minulost? Prosetínští rodáci z doby toleranční

Petr Sládeček: Ke stavebním dějinám reformovaného sboru v Praze na Královských Vinohradech

Michal Chalupski: Působení české reformace na domácí evangelickou liturgii po Tolerančním patentu

Miroslava Fůrová: Evangelický živý pomník Husův

Eva Fialová: Husovo výročí v roce 1915 a „velezrádní“ čeští evangeličtí bohoslovci jako účastníci jeho oslavy v Ženevě

Adéla Šmilauerová: Cesta ke sjednocení českých evangelíků a vznik Českobratrské církve evangelické

Zboží bylo vloženo do košíku

Ex archivis ecclesiae II

Ex archivis ecclesiae II
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku