Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea

Martin Wernisch

    Datum vydání: 2018
  • Stran: 292
  • ISBN: 978-80-7017-262-9
Skladem
273,- Kč 321,- Kč

Anotace

Nynější léta s sebou jedno za druhým přinášejí okrouhlá výročí, významná pro česká, ale zčásti také ostatní evropská, ano světová evangelická společenství. V souvislosti s nimi vznikly též historické studie, shromážděné v této knize. Navazujíce jedna na druhou i svým obsahem, klenou oblouk od doby, kdy se reformátor Martin Luther přihlásil k odkazu Jana Husa, až po současnost, do níž se dědictví reformace navzdory všem zvratům a nebezpečím dochovalo živé. Značný prostor je vedle vlastní reformační epochy věnován také spojení sborů Augsburského a Helvetského vyznání na konci první světové války a vývoji českobratrské církve evangelické v uplynulém století.

Doc. Martin Wernisch, Dr. (1962), je vedoucím katedry církevních dějin na Evangelické theologické fakultě UK v Praze. Zaměřuje se přednostně na historii křesťanského vyznávání a věrouky i na vzájemnou provázanost tuzemské reformace s evropskou. K jeho dílu patří mj. edice Knihy svornosti (2006), monografie o Politickém myšlení evropské reformace (2011) a obsáhlé doprovodné studie k traktátu Theologia Deutsch (Mystika a reformace, 2007) či k Výboru z díla Martina Luthera (2017).

Zboží bylo vloženo do košíku

Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea

Evropská reformace, čeští evangelíci a jejich jubilea
Zavřít Do košíku

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku