Vydali jsme  Teologie - filozofie

Následování

Dietrich Bonhoeffer

První české úplné vydání klasického díla německého teologa Dietricha Bonhoeffera.

310,- Kč 365,- Kč

Krédo (Základy ekumenické dogmatiky

Jan Milíč Lochman

Ekumenická dogmatika nazvaná Krédo byla napsána německy a přeložena do řady evropských i asijských jazyků. Dostalo se jí značné pozornosti v široké ekumeně. V autorově mateřštině vychází podruhé (1996 1 ) a také tentokrát završuje české vydání jeho „malé...

240,- Kč 300,- Kč

Otčenáš / Křesťanský život ve světle modlitby Páně

Jan Milíč Lochman

Modlitba je něco víc než jenom nástroj a ventil zbožného sebeporozumění. Obnovuje se v ní samotný střed života víry, v modlitbě člověk přesahuje sebe sama, napřahuje se po tom, co ho zachraňuje, sahá po novém počátku. Těmito slovy charakterizuje křesťanskou...

192,- Kč 240,- Kč

Věřím (Výklad apoštolského vyznání víry)

Luděk Rejchrt

Knihu tvoří 365 úvah nad vybranými oddíly Starého a Nového Zákona. Autor se pokusil v biblických textech hledat „stavivové prvky“ křesťanského vyznání.

170,- Kč 340,- Kč

Desatero / Směrovky ke svobodě

Jan Milíč Lochman

Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie. Nové vydání dlouho rozebraného textu. Další dva díly (OTČENÁŠ a KRÉDO) vyjdou ještě letos.

160,- Kč 200,- Kč

Druhý list Petrův (Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně)

Jiří Otter

ThDr. Jiří J. Otter, znalec novozákonního řeckého jazyka, předkládá čtenáři svůj nejnovější výklad dalšího biblického spisu, tentokrát nejmladšího apoštolského listu Nového zákona – Druhého listu Petrova.

72,- Kč 90,- Kč

Bohuslava Bílejovského kronika česká

Ota Halama

První novodobé vydání České kroniky utrakvistického kněze Bohuslava Bílejovského z roku 1532.

128,- Kč 160,- Kč

Huldrych Zwingli, Karl Barth a odkaz původního reformačního radikalismu (Mezigenerační ekumenicko-teologický rozhovor)

Petr Macek

Tato studie chce přispět k teologickému dialogu různých reformačních tradic.

100,- Kč 220,- Kč

Slova útěchy

Johannes Møllehave

Kniha Slova útěchy je do jisté míry populárním výkladem díla dánského filosofa Sørena Kierkegaarda a úvahou o smyslu útěchy a soucitu v lidském životě.

184,- Kč 230,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku