Vydali jsme  Teologie - filozofie

Co by měl každý vědět o židovství

Arnulf Bauman, Prudký

V krátkých, přehledných článcích, provázených dokumenty historického i liturgického rázu, poskytuje přehledně uspořádané minimum základních znalostí o židovství; přináší informace o Izraeli jako lidu, národu i státu; zabývá se židovskou vírou, modlitbou, obřady a...

Tři páteční pozvání k Večeři Páně

Sören Kierkegaard

Sevřené a naléhavé výklady evangelijních textů z poetického pera význačného, u nás dosud nedoceněného dánského myslitele 19. století, "otce existencialismu".

Myslet a věřit (Rozhovor)

Paul Ricoeur, Azouvi, de Launay

Knížka rozhovorů s "nejoriginálnějším filosofem naší současnosti" představuje pronikavé myšlení této osobnosti přístupnou, sdělnou formou.

Člověk a zvíře - stvoření Boží (Starý zákon o zvířatech)

Albert de Pury

V perspektivě Starého zákona se souběh existence člověka a zvířete jeví jako jedna ze základních daností lidství. Autorem aktuální studie je znalec náboženství Blízkého východu, ženevský profesor Starého zákona.

10,- Kč 60,- Kč

Problém člověka

Martin Buber

Po právu uznávaný židovský myslitel se ve svých úvahách o smyslu a bytí člověka ubírá od Aristotela až k průzkumu učení Heideggerova a Schelerova.

Spravedlnost Boží, Výklad epištoly Římanům

Josef B. Souček

Nevelký, ale jasný, odborně podložený výklad listu ap. Pavla Římanům výrazného českého biblisty a kazatele evangelia.

10,- Kč 40,- Kč

Krédo (Základy ekumenické dogmatiky)

Jan Milič Lochman

Základy ekumenické dogmatiky. Nejobsažnější díl trilogie se věnuje výkladu křesťanského vyznání víry zvaného Apoštolské.

Galilejský, historické bádání o Ježíši formou vyprávění

Gerd Theissen

Ve snaze tlumočit základní zvěst Nového zákona, příběh Ježíše Krista, sepsal známý německý teolog a sociolog o Ježíši a jeho době vynikající románové dílo, postavené na nejnovějších odborných poznatcích.

Evangelium podle Matouše - ČÁST 1:kapitoly 1-9

Miloslav Hájek

Komentář k evangeliu podle Matouše (kap. 1­9) prozrazuje autorovu odbornost, je však srozumitelný i pro laika. Zabývá se stěžejními evangelijními oddíly, kupř. Modlitbou Páně a Kázáním na hoře.

10,- Kč 30,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku