Vydali jsme  Teologie - filozofie

Zpovzdálí se dívaly také ženy (Výzva feministické teologie)

Jana Opočenská

Výzva feministické teologie. První česká práce tohoto druhu.

5,- Kč 20,- Kč

Desatero (Směrovky ke svobodě)

Jan Milič Lochman

Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. 2. svazek teologické trilogie.

Bůh sestupující (pokus o christologii Starého zákona)

Jan Heller

Pokus o christologii Starého zákona. Známý biblista a religionista tu svými znalostmi osobně svědčí o Bohu, který se ve všech dobách sklání k člověku.

Dopisy andělům - Odměny vítězům

Jiří Otter

Soubor biblických studií na Zjevení 1 - 3 je novým pokusem o výklad aktuálního poselství božích vzkazů.

20,- Kč 20,- Kč

Otčenáš (Křesťanský život ve světle modlitby Páně)

Jan Milič Lochman

Křesťanský život ve světle modlitby Páně. Aktuální výklad. 1. svazek teologické trilogie pražského a basilejského bohoslovce o základních věroučným textech křesťanství.

Boží úděl ve světě

Jan Milič Lochman

Kázání, přednášky a rozhovor z autorovy návštěvy Prahy v roce 1990.

Perspektiva víry (Úvod do eschatologie)

Petr Pokorný, Veselý

Tato knížka vznikla z přednášek, které oba autoři přednesli na teologickém kurzu pro kazatele ČCE v únoru 1986. Příspěvek profesora Pokorného byl posléze rozpracován do řady přednášek o eschatologii.

Vím, komu jsem uvěřil

Miloslav Hájek

Živé výklady základních křesťanských pojmů a hovory o víře. Výklady vynikají ryzostí a zřetelností myšlení a slova.

Biblický slovník

Jean-Jacques Von Allmen

Autor své dílo charakterizuje jako "lidovou příručku biblické teologie, jejíž hlavní pojmy jsou řazeny abecedně".

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku