zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Martin Luther: Uvedení do života, díla a odkazu

 • Albrecht Beutel
 • rok vydání: 2017
 • stran: 184
 • ISBN: 978-80-7017-236-0

Jaký byl Martin Luther člověk a jak se stal reformátorem? Jak žil, studoval a pracoval? Kdo byl s ním a kdo byl proti němu? Co všechno tu hrálo roli? Kteří lidé v tom byli důležití? Jaké zápasy se v 16. století vedly a jak dopadly? Publikace německého teologa a...

Svatý Jan Hus

 • Ota Halama
 • rok vydání: 2015
 • stran: 192
 • ISBN: 978-80-7017-230-8

Práce Svatý Jan Hus stručně představuje dvousetletou úctu, kterou po svém upálení požíval mistr Jan Hus jako mučedník a světec v českých zemích. Vedle laického kalicha to byla totiž právě husovská úcta, která spoluvytvářela identitu husity, utrakvisty, českého...

Knihy kacířů se mají číst

 • Mistr Jan Hus
 • rok vydání: 2015
 • stran: 96
 • ISBN: 978-80-7017-223-0

Hlásil se Jan Hus vědomě k tradici kacířských buřičů, jak se zdá napovídat titul této knížky? Anebo je skutečnost, jež vysvítá z jejího textu, nejen složitější, ale také sympatičtější? Z latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným slovem opatřil...

VÍCE SLUŠÍ POSLOUCHATI BOHA NEŽ LIDÍ / Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2015
 • stran: 368
 • ISBN: 978-80-7017-220-9

V letošním roce vzpomínáme nejen 600. výročí upálení mistra Jana Husa, nýbrž i 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. Jak ukazuje nová práce badatelky Edity Štěříkové, obě výročí, ač jsou od sebe vzdálena pět set třicet let, mají přímou historickou...

AMICA SPONSA MATER (bible v čase reformace)

 • Ota Halama (ed.)
 • rok vydání: 2014
 • stran: 346
 • ISBN: 978-80-7017213-1

Sedmnáct vědeckých pracovníků se při příležitosti jubilea posledního vydání kralické Bible (1613–2013) pokusilo napříč náboženským spektrem i historickými obory přehlédnout dějiny biblického překladu v českých zemích. Formou kolektivního díla pak představit...

Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století /Obrazy ze života/

 • Edita Štěříková
 • rok vydání: 2014
 • stran: 536
 • ISBN: 978-80-7017-210-0

Pro 18. století bylo postavení žen v obnovené Jednotě bratrské neobyčejně emancipované, což budilo ve své době nedůvěřivou pozornost. Dnes je tato skutečnost hodnocena naopak kladně a je předmětem historických pojednání. Nová kniha historičky Edity Štěříkové...

Dietrich Bonhoeffer / Křesťan v opozici

 • Renate Windová
 • rok vydání: 2014
 • stran: 174
 • ISBN: 978-80-7017-202-5

Životopis teologa Dietricha Bonhoeffera (1906–1945) přibližuje jeho zápas o porozumění evangeliu, sobě, druhým a vlastnímu místu ve světě. Postupně se slovy i činy vyhraňoval vůči církevní politice a státní moci až k účasti v odboji a přípravám atentátu na Hitlera,...

Zapomenuté transporty

 • Lukáš Přibyl – Michal Plzák
 • rok vydání: 2013
 • stran: 280
 • ISBN: 978-80-7017-191-2

Dokumentární filmy ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY vzbudily u diváků mimořádnou pozornost. Podařilo se v nich zachytit výpovědi několika málo svědků, kteří přežili transporty českých Židů do Lotyšska, Běloruska, Estonska a do oblasti Lublinu v Polsku. V rozhovoru, který...

Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414–1431 (Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů)

 • Dušan Coufal
 • rok vydání: 2012
 • stran: 328
 • ISBN: 978-80-7017-185-1

Vyzrálá disertační práce mladého husitologa se komplexně zabývá jedním z nejpohnutějších odborných střetů českých duchovních dějin pozdního středověku: učenou polemikou o laickém přijímání eucharistie pod způsobou chleba i vína, jak ji vedli stoupenci římské...

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít