Vydali jsme  Beletrie a poezie

Saint-Exupéry

Eric Deschodt

Podmanivě napsaná biografie se řadí k těm nejlepším, jež byly o tomto slavném letci a citlivém vizionáři napsány. Bez velkých slov a falešného vciťování je čtenář vtažen do Saint-Exupéryho blízkosti, sleduje nadšení z létání, vztahy k ženám a přátelům,...

100,- Kč 396,- Kč

Předvečer úplnosti

Pavel Rejchrt

Tvůrčí osobnost básníka, prozaika a malíře Pavla Rejchrta dostává v poslední době konečně příležitost oslovit širší veřejnost. Ve dvou minulých letech vyšly dvě sugestivní knihy jeho veršů a v závěru loňského roku pak v Kalichu soubor znamenitých próz Tvárnosti...

30,- Kč 430,- Kč

A poslední budou první

Petr Pokorný

Autor je široké veřejnosti znám především jako významný biblista, novozákoník, ojedinělý znalec rané křesťanské literatury a pisatel řady vynikajících odborných knih. V této své nové knížce se pokusil o zcela jiný žánr: napsal řadu povídek, vzpomínkových...

Strachy se mění (Fejetony)

Miloš Rejchrt

Padesát šest rozhlasových fejetonů, které autor přečetl na rozhlasových vlnách rádia Classic FM, na stanici Vltava a Praha.

Oč mi v životě šlo

Jan Milič Lochman

Vzpomínkové dílo českého evangelického rodáka, později švýcarského teologa a rektora basilejské univerzity, nezůstává jen na osobní rovině, ale komentuje události a duchovní proudy 20. století.

165,- Kč 195,- Kč

Tvárnosti tušeného

Pavel Rejchrt

Reflexivní prózy a podobenství. Soubor desatera znamenitých básnických povídek. V textu reprodukce plastik Ivana Jilemnického.

15,- Kč 234,- Kč

Hořící keř

Vladimír Kučera

Verše jednoho z nejtalentovanějších básníků, teologa a kazatele vysočinských sborů. Výbor z let 1943­1992.

115,- Kč 138,- Kč

Evangelium podle Dickense

Charles Dickens

Velký anglický romanopisec devatenáctého století napsal pro své děti vyprávění, které nazval Život našeho Pána. Vzácně prostým stylem v něm shrnul příběh Ježíše Krista, tak jak jej podávají novozákonní evangelia.

96,- Kč 120,- Kč

Vlál za mnou směšný šos

Pavel Kolmačka

Nevelká sbírka duchovní lyriky vyšla již dvakrát a vzbudila zájem jak čtenářů dobré poezie, tak literární kritiky.

5,- Kč 40,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku