Spřízněná nakladatelství  Eman

Bolest a naděje

Plzáková, E. ed. /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2015. O utrpení, jeho důvodech i východiscích v pohledu Starého zákona, psychologie, paliativního lékaře. Doplněno o husovské téma pravdy a praktický přehled o konfirmaci. Obsahuje kázání Márie Meňkyové (Exodus 3) a...

99,- Kč 117,- Kč

Pod dlažbou

Škrob, J. /Eman/

Básnická prvotina autora, zakotveného v hluboce žitém křesťanství i bolestech a intelektuálních zápasech současnosti. "Nevěřím na angažovanou a neangažovanou poezii," říká Škrob. "V mých básních je všechno, co v životě vnímám jako důležité. Psát poezii, která by...

144,- Kč 169,- Kč

Země pod duhou-Vyprávění o stvoření, praotcích a vyvedení z Egypta

Linden, N. ter /Eman/

Biblické příběhy podle pěti knih Mojžíšových, neboli Tóry vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu příběhy o stvoření, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Josefovi a Mojžíšovi, o vyvedení z Egypta, Desateru přikázání a mnoha překážkách na cestě do...

297,- Kč 349,- Kč

"Nejpokrokovější církevní pracovník"-Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945 – 1969

Morée, P. C. A.; Piškula, J. /Eman/

Studie o postavení nekatolických církví v Československu po válce a za komunistického režimu. Na základě badatelské práce v archivech církví, teologických fakult, státních i komunistických institucí a mezinárodních ekumenických grémií přinášejí nový pohled na...

306,- Kč 360,- Kč

Lyrika liter

Rejchrt, P. /Eman/

Vydání experimentální poezie, kterou autor tvořil v první polovině 70. let stranou oficiálních literárních proudů. Svými průzkumy, rozklady i novotvary proniká pod povrch veršotupectví a tvořivě se brání marasmu dobového znehodnocení jazyka. Usiluje pomoci slovům, aby...

286,- Kč 337,- Kč

Povídá se… podle Tóry

Linden, N. ter /Eman/

V novém přepracovaném a doplněném vydání vychází převyprávění biblických příběhů pěti knih Mojžíšových od známého nizozemského vykladače a vypravěče. Autor před čtenářem otevře kompletní bohatství a sílu příběhů stvoření a praotců a nově přidává...

252,- Kč 296,- Kč

Quo vadis, čce?-Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2014.

Plzáková, E. ed. /Eman/

Pokus obhlédnout teologickou cestu, současnost i budoucnost českobratrských evangelíků, potkat se s náboženským vlněním současného světa, nahlédnout úskalí tzv. restitucí a vystavit se výzvě sociální spravedlnosti. Obsahuje společné kázání P. Slámy a R. Mazura (O...

81,- Kč 95,- Kč

Pijte z něho všichni-Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm

Vymětal, M. ed. /Eman/

Kostel u sv. Martina ve zdi má pro české protestanty zvláštní význam, před šestisty lety tu bylo podle tradice obnoveno vysluhování večeře Páně podobojí. Ve sborníku, který uspořádal evangelický farář Mikuláš Vymětal, najdete studie o obnoveném vysluhování podobojí...

169,- Kč 199,- Kč

Tobiáš

Linden, N. ter /Eman/

Pozdně biblický příběh o Tobiášovi odráží zkušenosti, kolik neštěstí a smutků může dopadnout do lidského života. Ale především jím prozařuje důvěra, že i v takových chvílích si do našich životů razí cestu Boží milosrdenství a jeho uzdravující moc. Jen je...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku