Spřízněná nakladatelství  Eman

"Nejpokrokovější církevní pracovník"-Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945 – 1969

Morée, P. C. A.; Piškula, J. /Eman/

Studie o postavení nekatolických církví v Československu po válce a za komunistického režimu. Na základě badatelské práce v archivech církví, teologických fakult, státních i komunistických institucí a mezinárodních ekumenických grémií přinášejí nový pohled na...

306,- Kč 360,- Kč

Lyrika liter

Rejchrt, P. /Eman/

Vydání experimentální poezie, kterou autor tvořil v první polovině 70. let stranou oficiálních literárních proudů. Svými průzkumy, rozklady i novotvary proniká pod povrch veršotupectví a tvořivě se brání marasmu dobového znehodnocení jazyka. Usiluje pomoci slovům, aby...

286,- Kč 337,- Kč

Povídá se… podle Tóry

Linden, N. ter /Eman/

V novém přepracovaném a doplněném vydání vychází převyprávění biblických příběhů pěti knih Mojžíšových od známého nizozemského vykladače a vypravěče. Autor před čtenářem otevře kompletní bohatství a sílu příběhů stvoření a praotců a nově přidává...

252,- Kč 296,- Kč

Quo vadis, čce?-Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2014.

Plzáková, E. ed. /Eman/

Pokus obhlédnout teologickou cestu, současnost i budoucnost českobratrských evangelíků, potkat se s náboženským vlněním současného světa, nahlédnout úskalí tzv. restitucí a vystavit se výzvě sociální spravedlnosti. Obsahuje společné kázání P. Slámy a R. Mazura (O...

81,- Kč 95,- Kč

Pijte z něho všichni-Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm

Vymětal, M. ed. /Eman/

Kostel u sv. Martina ve zdi má pro české protestanty zvláštní význam, před šestisty lety tu bylo podle tradice obnoveno vysluhování večeře Páně podobojí. Ve sborníku, který uspořádal evangelický farář Mikuláš Vymětal, najdete studie o obnoveném vysluhování podobojí...

169,- Kč 199,- Kč

Tobiáš

Linden, N. ter /Eman/

Pozdně biblický příběh o Tobiášovi odráží zkušenosti, kolik neštěstí a smutků může dopadnout do lidského života. Ale především jím prozařuje důvěra, že i v takových chvílích si do našich životů razí cestu Boží milosrdenství a jeho uzdravující moc. Jen je...

Krátký rozhovor v pastoraci a poradenství

Lohse, T. H. /Eman/

Metodická příručka, která umožní orientaci při neplánovaných i očekávaných rozhovorech, při nichž je potřeba rychle vyhmátnout problém a pomoci zorientovat se v něm, jak pro toho, kdo chce poradit, tak pro toho, kdo rady poskytuje. Ti, kdo se věnují poradenství, ať už...

Přijmi nás ještě i dnes-Modlitby z Blahoslavova domu

Vítek, J. /Eman/

Výběr ze vstupních modliteb k bohoslužbám po celý církevní rok. Pozvání pro ty, kdo hledají, s čím se postavit před Boží tvář, i vítaná změna pro ty, kdo hledají inspiraci (nejen) při přípravě k bohoslužbám. Určeno návštěvníkům bohoslužeb, necírkevním...

118,- Kč 139,- Kč

Krása-Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013

kol. autorů /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013. Krása a její souvislost s (nejen) evangelickým křesťanstvím, jeho východisky, tradicí, tvorbou i aspiracemi. Pohled teologa, biblisty, historika umění, filososofa, architekta, literárního editora. Obsahuje kázání J. Štefana...

42,- Kč 110,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku