Spřízněná nakladatelství  Eman

Krátký rozhovor v pastoraci a poradenství

Lohse, T. H. /Eman/

Metodická příručka, která umožní orientaci při neplánovaných i očekávaných rozhovorech, při nichž je potřeba rychle vyhmátnout problém a pomoci zorientovat se v něm, jak pro toho, kdo chce poradit, tak pro toho, kdo rady poskytuje. Ti, kdo se věnují poradenství, ať už...

Přijmi nás ještě i dnes-Modlitby z Blahoslavova domu

Vítek, J. /Eman/

Výběr ze vstupních modliteb k bohoslužbám po celý církevní rok. Pozvání pro ty, kdo hledají, s čím se postavit před Boží tvář, i vítaná změna pro ty, kdo hledají inspiraci (nejen) při přípravě k bohoslužbám. Určeno návštěvníkům bohoslužeb, necírkevním...

118,- Kč 139,- Kč

Krása-Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013

kol. autorů /Eman/

Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013. Krása a její souvislost s (nejen) evangelickým křesťanstvím, jeho východisky, tradicí, tvorbou i aspiracemi. Pohled teologa, biblisty, historika umění, filososofa, architekta, literárního editora. Obsahuje kázání J. Štefana...

42,- Kč 110,- Kč

Svět Jaroslava Šimsy

Šimsová, M. /Eman/

Obsáhlá životopisná freska, mapující životní souvislosti výrazné osobnosti první republiky, bytostného křesťana a demokrata, sekretáře Akademické Ymky a účastníka protinacistického odboje. Práce zpřístupňuje dosud nepublikované dokumenty z pozůstalosti i záznamy...

245,- Kč 288,- Kč

O svatosti milosrdného Boha

Skála, P. /Eman/

Pavel Skála (1956 - 2003) působil jako diakon a farář ve sborech českobratrské církve ve Strmilově, Miroslavi a Horní Krupé. K desátému výročí jeho úmrtí vychází výbor z jeho kázání. Editor Jiří Šimsa je sestavil do několika souvislých celků: na Mariino Magnificat,...

139,- Kč 163,- Kč

Vyznání nejistého chodce

Rejchrt, P. /Eman/

Skrze životní příběh Kamila Korejse bilancuje autor vlastní život, teologická studia, hledání víry i umělecké zápasy. Těžiště situuje do let šedesátých a na počátek sedmdesátých. Demaskuje klišé o době, církvi i víře. Opakovaně se vrací k otázce, co je...

Kořeny a květy biblických pojmů

Balabán, M. /Eman/

Ohledání a zpřístupnění vybraných biblických pojmů.

127,- Kč 149,- Kč

Není už rozdíl? Keine Unterschiede mehr? No more difference?

/Eman/

Sborník textů k pražské konferenci IEC nad tématy Společné zvládání bolestí minulosti a Kulturní, národní a křesťanská identita v Evropě

96,- Kč 113,- Kč

Řetěz bláznů

Břežina, Aleš /Eman/

84,- Kč 299,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku