Spřízněná nakladatelství  Mlýn

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Karfíková, L.; Mrázek, J. ed.

Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti«, Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona, Petr Pokorný: Markovo evangelium a lukášovské spisy, Jiří Mrázek: Milost v Matoušově evangeliu, Jiří Mrázek: Milost v P

118,- Kč 139,- Kč

O kozlech, ovcích a lidech

Mrázek, J. /Mlýn/

Ježíšova podobenství podle Matoušova evangelia

Vyprávění a právo v knize Exodus

Viktor Ber

Hranice, vztah a rozdíly mezi vyprávěním a právními texty v knize Exodus (Právo ve vyprávění, pesachové kapitoly, řeč sinajského práva, Desatero, Kniha smlouvy…)

127,- Kč 149,- Kč

Unitas fratrum 1457–2007

uspořádal Martin Wernisch

Studie a texty 15 (2009/2) Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén

127,- Kč 149,- Kč

Teologie a dějiny

uspořádal Jindřich Halama

Studie a texty 14 (2009/1)

127,- Kč 149,- Kč

Tesáno do kamene – psáno na pergamen – tištěno na papír

uspořádali Martin Prudký a Petr Sláma

Studie a texty 13 (2008/2) Studie ke starozákonní hermeneutice

127,- Kč 149,- Kč

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

uspořádali Lenka Karfíková a Jan A. Dus

MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému. JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damašský spis. JIŘÍ MRÁZEK: Milost podle Čtvrtého Ezdráše. PETR SLÁMA: „Povstane z trů

169,- Kč 199,- Kč

Budu s tebou…

Peter Bukowski

Role bible v pastýřském rozhovoru.

118,- Kč 139,- Kč

Protestantismus a první křesťané

Jean Zumstein

Ježíš, Pavel, tradice a víra

110,- Kč 129,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku