zobrazit produkty:  jako seznam
řadit produkty:
podle s omezením:

Život Mojžíšův-řecko-česky

 • Filón z Alexandrie
 • rok vydání: 2015
 • stran: 0
 • ISBN:

Teologie opomíjených (Přehlížené hlasy v Novém zákoně)

 • Mrázek, J.
 • rok vydání: 2014
 • stran: 184
 • ISBN: 978-80-86498-52-2

Teologie novozákonních knih, kterým se obvykle nedostává tolik pozornosti – třeba proto, že řeší jen některá vybraná témata, a jinými se nezabývají, chybí v nich ucelený systém (což však neznamená, že jej autoři v hlavě neměli). Knížka Jižřího Mrázka čte mezi...

Úvod do Nového zákona-historie, písmo, teologie

 • Marguerat, D. ed.
 • rok vydání: 2014
 • stran: 575
 • ISBN:

Řecká kurzorika a Krédo-čítanka z rané křesťanské literatury

 • Dus, J. A. ed. /Mlýn/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 130
 • ISBN:

Patristická exegeze-výklady Matoušova evangelia

 • Dus, J. A. ed. /Mlýn/
 • rok vydání: 2013
 • stran: 133
 • ISBN:

Hledám slova pro hledající

 • Fišer, D.
 • rok vydání: 2012
 • stran: 151
 • ISBN: 978-80-86498-50-8

A bohové se vracejí

 • Pavel Hošek
 • rok vydání: 2012
 • stran: 141
 • ISBN:

Proměny náboženství v postmoderní době.

Umučení Polykarpa a pašijní příběh

 • Jan Amos Dus
 • rok vydání: 2011
 • stran: 180
 • ISBN: 978-80-86498-47-8

Publikace obsahuje řecký text a nový český komentovaný překlad.

Zapovězené žalmy

 • Thomas Römer
 • rok vydání: 2010
 • stran: 82
 • ISBN: 978-80-86498-36-2

Modlitby beznaděje a pomsty

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

 • Jiří Mrázek
 • rok vydání: 2010
 • stran: 212
 • ISBN: 80-86498-05-0

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia.

Víra usilující rozumět

 • Daniel Migliore
 • rok vydání: 2009
 • stran: 412
 • ISBN: 978-80-86498-33-1

Úvod do křesťanské teologie

Bůh – můj bližní

 • kolektiv autorů
 • rok vydání: 2008
 • stran: 116
 • ISBN: 978-80-86498-25-6

Tato knížka promýšlí dvacet pět základních témat křesťanské víry. „Odmítáme se smířit s tím, že by se o náboženství či o víře muselo mluvit jazykem nesrozumitelným, starobylým a dávno překonaným. Chtěli jsme ukázat, že o Bohu, o Kristu, o životě a o smrti

Člověk mezi nebem a zemí

 • Petr Gallus
 • rok vydání: 2005
 • stran: 518
 • ISBN: 80-86498-11-5

Pojetí víry u P. Tillicha a K. Bartha

Slovo na všední den a na neděli

 • Pokorný, P.
 • rok vydání: 2005
 • stran: 128
 • ISBN:

Promluvy připravené původně pro vysílání Českého rozhlasu 6 – vesměs na biblická témata, podaná stručně a srozumitelně jako námět k zamyšlení (pro lidi věřící i nevěřící). Autor pracuje jako evangelický farář v Praze-Střešovicích a zabývá se mimo jiné...

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

 • Karfíková, L.; Mrázek, J. ed.
 • rok vydání: 2004
 • stran: 204
 • ISBN: 80-86498-08-5

Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti«, Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona, Petr Pokorný: Markovo evangelium a lukášovské spisy, Jiří Mrázek: Milost v Matoušově evangeliu, Jiří Mrázek: Milost v P

O kozlech, ovcích a lidech

 • Mrázek, J. /Mlýn/
 • rok vydání: 2001
 • stran: 150
 • ISBN:

Ježíšova podobenství podle Matoušova evangelia

Vyprávění a právo v knize Exodus

 • Viktor Ber
 • rok vydání: 0
 • stran: 212
 • ISBN: 978-80-86498-35-5

Hranice, vztah a rozdíly mezi vyprávěním a právními texty v knize Exodus (Právo ve vyprávění, pesachové kapitoly, řeč sinajského práva, Desatero, Kniha smlouvy…)

Unitas fratrum 1457–2007

 • uspořádal Martin Wernisch
 • rok vydání: 0
 • stran: 214
 • ISBN: 978-80-86498-34-8

Studie a texty 15 (2009/2) Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén

Teologie a dějiny

 • uspořádal Jindřich Halama
 • rok vydání: 0
 • stran: 160
 • ISBN: 978-80-86498-32-4

Studie a texty 14 (2009/1)

Tesáno do kamene – psáno na pergamen – tištěno na papír

 • uspořádali Martin Prudký a Petr Sláma
 • rok vydání: 0
 • stran: 234
 • ISBN: 978-80-86498-31-7

Studie a texty 13 (2008/2) Studie ke starozákonní hermeneutice

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

 • uspořádali Lenka Karfíková a Jan A. Dus
 • rok vydání: 0
 • stran: 364
 • ISBN: 978-80-86498-30-0

MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému. JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damašský spis. JIŘÍ MRÁZEK: Milost podle Čtvrtého Ezdráše. PETR SLÁMA: „Povstane z trů

Budu s tebou…

 • Peter Bukowski
 • rok vydání: 0
 • stran: 96
 • ISBN: 978-80-86498-29-4

Role bible v pastýřském rozhovoru.

Protestantismus a první křesťané

 • Jean Zumstein
 • rok vydání: 0
 • stran: 108
 • ISBN: 978-80-86498-28-7

Ježíš, Pavel, tradice a víra

Teologie Nového zákona

 • François Vouga
 • rok vydání: 0
 • stran: 430
 • ISBN: 978-80-86498-27-0

Definice, úkoly a metody teologie Nového zákona; Nový zákon jako čtení Starého (kapitola 1), jaká je hlavní zvěst Nového zákona o spasení (kap. 2), o lidské existenci (kap. 3), o společenství církve (kap. 5), o existenci za hranicí smrti (kap. 7) a o jeji

Úvod do Nového zákona

 • Theissen, G.
 • rok vydání: 0
 • stran: 134
 • ISBN: 978-80-86498-26-3

Velmi užitečná stručná příručka, jež uvádí do ježíšovských tradic, teologie apoštola Pavla, synoptických evangelií, popavlovských dopisů, do janovské literatury a do problematiky vzniku Nového zákona jakožto knihy. Autor přednáší Nový zákon na univerzitě

Od Ježíše k teologii

 • uspořádal Petr Pokorný
 • rok vydání: 0
 • stran: 124
 • ISBN: 978-80-86498-24-9

Studie a texty 12 (2008/1)

Slavomil C. Daněk v kontextu českého protestantismu a starozákonního bádání

 • uspořádali Ondřej Macek a Jan Rückel
 • rok vydání: 0
 • stran: 146
 • ISBN: 978-80-86498-19-5

Studie a texty 11 (2007/2)

Žít se smrtí

 • Daniel Marguerat
 • rok vydání: 0
 • stran: 0
 • ISBN: 80-902296-7-0

Výzva Nového zákona

Matoušovské studie

 • kol.autorů
 • rok vydání: 0
 • stran: 108
 • ISBN: 80-902296-6-2

Jiří Mrázek: Komu je psáno Matoušovo evangelium, Jiří Mrázek: Obrat k misii pohanům v Matoušově evangeliu, David Balcar: Podobenství o dvou synech, Marta Židková: Podobenství o družičkách, Jiří Mrázek: Smysl a záměr Ježíšovy „apokalyptické řeči“ v prvních

Bible nespadla z nebe

 • Bernard Gillièron
 • rok vydání: 0
 • stran: 116
 • ISBN: 80-902296-5-4

Strhující historie jejího zrození.

Apokalypsa byla zítra

 • Elian Cuvillier
 • rok vydání: 0
 • stran: 80
 • ISBN: 80-902296-4-6

Vyznání naděje v Novém zákoně

Filosofie jako brána k teologii

 • Diogenes Allen
 • rok vydání: 0
 • stran: 228
 • ISBN: 80-902296-3-8

Kniha předkládá průřez dějinami filosofie z pohledu teologa. Nejedná se však o úvod do filosofie náboženství, nýbrž o základní vhled do Platonovy argumentace, do aristotelské tradice v teologii Tomáše Akvinského a do střetu moderní filosofie s náboženství

Vznešený Teofile

 • Petr Pokorný
 • rok vydání: 0
 • stran: 156
 • ISBN: 80-902296-2-X

Teologie Lukášova evangelia a Skutků.

Slovo v setmělém světě

 • Jean Zumstein
 • rok vydání: 0
 • stran: 90
 • ISBN: 80-901589-3-5

Objevování Janova evangelia a jeho čtenářů.

Apoštolské vyznání

 • Petr Pokorný
 • rok vydání: 0
 • stran: 140
 • ISBN: 80-901589-2-7

Výklad nestarších křesťanských věroučných textů

Lukášovská podobenství

 • Jiří Mrázek
 • rok vydání: 0
 • stran: 142
 • ISBN: 80-86498-22-0

Tato práce pražského novozákoníka volně navazuje na předchozí knihu Podobenství v kontextu Matoušova evangelia. Tentokrát se autor věnuje patnácti podobenstvím podle zpracování evangelisty Lukáše: zkoumá, jakým způsobem evangelista s podobenstvími pracuje

Den se přiblížil

 • Petr Pokorný
 • rok vydání: 0
 • stran: 98
 • ISBN: 80-86498-21-2

Esej evangelického teologa o základním smyslu křesťanství a o jeho dějinné situaci. Doslov napsala (z hlediska „katoličky jiné generace a jiného zaměření“) Lenka Karfíková.

Bázeň boží a narativní etika

 • Pavel Keřkovský
 • rok vydání: 0
 • stran: 349
 • ISBN: 80-86498-20-4

Zrod narativní etické reflexe: autor zkoumá historický okamžik vzniku mravního chování a etické reflexe a v další části pak mravní chování a etickou reflexi v biblické tradici. Publikace je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkukného záměru/grantu MS

Bláznovství víry podle Jakuba

 • Jiří Mrázek
 • rok vydání: 0
 • stran: 122
 • ISBN: 80-86498-17-4

Výklad Jakubovy epištoly.

Skrytý Bůh

 • Thomas Römer
 • rok vydání: 0
 • stran: 128
 • ISBN: 80-86498-16-6

Sex, krutost a násilí ve Starém zákoně.

Etika a Starý zákon

 • John Barton
 • rok vydání: 0
 • stran: 102
 • ISBN: 80-86498-15-8

Starý zákon má kořeny v kultuře, která je nám už hodně vzdálená, občas si sám odporuje a někdy užívá myšlenkové kategorie, které současné uvažování o etice nezná. Nakolik může starozákonní etika (a třeba „Desatero“) pomoci při řešení dnešních problémů? Mo

Místo svobody

 • Fraçois Bovon
 • rok vydání: 0
 • stran: 72
 • ISBN: 80-86498-15-8

Život ve svobodě podle Nového zákona.

Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu

 • Filip Čapek
 • rok vydání: 0
 • stran: 296
 • ISBN: 80-86498-14-X

Předmětem této práce je kánon Hebrejské Bible jako interpretační možnost; autor téma rozvádí na pozadí díla dvou významných postav druhé poloviny dvacátého století, Brevarda S. Childse a Jamese A. Sanderse.

Řeč filosofické a biblické reflexe

 • Pavel Keřkovský
 • rok vydání: 0
 • stran: 440
 • ISBN: 80-86498-13-1

Problém spravedlnosti a lidských práv v díle Boženy Komárkové

Výklady a vykladači

 • uspořádali Martin Prudký a Jan Roskovec
 • rok vydání: 0
 • stran: 174
 • ISBN: 80-86498-12-3

Studie a texty 9 Biblické a hermeneutické studie

Staveniště

 • François Vouga
 • rok vydání: 0
 • stran: 72
 • ISBN: 80-86498-09-3

Křesťané ve světě podle dopisu Efezským.

Úvod do biblické didaktiky

 • Ingo Baldermann
 • rok vydání: 0
 • stran: 222
 • ISBN: 80-86498-07-7

První biblická didaktika v českém jazyce: uvádí do základní nábožensko-pedagogické diskuse a poskytuje cenné podněty k výuce.

Člověk z Nazaretu

 • Daniel Marguerat
 • rok vydání: 0
 • stran: 120
 • ISBN: 80-86498-06-9

Co dnes vlastně víme o Ježíšovi.

Epochy dějin dogmatu

 • Lohse, B.
 • rok vydání: 0
 • stran: 265
 • ISBN: 80-86498-04-2

Kniha profesora církevních dějin z Hamburku prochází různé etapy křesťanského myšlení od starocírkevních vyznání přes středověké a reformační učení až k věroučným stanoviskům novodobého protestantismu a katolicismu.

Co dělá naše jednání dobrým?

 • Eric Fuchs
 • rok vydání: 0
 • stran: 174
 • ISBN: 80-86498-03-4

Uvedení do etiky

Kompendium evangelické dogmatiky

 • Pöhlmann, H. G.
 • rok vydání: 0
 • stran: 436
 • ISBN: 80-86498-02-6

Vůbec první učebnice evangelické dogmatiky dostupná v českém jazyce. Autor – profesor systematické teologie v Osnabrücku – probírá standardní témata, a to vždy ve třech částech: Historický přehled, diskuse 20. století a shrnující teze.

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít